Energia elektryczna - Pytania 1

advertisement
Czy z tytułu „refaktury” kosztów zużytej energii elektrycznej wynajmujący będzie
podatnikiem podatku akcyzowego?
Podatnik, w zakresie działalności gospodarczej prowadzi również wynajem pomieszczeń
biurowych. Podatnik zamierza „refakturować” na najemcę koszty zużytej przez niego energii
elektrycznej.
Czy z tego tytułu wynajmujący będzie podatnikiem podatku akcyzowego ?
Nie. Dokonanie odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego (podmiot nie
posiadający koncesji), od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem
akcyzowym. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania
akcyzą, podczas gdy przedmiot opodatkowania jest tak skonstruowany, aby do
opodatkowania dochodziło tylko na jednym etapie obrotu. Należy jednak zauważyć, iż
sprzedaż energii przez podmiot nie posiadający koncesji jest dopuszczalna w granicach
wyznaczonych w art. 32 prawa energetycznego. Przy czym nieistotne jest z punktu widzenia
tych przepisów, w jaki sposób nabywca końcowy wykorzysta tą energię, bowiem od tej
energii został już uiszczony podatek akcyzowy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards