Warszawa, 18 sierpnia 2010

advertisement
Materiał prasowy
Warszawa, 26 października 2015 r.
Rekrutacja coraz większym wyzwaniem dla firm z branży logistycznej
Branża logistyczna, jako część sektora usług, bardzo dynamicznie się rozwija. Wskazują na to
dane Pracuj.pl, z których wynika, że pracodawcy z branży transport i logistyka, już czwarty kwartał
z rzędu zwiększają zatrudnienie. Tylko w III kwartale br. opublikowano o ponad 16% ofert pracy
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Więcej ogłoszeń oznacza wzrost liczby
zleceń i potrzebnych pracowników, a w konsekwencji nowe wyzwania przed pracodawcami
w obszarze rekrutacji – podkreślają przedstawiciele eRecruiter, FIEGE oraz DB Schenker
Logistics. W związku z tym, firmy z branży, zatrudniające od kilkuset do nawet kilku tysięcy
pracowników, szukają nowych sposobów rekrutacji, które oszczędzą czas, a jednocześnie
pozwalają znaleźć najbardziej wartościowych kandydatów.
- Pracodawcy z branży logistycznej to liczna, ze względu na duże zapotrzebowanie na pracowników, ale
też świadoma grupa naszych klientów. Najczęściej stosują oni szeroki zakres praktyk rekrutacyjnych,
które pozwalają im zidentyfikować najlepszych kandydatów. Zwłaszcza, że ze względu na szybki rozwój
branży, o pracownika jest coraz trudniej. Dlatego, żeby znaleźć tych najlepszych, firmy z branży
logistycznej muszą postawić na profesjonalny proces rekrutacyjny. A ten powinien być każdorazowo
dopasowany przede wszystkim do rodzaju stanowiska, na jakie poszukujemy kandydatów – mówi Izabela
Bartnicka, ekspert eRecruiter.
Wymagania zależne od poziomu stanowiska i doświadczenia
Do prostych, ale kluczowych zasad rekrutacji w branży logistycznej, należy dopasowanie oczekiwań
wobec kandydata do jego stanowiska pracy. Zupełnie inaczej rekruterzy przygotowują ofertę na
stanowiska niższego szczebla, a inaczej na stanowiska menadżerskie. - W przypadku rekrutacji
magazynierów, bierzemy pod uwagę chęć do pracy oraz wcześniejsze doświadczenia. Natomiast
w przypadku stanowisk specjalistycznych podstawowe kryterium to doświadczenie zawodowe na
podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe. Jednak kluczowe jest dla nas to, czy kandydat do
pracy wykazuje proaktywność w działaniu i chęć uczenia się. To często dla nas bardziej istotne niż
obiektywne kryteria – mówi Andrzej Wątrobiński, Kierownik Personalny w FIEGE.
Dopasowanie wymogów do stanowiska pracy to jedno, a przygotowanie procesu rekrutacyjnego
odpowiednio do wieku kandydatów to już inna sprawa. Potrzeba szybkiego i skutecznego znalezienia
pracownika, jak również wejście na rynek pracy kolejnych pokoleń, przyczyniły się do zmian w sposobie
rekrutowania kandydatów. Firmy z branży logistycznej coraz częściej do prowadzenia procesów
rekrutacyjnych wykorzystują nowoczesne platformy rekrutacyjne, które porządkują procesy, oszczędzają
czas i pomagają szybko odnaleźć najlepszych kandydatów. Takie narzędzia są także pomocne, kiedy do
pracy rekrutujemy przedstawicieli różnych pokoleń. - W zupełnie inny sposób rekrutujemy stażystów
z pokolenia Z, a inaczej specjalistów i managerów z generacji X czy Y. Nie tylko przekaz zawarty
w ogłoszeniu jest odmienny, ale także sam proces rekrutacji przebiega inaczej – wskazuje Marika
Marcinkowska, Specjalista ds. Personalnych w DB Schenker Logistics. Na przykład, młodsze osoby dużo
czasu spędzają online i coraz chętniej na wybrane stanowisko aplikują mobilnie. Ważne jest więc
zapewnienie responsywności zakładek kariera, ofert pracy oraz formularzy aplikacyjnych, które kandydaci
oglądają na swoich telefonach i tabletach.
Spotkanie z kandydatem to podstawa
Informacje zawarte w CV to tylko początek poznawania potencjalnego kandydata do pracy. Kluczowe są
bezpośrednie spotkania, bo to właśnie w ich trakcie zweryfikujemy, czy potencjalny pracownik posiada
umiejętności, na których nam szczególnie zależy. Wiedzą to doskonale specjaliści ds. HR z branży
logistycznej. Jak wskazuje Marika Marcinkowska z DB Schenker Logistics, standardem są minimum dwa
spotkania, podczas których kandydaci mają okazję porozmawiać zarówno z rekruterem, jak
i potencjalnym przełożonym. Czasami jednak na przeszkodzie do spotkania staje odległość lub brak
czasu. Wówczas można skorzystać z dostępnych narzędzi online, np. z wideorozmowy, która pozwala na
1
lepsze poznanie kandydata i podstawową weryfikację aplikacji. Druga rozmowa powinna się już odbyć
w realu, czyli na przykład siedzibie firmy.
- W obliczu kurczenia się rynku kandydatów i talentów, także w branży logistycznej, troska o przebieg
procesu rekrutacyjnego stanowi coraz częściej strategiczny cel dla przedsiębiorców. Firmy logistyczne
potrzebują odpowiednich i sprawdzonych narzędzi, które pomogą prawidłowo i efektywnie zarządzać
relacjami z kandydatami. Jednym z najistotniejszych elementów jest komunikacja z potencjalnym
pracownikiem na każdym etapie rekrutacji oraz na każdym możliwym styku z firmą, którą również
umożliwiają i usprawniają takie platformy rekrutacyjne jak eRecruiter. Warto dbać o ten obszar, zwłaszcza
ze względu na to, że kandydat do pracy może być także naszym klientem, uczestnikiem kolejnych
procesów rekrutacyjnych czy wreszcie rekomendującym nasze miejsce pracy – podsumowuje Izabela
Bartnicka z eRecruiter.
***
eRecruiter to internetowa platforma do zarządzania rekrutacjami i bazą kandydatów. Wspiera HR oraz biznes
w prowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji, od publikacji ogłoszeń, poprzez selekcję i rekrutację, aż po zatrudnienie
odpowiednich kandydatów. System pomaga pracodawcom w efektywnej komunikacji z kandydatami, w budowaniu
pozytywnych wrażeń kandydatów wyniesionych podczas rekrutacji (Candidate Experience) oraz pozwala
podejmować lepsze decyzje w obszarze zarządzania procesami rekrutacji. Dzięki eRecruiter wszystkie dane
dotyczące rekrutacji gromadzone są w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces
zatrudnienia. Usługa oferowana jest w modelu SaaS (Software as a Service).
eRecruiter jest produktem eRecruitment Solutions sp. z o.o. Firma należy do Grupy Pracuj S.A., właściciela m.in.
portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Więcej informacji: www.erecruiter.pl.
Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Częścik
Specjalista ds. PR, Grupa Pracuj S.A.
e.: [email protected]
tel.: (22) 373 75 15, m.: 666 357 923
Sylwia Maj
Account Manager, ZOOM bsc
e.: [email protected]
m.: +48 503 701 452
2
Download