narkotyki

advertisement
Narkotyki kradną
wolność!
Narkotyki –
najlepsze wyjście
nie wchodzić.
Narkotyk to…
• …to substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, która przyjęta przez człowieka
wpływa na działanie układu nerwowego, a
przez to zaburza jedną lub kilka funkcji
organizmu. Efektem przyjmowania może być
zależność fizyczna i psychiczna oraz szkodliwe
następstwa dla zdrowia fizycznego i
psychicznego.
Podział narkotyków:
 Narkotyki dzielimy na:




Środki tłumiące
Halucynogeny
Środki pobudzające
Opiaty
Środki tłumiące

Środki uspokajające
 Inhalanty
Środki tłumiące
 Środki uspokajające
 Środki uspokajające spowalniające pracę organizmu
powodują stan uspokojenia i senności, przynoszą ulgę
odczuwającym ból.
 Spożycie dużej ilości środków
uspokajających może
spowodować: halucynacje,
okresowe psychozy, anemię,
bezsenność, skłonności samobójcze, a nawet śmierć.
Środki tłumiące
 Inhalanty
 Opary inhalantów szkodliwie wpływają na centralny układ
nerwowy.
 Cykliczne wchłanianie tych substancji powoduje:
 poważne uszkodzenie śluzówki nosa, krtani, płuc
 uszkodzenie komórek krwi
 zaburzenie łaknienia
 utratę wagi
 zaczerwienienie oczu
 krwawienie z nosa
 uszkodzenie wątroby i nerek
Wdychanie oparów tych substancji wstrzymuje
naturalny dopływ tlenu do mózgu i powoduje
obumieranie tysięcy komórek (neuronów).
 W sferze psychicznej regularne wąchanie inhalantów
prowadzi do:
 zaburzeń orientacji w przestrzeni
 utraty kontroli nad sobą
 halucynacje
 utraty świadomości
 zapaści
 bóle mięśni
 Do inhalantów zaliczamy kleje, np. butapren, benzyna, nafta,
lakiery do włosów, rozpuszczalniki, wybielacze plam.
 Wdychanie grozi śmiercią już przy pierwszej próbie!
Halucynogeny
marihuanę („trawa”)
 haszysz („hasz”)
 LSD („kwas”)

Halucynogeny
 Marihuana, zwana potocznie „trawą” to halucynogen
wywołujący stan euforii.
 Dym z marihuany zawiera
więcej substancji
rakotwórczych,
niż dym z papierosa.
 Marihuana bezpośrednio wpływa na system
odpornościowy człowieka, obniża poziom hormonów u
nastolatków, a zatem może zahamować rozwój seksualny
zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt.
 Ma także negatywny wpływ na sprawność intelektualną i
emocjonalną.
 Osłabia zdolność koncentracji
uwagi i jasnego postrzegania
rzeczywistości.
 Marihuana powoduje syndrom amotywacyjny, który
objawia się:
 apatią
 zobojętnieniem
 zaniedbaniem własnego
wyglądu
 niemożnością skupienie
się na jakichkolwiek
zadaniach
Halucynogeny
 Haszysz – substancja otrzymywana ze zlepionej i
sprasowanej żywicy konopi indyjskich.
 Działanie jest podobne do działania marihuany, jednak
zazwyczaj
mocniejsze ze względu
na większą zawartość THC.
Haszysz podobnie jak marihuana
uzależnia psychicznie i wyniszcza
mózg i organizm.
Halucynogeny
 LSD – to środek powszechnie znany jako „kwas”.
 LSD wpływa na układ nerwowy, powodując utratę kontroli
nad czynnością mięśni.
 To, czego doświadcza osoba, która
zażyła LSD, jest nazywane „podróżą”.
Człowiek będący pod wpływem
działania tej używki ma wrażenie,
że podróżuje.
 Człowiek pod wpływem tego narkotyku inaczej też
odczuwa własne ciało. Można widzieć rzeczy, ludzi,
sceny, których się nigdy nie widziało.
 Znacznie silniej doświadcza się także emocji.
 Wielu osobom w czasie „podróży” towarzyszy lęk.
 Powoduje uszkodzenia
mózgu oraz zmiany
chromosomalne i mocne
depresje!
Znaczki nasączane LSD
– jedna z form nielegalnej dystrybucji
Środki pobudzające

środki pobudzające (stymulanty)
 amfetaminę („amfa”)
 kokainę („koka”)
Środki pobudzające
 Stymulanty to substancje pobudzające organizm
do aktywniejszego działania.
 Znajdują się one kokainie, amfetaminie.
 Używanie ich może powodować suchość w ustach, bóle
głowy, pocenie się, przyspieszanie oddechu rytmu serca.
 Bardzo duże dawki mogą zażywającego doprowadzić do
załamania nerwowego.
Środki pobudzające
 Amfetamina potocznie zwana jest „amfą”.
 Krótkotrwałym skutkiem zażywania amfetaminy jest natychmiastowy
przypływ energii i radości, któremu towarzyszą jednak groźne
długotrwałe efekty w sferze fizycznej i psychicznej.
 Chroniczne nadużywanie amfetaminy
może wywołać objawy psychozy,
łącznie z paranoją, halucynacjami
i gwałtownymi zachowaniami.
 Wywołana przez narkotyk głęboka i ostra
depresja może prowadzić do myśli
samobójczych nawet przez długi czas od
momentu zaprzestania jego przyjmowania.
Środki pobudzające
 Kokaina tak zwana „koka” przynosi szybkie i mocne
poczucie euforii.
 Używanie tej substancji powoduje
nieustanne występowanie kataru,
krwotoki z nosa, chroniczny ból
gardła, stan zapalny w zatokach,
dziury w przegrodzie nosowej,
zapalenie wątroby i problemy
z płucami.
 Najniebezpieczniejszy wśród środków pobudzających
jest, tzw. crack – narkotyk błyskawiczny.
 Substancja czynna dociera do mózgu w ciągu siedmiu
sekund od spożycia, powodując przypływ energii
trwający do dwudziestu minut.
 To silny narkotyk, 90% osób,
które spróbowały, popadło
w silne uzależnienie.
Opiaty
 Opiaty są to narkotyki pochodzenia roślinnego
 Najczęściej po zażyciu małych dawek człowiek
doświadcza stanu euforii, zaś przyjąwszy większa dawkę,
jest w stanie zamroczenia.
 Prawie zawsze jako skutek uboczny, spowodowany
działaniem tej grupy narkotyków, występują zaparcia.
 Opiaty są środkami silnie
uzależniającymi.
Dlaczego ludzie biorą narkotyki???








By dobrze się bawić.
By nie czuć się samotnym.
Za namową rówieśników.
Z ciekawości.
By radzić sobie ze stresem i napięciem.
By czuć się bardziej pewnym siebie.
By zapomnieć o problemach.
By przeżyć coś niesamowitego.
Pamiętajcie!!!
Narkotyki nie rozwiązują problemów,
ale sprawiają, że ludzie, którzy sięgnęli po nie
mają ich więcej. Przykładem są:
kłopoty z prawem
utrata zdolności do samodzielnego i
odpowiedzialnego funkcjonowania
śmierć
choroby zdrowotne
rodzinne
bezrobocie
bezdomność
inwalidztwo
problemy w szkole
wypadki samochodowe
bójki
złe towarzystwo
niebezpieczne związki
niechciana ciąża itd..
Narkotyki i prawo
Powinieneś wiedzieć, że:
1. Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą wiezienia
do lat 3.
2. Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest
karą więzienia do lat 5 i grzywną.
3. Produkcja narkotyków zagrożona jest karą więzienia do
lat 3. W przypadku produkcji znacznej ilości
narkotyków przestępstwo zagrożone jest grzywną i karą
więzienia na czas nie krótszy od lat 3.
4. Handel narkotykami zagrożony jest karą więzienia do
lat 10.
5. Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków
zagrożone jest karą więzienia do lat 5.
EFEKTY O KTÓRYCH NIE POWIE CI
ŻADEN DILER.
DILER ZARABIA NA TWOJEJ
NIEWIEDZY I ZDROWIU!
CZY KTOŚ KTO CHCE ZAROBIĆ NA
TWOIM ZDROWIU MOŻE BYĆ
TWOIM KOLEGĄ?
Nazwa (grupa)
narkotyków
Reklamowane
efekty
Efekty, o których dealer ci nie powie
Opium, morfina,
heroina, naturalne
i półsyntetyczne
przetwory maku
uczucie odprężenia,
słabsza reakcja na
ból, euforia lub
senność
apatia, swędzenie, pieczenie skóry, zwiększone
wydalanie moczu, nudności i wymioty, potliwość,
drżenie, skurcze i bóle brzucha, zaparcie, bóle
stawowo-mięśniowe, próchnica, senność, smród
potu, niskie ciśnienie krwi, cieknący nos, uczucie
zimna, szybkie bicie serca.
Rozpuszczalniki,
środki wziewne
katar, kaszel, zapalenie spojówek, krosty i rany
wokół ust i nosa, krwawienie z nosa, osłabienie
mięśni, bóle głowy, stawów, w klatce piersiowej,
nudności, drżenie, stan przygnębienia, uszkodzenia
mózgu, nerwów, wątroby i nerek, oszołomienie i
dezorientacja, zmęczenie, lękliwość, zaniki pamięci,
brak koordynacji ruchu.
marihuana,
euforia, chichot
haszysz, przetwory
konopii indyjskich
suchość w ustach i gardle, uczucie paniki,
zmniejszona energia, pocenie się, niestrawność,
astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i krtani,
trudności z koncentracją, zwiększone łaknienie, lęki
lub paranoja (obłęd)
Nazwa (grupa)
narkotyków
Reklamowane
efekty
Efekty, o których dealer ci nie powie
Kokaina, crack,
przetwory liści
krzewu coca
krótka intensywna
euforia, błogostan
ból głowy, bladość, nudności, wymioty, zimne poty,
impotencja, drgawki, depresja, bezsenność
prowadząca do wyczerpania, brak łaknienia na
przemian z intensywnym głodem, cieknący
zakrwawiony nos, krosty w nosie, gorączka, kołatanie
serca, utrata popędu płciowego.
Amfetamina
narkotyk
syntetyczny
euforia, duży
bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju,
przepływ energii,
wielomówność, drżenie kończyn, wymioty,
brak potrzeby snu,
rozszerzenie źrenic, wysypka, halucynacje
brak apetytu, agresja
LSD narkotyk
syntetyczny
widzisz dźwięki i
słyszysz kolory,
urojenie i
halucynacje
wzrokowe
Ecstasy narkotyk podniecenie,
syntetyczny
zwiększona energia,
odporność na
zmęczenie i sen
omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja,
zanik zainteresowań, bezsenność, wiotkość mięśni,
flashback'i, wysokie ciśnienie krwi, strach przed
szaleństwem lub śmiercią, rozpacz, zaburzenie
koordynacji ruchów, drżenie mięśni, rozszerzenie
źrenic, mdłości, psychoza, wywołuje próby
samobójcze
niepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności
intelektualnej, mania prześladowcza, szybkie
nieregularne bicie serca, bóle w klatce piersiowej,
drżenia, skurcze
Gdzie szukać pomocy?
1.
Pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel
2.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Mielec, ul. Chopina 16, tel.
175862260
3.
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Mielec,
ul. Chopina 16, tel. 175834000
4.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Mielec,
ul. Wyspiańskiego 6, tel. 177884978
5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Mielec, ul. Chopina 16,
tel. 177800470
6.
Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0 801 199 990
7.
Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
8.
Ogólnopolski telefon zaufania Komendy Głównej Policji 0 800 120 226
Bibliografia
• Ilustrowane kompedium wiedzy o nałogach,
Wydawnictwo PROF;
• Scenariusze godzin wychowawczych dla
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards