Prezentacja 3

advertisement
STOP
narkotykom
Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych
działających na ośrodkowy układ nerwowy. Narkotykami nazywa się:
• Substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia
fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl,
niektóre benzodiazepiny
• Wszystkie substancje psychotropowe
• Substancje mające wpływ na świadomość
• Substancja w każdym stanie fizycznym, która jest trucizną lub
środkiem szkodliwym, używana zamiast lub w takich samych celach
niemedycznych jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.
Podział narkotyków
Według Światowej Organizacji Zdrowia
Opiaty np. heroina, morfina
Psychostymulanty np. amfetamina, metaamfetamina
Kokaina
Marihuana i haszysz
Halucynogeny np. DMT
Psychodeliki np. LSD-25
Środki lotne – kleje
Leki uspokajające i barbituranty
Nikotyna
Alkohol
Steroidy
Podział narkotyków na ich szkodliwość
Podział narkotyków na tzw. Miękkie i twarde jest zwyczajowy i niezbyt słuszny. Sugeruje
on, że narkotyki są „lżejsze” od innych, co nasuwa wniosek, że są również bardziej
bezpieczne. Bezpiecznych narkotyków nie ma! Mylny przesąd, że istnieje wyraźna granica
między jednorazowym zapaleniem marihuany na imprezie a zostaniem narkomanem,
pokutuje zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Dwa główne i najbardziej znane rodzaje narkotyków, to:
• Narkotyki miękkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy
• Narkotyki twarde, np. amfetamina, kokaina, opiaty
Nie ma narkotyków, które nie uzależniają. Jedna substancja psychoaktywna uzależnia
szybciej, inna – wolniej.
Każdy narkotyk może powodować uzależnienie. Jedne mają mniejszy
potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie.
Uzależnienie fizyczne polega na tym, że po
odstawieniu substancji psychoaktywnej
pojawiają się: nudności, wymioty, bóle
głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku.
Uzależnienie psychiczne powoduje,
że zachwiana zostaje psychika
osoby uzależnionej. Liczy się tylko
przyjmowanie narkotyku. Wzrasta
tolerancja na narkotyk, przez co
chce się zażywać ciągle więcej i
więcej…
Narkotyki prowadzą
do wielu chorób
psychicznych:
• Zaburzenia
osobowości
• Zaburzenia nastroju
• Psychoza
• Depresja
• Nerwica
• Stany lękowe
Mogą wywołać schorzenia:
•
•
•
•
•
Napady padaczkowe
Udar mózgu
Zawał serca
Uszkodzenia nerek
Uszkodzenia wątroby
Oraz w ciężkich przypadkach przedawkowania bądź dłuższego
zażywania mogą powodować ŚMIERĆ oraz ciężkie uszkodzenie
mózgu lub innych narządów
Chcesz tak wyglądać ?
Ja wybieram życie – a ty ?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards