Bazy danych

advertisement
Bazy danych
Pracownia specjalistyczna
Wymogi dotyczące projektu schematu relacyjnej bazy danych
Projekt relacyjnej bazy danych powinien zawierać:
1. Specyfikację realizowanego zadania (przeznaczenie bazy, założenia)
2. Charakterystykę tabel bazy (baza powinna składać się minimalnie z ośmiu relacji)
nazwę tabeli
nazwy atrybutów, opis i typ
specyfikację kluczy głównych oraz obcych
3. Relacje i ich liczność przedstawione w postaci schematu
Uwaga:
Baza powinna być znormalizowana do trzeciej postaci normalnej.
Termin oddania projektu: PS nr 6
Download