Policja Śląska Rozrywka bez koncesji

advertisement
POLICJA ŚLĄSKA
Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/150293,Rozrywka-bez-koncesji-i-nie-tylko.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 19:06
ROZRYWKA BEZ KONCESJI - I NIE TYLKO
W miniony piątek sosnowieccy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą,
wspólnie z przedstawicielami innych instytucji i służb, przeprowadzili działania, podczas których
dokonali kompleksowej kontroli jednego z lokali rozrywkowych mieszczących się w Sosnowcu przy ul.
Małachowskiego. Sprzedaż alkoholu bez posiadanej koncesji, zatrudnianie osób „na czarno”,
przechowywanie alkoholu bez akcyzy - to tylko niektóre z listy ujawnionych nieprawidłowości.
Sosnowieccy policjanci już od jakiegoś czasu gromadzili informacje na temat jednego z lokali rozrywkowych działających w
centrum Sosnowca. W miniony piątek, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Pożarnej, kontrolerami z
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego dokonali w nim kompleksowej kontroli.
Ujawniono szereg przestępstw, wykroczeń i uchybień różnego rodzaju. Do najpoważniejszych z nich zaliczyć można sprzedaż
alkoholu bez wymaganej koncesji, zatrudnianie osób bez stosownych zgłoszeń i rejestracji (jeden ze stałych pracowników
jest oficjalnie zarejestrowanym bezrobotnym) i przechowywanie alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Przedstawiciele
wszystkich organów i instytucji biorących udział w działaniach mieli dużo pracy - praktycznie w każdym z kontrolowanych
zakresów ujawniono nieprawidłowości. Dodatkowo jeden z mężczyzn pracujących w chwili kontroli w lokalu okazał się być
osobą poszukiwaną przez policję.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download