POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK

advertisement
KONKURS PROFILAKTYCZNY
NARKOTYKI
Narkomania
Pod powyższym pojęciem
narkomanii, kryje się termin
uzależnienia od narkotyków.
POJĘCIA PODSTAWOWE
NARKOTYK
Substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, która przyjęta przez
człowieka, wpływa na działanie układu
nerwowego, a przez to zaburza jedną lub
kilka funkcji organizmu.
Efektem przyjmowania może być zależność
fizyczna i psychiczna oraz szkodliwe
następstwa dla zdrowia fizycznego i
psychicznego.
UZALEŻNIENIE
Proces rozłożony w czasie, w trakcie tego
procesu organizm przyzwyczaja się do
danej substancji, a potem staje się od niej
zależny.
Do 20 roku życia młody człowiek 4x
szybciej się uzależnia
Stan, w którym człowiek nie potrafi obyć
się bez danej substancji
POJĘCIA PODSTAWOWE
C.D.
UZALEŻNIENIE











a) fizyczne – kiedy zaprzestanie przyjmowania danej substancji
powoduje pojawienie się dolegliwości fizycznych związanych
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, krążenia i
trawiennego - m. in. rwany oddech, duszności, palpitacje serca,
niepokój wewnętrzny, bóle mięśni, biegunka, wymioty – tzw. zespół
abstynencyjny;
b) psychiczne – istnieje silna potrzeba psychiczna ponownego
przyjęcia narkotyku w celu poprawy samopoczucia, redukcji
napięcia, stresu, oddalenia strachu, lęku itp.
Jedna osoba może być uzależniona od wielu narkotyków.
Towarzyszyć temu może zjawisko tzw. tolerancji.
POJĘCIA PODSTAWOWE
C.D.
TOLERANCJA - jest to wzrost odporności organizmu na
dany środek.
Dla uzyskania takich samych efektów, konieczne
staje się przyjmowanie coraz większych dawek
narkotyku.
PRZEDAWKOWANIE
przyjęcie dawki narkotyku, której organizm nie może
znieść. Jest to w znacznym stopniu sprawa jakości,
jak i ilości przyjętego narkotyku. Oznaki
przedawkowania to silne zaburzenia układu
oddychania, zaburzenia pracy serca oraz duże
ryzyko śmierci. Taka osoba wymaga pomocy lekarza.
GŁÓWNE PRZYCZYNY
UŻYWANIA NARKOTYKÓW













chęć przeżywania odmiennych stanów świadomości;
ciekawość i moda;
chęć poprawienia nastroju, uzyskania lepszego samopoczucia;
ucieczka od codzienności, trosk, doznawanych trudności, frustracji
czy stresu;
poszukiwanie „mocnych wrażeń”;
wpływ kolegów – środowiska – subkultury;
chęć bycia akceptowanym i uznawanym w grupie rówieśniczej;
nadmierne odczuwanie lęku przed wyzwaniami i obowiązkami
codziennego życia;
brak wiary we własne siły, niska samoocena;
brak odpowiednich emocjonalnych więzi rodzinnych;
z powodu trudności w szkole lub na studiach;
brak autorytetów (dom, szkoła, środowisko);
bunt przeciw dorosłym i ich światu.
FAZY POWSTAWANIA
UZALEŻNIENIA
FAZA I: EKSPERYMENTOWANIE
 zapoznanie z narkotykami następuje najczęściej
z ciekawości, na imprezie, w czasie wakacji, w grupie
rówieśników;
 bierze się narkotyki, gdy inni częstują;
najczęściej jest to marihuana, ekstaza, amfetamina;
 mniej ważne są przeżycia po narkotyku, ważna jest
sama sytuacja, towarzystwo;
 część osób uznaje w tym momencie, że zaspokoiło
swoją ciekawość i nigdy więcej nie próbuje tego typu
środków;
 są też jednak tacy, którym zaczyna się to podobać.
FAZY POWSTAWANIA
UZALEŻNIENIA C.D
FAZA II: CZĘSTSZE UŻYWANIE
 człowiek zaczyna aktywnie szukać okazji
i towarzystwa, w którym będzie mógł zażywać
narkotyki;
 rozpoczyna się gra w zaprzeczanie, której częścią
staje się podwójny styl życia. Jeden cichy i spokojny –
przeznaczony dla rodziców, drugi – swobodny
i wyluzowany wśród kolegów;
 branie narkotyku ma charakter instrumentalny, by
zmienić swoje uczucia – aby bez wysiłku poczuć się
przyjemnie, aby zapomnieć o smutku, zmniejszyć
napięcie czy stres
FAZY POWSTAWANIA
UZALEŻNIENIA C.D.








FAZA III: REGULARNE ZAŻYWANIE
narkotyki stają się niezbędnym dodatkiem do życia;
stan odurzenia staje się celem nadrzędnym;
coraz krótsze stają się okresy abstynencji;
potrzebne są coraz większe fundusze, na zakup kolejnej porcji;
pojawiają się pierwsze konsekwencje, których narkoman nie
chce zauważyć: gorsze oceny w nauce, problemy w pracy,
kłopoty z koncentracją i pamięcią, problemy zdrowotne;
nadal trwa zaprzeczanie i udowadnianie innym i samemu sobie,
że nie jest się uzależnionym, że w każdej chwili mogę przestać
brać;
przestać brać to nie problem, problem w tym, żeby tę
abstynencję utrzymać, po przerwie szybko wraca się do
dalszego brania.
FAZY POWSTAWANIA
UZALEŻNIENIA C.D.









FAZA IV: UZALEŻNIENIE
bycie na haju staje się głównym celem życia;
stan odurzenia właściwie się nie kończy;
nieważna jest cena, jaką trzeba zapłacić, ważny jest tylko
narkotyk, który pomaga tylko uniknąć nieprzyjemnych wrażeń;
bycie trzeźwym oznacza konfrontację z poczuciem winy,
porażkami, niezadowoleniem z siebie, z psychicznymi
i fizycznymi dolegliwościami bycia na głodzie;
pojawiają się nowe narkotyki i większe dawki;
młodzież rezygnuje ze szkoły, pracy lub zostaje z niej
wyrzucona;
następuje całkowity brak kontroli nie tylko nad narkotykami,
ale i całym życiem;
coraz częstsze stają się kolizje z prawem, przedawkowania
i utraty przytomności.
SKUTKI ZDROWOTNE
UŻYWANIA NARKOTYKÓW

wyniszczenie ogólne - fizyczne organizmu;

zmiany dermatologiczne - zapalne skóry;

choroby układu pokarmowego: próchnica zębów, dolegliwości
żołądkowe, uszkodzenie funkcjonowania wątroby;

zaburzenia apetytu, anemia;

choroby nerek; choroby dróg oddechowych i oskrzeli;

podwyższona ciepłota ciała; wzmożona potliwość;

obniżenie potencji seksualnej;

zakażenia bakteriologiczne i wirusowe (HIV, zapalenie wirusowe
wątroby);

zaburzenia koordynacji ruchowej, obniżenie sprawności mięśniowej;

czasowe i subiektywne poczucie dużej wydolności psychicznej i
fizycznej;

zaburzenia snu, zapalenie spojówek
SKUTKI PSYCHICZNE
UŻYWANIA NARKOTYKÓW











trudności w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu;
czasem występują objawy chorób psychicznych: majaczenia,
depresje, głównie poamfetaminowe;
stany euforyczne lub paradoksalnie – nasilenie stanów lękowych i
drażliwości;
częste zmiany nastroju, niepokój;
poczucie pobudzenia psychicznego i ruchowego;
zmiany w funkcjonowaniu zmysłów – wzroku, węchu, czucia;
występowanie zjawiska „flashback” – kolorowe omamy połączone
z reakcjami lękowymi i zaburzeniami percepcji zmysłowej;
wysoka podatność na zmęczenie;
brak motywacji do działania, osłabienie zdolności twórczych,
obniżenie zdolności planowania i osiągania wytyczonych celów,
zmiany w poczuciu czasu.
SKUTKI SPOŁECZNE I
PRAWNE
UŻYWANIA
NARKOTYKÓW
 łamanie norm społecznych i moralnych;












tendencje do rezygnacji z celów życiowych;
ograniczenie zainteresowań;
tendencje do izolacji społecznej, lękowe nastawienie do ludzi,
labilność emocjonalna;
niezdolność do nawiązywania długotrwałych związków;
pogorszenie jakości wykonywanej pracy;
tendencje do utraty poczucia tożsamości;
tendencje do zachowań aspołecznych;
zaburzenia w procesie rozwoju i dorastania;
tendencja do naruszania dyscypliny w służbie;
skłonność do łamania prawa pod wpływem narkotyków lub
w celu ich zdobycia np.: kradzieże i rozboje;
wypadki komunikacyjne.
OGÓLNOPOLSKIE
TELEFONY ZAUFANIA







NARKOTYKI – NARKOMANIA - 0 801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania, czynny codziennie od 16.00 do
21.00 (całkowity koszt połączenia to jednostka taryfikacyjna TP
S.A.),
ZATRZYMAĆ PRZEMOC – 0 800 120 148
Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji,
czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
NARKOMANIA POMOC RODZINIE POGOTOWIE
MAKOWE
0 801 10 96 96
czynny od poniedziałku do piątku 11.00 – 19.00, w soboty 11.00
– 15.00 (całkowity koszt połączenia to jednostka taryfikacyjna
TP S.A.)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards