Temat: Tajniki rekrutacji – co powinieneś wiedzieć, aby zostać

advertisement
Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
Konspekt warsztatów CIiPKZ
TEMAT: TAJNIKI REKRUTACJI – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ,
ABY ZOSTAĆ ZATRUDNIONYM?
1. Rekrutacja i selekcja – uwagi ogólne
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Definicje pojęć
Specyfika procesu rekrutacji
Rodzaje rekrutacji
Etapy procesu rekrutacji
2. Weryfikacja aplikacji kandydatów
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Ogólne zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
Analiza Curriculum Vitae
Analiza Listu motywacyjnego
Europejski format CV
3. Rozmowa kwalifikacyjna
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Strategie prowadzenia rozmów
Obszary tematyczne rozmów kwalifikacyjnych
Techniki zadawania pytań
Podstawowe błędy w rozmowach kwalifikacyjnych
4.
Inne wybrane techniki i metody doboru pracowników
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Testy
Praca próbna
Ocena kandydata na podstawie udziału w grach symulacyjnych
Analiza grafologiczna
Assesment Center
5.
Podsumowanie warsztatów
5.1.
Pytania uczestników
Data: 14.06.2006r
Czas trwania: 90 min
Osoby prowadzące: Magdalena Wrzecion, Barbara Stanisławska
Download