wewnetrzne dziecko

advertisement
Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych
Praca z wewnętrznym dzieckiem
Zajęcia planowane są na 2 kwietnia 2016 r
Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie:
Praca z wewnętrznym dzieckiem
Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych.
Prowadzący: mgr Izabela Gołębiewska, Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
Behawioralnej, jej praca poddawana jest stałej superwizji. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w
Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ukończyła szkolenia
m.in. roczne szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeństw i par w Grupie Synapsis,
jak również dodatkowe szkolenia z Terapii Schematu. Dodatkowo uczestniczy w akredytowanym kursie
Practitioner Coach Diploma - Accredited Practitioner Coach ECI w szkole Noble Manhattan Coaching
LTD.
Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy oraz studenci powyższych kierunków.
Dziecko pod wieloma względami jest najbardziej wartościową częścią osobowości i może wnosić w życie
jednostki dokładnie to, co rzeczywiste dziecko wnosi w życie rodziny: wdzięk, radość i twórczość.
Odkrycie, uznanie, uprawomocnienie i pokochanie wewnętrznego dziecka w trakcie terapii jest dla
każdego pacjenta niezwykłą podróżą, która go uzdrawia i poprawia jakość życia. Rozumienie dziecięcej
części pacjenta i umiejętność pracy z nią jest niezwykle przydatnym narzędziem w pracy każdego
terapeuty.
Cele szkolenia:



Zapoznanie się z teoretycznymi koncepcjami wrażliwego dziecka.
Zapoznanie się ze specyfiką pracy z wrażliwą, dziecięcą częścią pacjenta.
Poznanie i przećwiczenie technik pracy z wewnętrznym dzieckiem.
Program szkolenia:


Droga wewnętrznego dziecka od Junga do Younga - omówienie koncepcji wewnętrznego dziecka z
perspektywy rożnych podejść psychologicznych
(dziecko według współczesnych szkół psychoterapii, koncepcje Alice Miller, Erica Berne’a, Johna
Bradshaw)
OKPK przy CSK IS UM w Łodzi
p. Dorota Paciorek
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
42.675.73.71, fax 42.675.74.03





Etapy pracy z wewnętrznym dzieckiem (proces zdrowienia wrażliwego dziecka wg Johna Bradshaw)
Typy wewnętrznego dziecka - wprowadzenie do trybów dziecięcych pacjenta.
Diagnoza „wewnętrznego dziecka” (w oparciu o potrzeby naturalne, stadia rozwojowe, a także
eksperymenty diagnostyczne)
Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dzieckiem wewnętrznym pacjenta (ograniczone
powtórne rodzicielstwo, wyobrażenia i reskrypcja, pisanie listów etc.).
Uzdrawianie dziecka - Interwencje terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów dziecięcych
(techniki poznawcze i doświadczeniowe w pracy ze skrzywdzonym i złoszczącym się dzieckiem w oparciu
o terapię schematu i terapię we)
Korzyści z uczestnictwa:





Pogłębienie wiedzy na temat koncepcji wrażliwego dziecka w terapii
Umiejętność rozpoznawania różnych stanów dziecięcych, które przeżywa pacjent
Umiejętność docierania do wrażliwych części pacjenta i pracy z nimi
Poznanie filozofii pracy z wewnętrznym dzieckiem w oparciu o terapię schematu
Doskonalenie warsztatu pracy psychologicznej
Forma prowadzenia zajęć:
Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do
aktywnej pracy – doświadczania technik na sobie, pracy na wybranych przypadkach, pracy w
podgrupach, odgrywania scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.
Warsztat oparty jest o różne podejścia psychologiczne takie jak terapia poznawczo-behawioralna, analiza
transakcyjna, terapia wewnętrznego dziecka, terapia schematu. Każdy uczestnik szkolenia dostanie
bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie
potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.
Liczba miejsc ograniczona!
Uczestnik
zobowiązany
jest
wnieść
w wysokość 360,00 zł na rachunek bankowy 32
na
rzecz
Ośrodka
opłatę
za
szkolenie
1130 1163 0014 7148 0720 0006.
Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz
dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość
opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo
do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.
Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:
tel. 42.675.73.71, e-mail: [email protected]
godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek – 9.00 – 14.00
OKPK przy CSK IS UM w Łodzi
p. Dorota Paciorek
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
42.675.73.71, fax 42.675.74.03
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards