Załącznik nr 3, prezentacja dla uczniów klas I-III gimnazjum

advertisement
PSSE PRZEWORSK
RYZYKOWNE ZACHOWANIA ?
Różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla
zdrowia fizycznego i psychicznego osoby, jak i dla jej otoczenia
społecznego.
Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych
zalicza się:






palenie tytoniu
picie alkoholu
zażywanie narkotyków, środków zastępczych, leków,
sterydów …
przemoc rówieśniczą, zachowania agresywne i przestępcze,
wczesną aktywność seksualną
stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia
atrakcyjności fizycznych.
RYZYKOWNE ZACHOWANIA ?
W uzależnieniach często występują
zależności pomiędzy agresywnym
zachowaniem a przestępczością…..
„Nieszczęścia chodzą parami..”
Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś
czynności lub zażywania jakiejś substancji, to proces
obejmujący szereg zmian: zachowania, myślenia i
odczuwania, które na przestrzeni czasu pogłębiają się.
Uzależnienie:
- „kiedy ciągle chce się brać, pić lub palić i o niczym innym się nie
myśli”
- „pojawia się, gdy mam w sobie taki przymus, nie chcę – ale muszę”
- „kiedy pojawia się ból, bo nie wziąłem, nie piłem, nie paliłem”
Dziedziczne są skłonności do
wystąpienia uzależnień u danej
osoby.
•Młodzież uzależnia się szybciej,
głównie ze względu na właściwości
psychofizyczne organizmu, ponosi też
większe konsekwencje ze względu na
wpływ środka uzależniającego.
PRAWDA CZY MIT?
Uzależniają się tylko słabi ludzie.
NIEPRAWDA. Człowiek uzależnia się nie
dlatego, że jest słaby lub silny, lecz w
pierwszej kolejności, dlatego, że bierze
narkotyki i podoba mu się ich działanie.
Nie można też powiedzieć, że ludzie
o silnej woli mogą brać środki odurzające
i nic im się nie stanie. Każdy, kto zaczyna
brać narkotyki powinien liczyć się
z uzależnieniem.
Marihuana jest ,,lekkim" narkotykiem i nie
uzależnia
NIEPRAWDA. Marihuana jest uzależniająca i
chociaż uzależnia w nieco dłuższym czasie niż np. heroina,
To jednak osobom, które ją palą trudno jest już po paru
miesiącach zrezygnować z wypalenia skręta.
Marihuana uzależnia psychicznie.
Może powodować niepokój, rozkojarzenie, pogorszenie
koncentracji, pamięci i obniżenie sprawności
intelektualnej, a także zobojętnienie i zniechęcenie do
codziennych zajęć (syndrom motywacyjny).
Istnieje podział na narkotyki ,,twarde" i miękkie”.
NIEPRAWDA. Nie ma narkotyków ,,twardych" i ,,miękkich"
są tylko wolniej i szybciej uzależniające.
Dopalacze to termin, którego używa się
potocznie dla nazwania grupy różnych
substancji lub ich mieszanek
o rzekomym lub faktycznym działaniu
psychoaktywnym, nie znajdujących się na
liście substancji kontrolowanych
przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
DOPALACZ - ALTERNATYWA dla narkotyków?
W większości przypadków na etykietach
widniały informacje: „Produkty przeznaczone są
wyłącznie do zastosowań edukacyjnych,
badawczych oraz jako ozdoby i okazy
kolekcjonerskie”, „Nie do spożycia przez ludzi”. W
ten sposób sprzedawcy
i producenci byli ubezpieczeni.
Zawsze wiadomo, co zawiera narkotyk.
NIEPRAWDA. Nigdy nie ma pewności, jakie substancje wchodzą
w skład narkotyku. Ten towar nie ma znaku jakości,
a rozprowadzane narkotyki zwykle zawierają zanieczyszczenia.
Domieszki są bardziej lub mniej toksyczne.
Środki zastępcze również nie mają określonego składu są
pochodzenia syntetycznego lub naturalnego rozprowadzane
w postaci suszu lub ekstraktów. Wśród wielu mieszanin mogą
zawierać np.; Ołów - pierwiastek chemiczny. Ołów jest mutagenny
i może powodować raka, rtęć - pierwiastek chemiczny z grupy
metali przejściowych, silnie toksyczny.
• porażenie układu oddechowego i układu krążenia,
• poważne zaburzenia rytmu serca do zatrzymania jego
akcji włącznie,
• gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty
przytomności, udarów mózgu lub zawałów serca,
• nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka,
• śmierć
NIKOTYNA
Papieros zawiera 4000 substancji
o działaniu toksycznym, między
innymi
 substancje smoliste
 Substancje drażniące
 Dwutlenek węgla – trujący
gaz, który obniża stężenie
hemoglobiny we krwi
Nikotyna to substancja psychoaktywna.
Oznacza to, że ma ona zdolność
oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy
odpowiada za wystąpienie uzależnienia
fizycznego…. Dym jest inhalowany do dróg
oddechowych, skąd dostaje się do
krwioobiegu i zostaje rozprowadzony po
całym organizmie i do wszystkich
narządów.
Choroby wywołane paleniem :
Rak płuc, nerki, trzustki, rak wargi,
języka jamy ustnej, przełyku i krtani, rak
pęcherza moczowego, choroba
niedokrwienna serca przewlekłe zapalenie
oskrzeli ,gruźlica układu oddechowego,
nadciśnienie tętnicze udar mózgu ,wrzody
żołądka oraz dwunastnicy ,przepukliny
jelitowe, impotencje. Dzieci zmuszane do
wdychania dymu tytoniowego częściej
zapadają na choroby infekcyjne układu
oddechowego.
Do najczęstszych objawów abstynencji
w przypadku uzależnienia od nikotyny można
zaliczyć m.in.:
głód nikotynowy (silną potrzebę sięgnięcia po
papierosa),
rozdrażnienie,
irytację,
niepokój,
spadek koncentracji uwagi,
zmęczenie,
zaburzenia snu (zazwyczaj bezsenność),
zaburzenia apetytu (zwykle jego zwiększenie).
Nie jestem alkoholikiem, bo nie piję
codziennie.
NIEPRAWDA Uzależnienie
od alkoholu nie
polega na tym, że pije się codziennie,
odnosi się raczej do wpływu alkoholu na
organizm. Alkoholicy najczęściej piją tzw.
ciągami, po których następują okresy
abstynencji.
Prowadzi do chorób:
psychicznych, schorzeń wątroby, nerek,
żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość,
sprzyja szerzeniu się wielu chorób.
Leczenie choroby alkoholowej jest bardzo
trudne i skomplikowane. Około 70%
pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych
efektów.
WYJAŚNIENIE PRZYCZYN UZALEŻNIEŃ
R
Y
Z
Y
K
A
C
H
-
-
WRAŻLIWOŚĆ,
NIESTABILNOŚĆ
EMOCJONALNA,
NEGATYWNE NASTROJE,
GWAŁTOWNY
TEMPERAMENT,
IMPULSYWNOŚĆ,
SŁABE ZDOLNOŚCI
PRZYSTOSOWAWCZE DO
ZMIAN,
NISKA SAMOOCENA.
-
-
TO WŁAŚCIWOŚCI
JEDNOSTKI I ŚRODOWISKA
, KTÓRE WZMACNIAJĄ
ODPORNOŚĆ NA
PODATNOŚĆ NA
NARKOTYKI,
WIĘŹ RODZINNA,
AKCEPTACJA PRZEZ
RÓWIEŚNIKÓW….
R
O
N
I
Ą
C
E
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
20-03-2015r.
Przygotowała: Justyna Kałamarz
Download