Szczegółowy program praktyk obejmuje następujące zagadnienia: 1

advertisement
Szczegółowy program praktyk obejmuje następujące zagadnienia:
1. Dla kadr i administracji personalnej
 Poznanie sposobów tworzenia, uzupełniania oraz archiwizowania dokumentacji personalnej
pracowników
 Poznanie podstawowych zasad naliczania czasu pracy oraz wynagrodzeń
 Zapoznanie z dokumentacją o charakterze kadrowo – płacowym
 Nawiązywanie i utrzymywanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże
się z administracją kadrowo – płacową
 Zwiększenie świadomości stosowania przepisów prawa pracy
 Zrozumienie istoty problemów i działań podejmowanych przez dział oraz sposobów rozwiązywania
tych problemów
 Poznanie zasad współpracy z innymi działami w firmie w zakresie stosowania procedur zatrudniania,
zwalniania i rozliczania pracy pracowników
2. Dla działu personalnego
 Zapoznanie z metodyką pracy rekrutera
 Rozpoznawanie i precyzowanie potrzeb rekrutacyjnych
 Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych metodą wywiadu ustrukturyzowanego
 Organizowanie spotkań rekrutacyjnych
 Zrozumienie idei przekazywania informacji zwrotnej kandydatom do pracy zarówno o charakterze
pozytywnym jak i negatywnym
 Praktyczne oraz teoretyczne zapoznanie się z procesem diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 Wyszukiwanie ofert szkoleniowych oraz ich analizowanie pod kontem zdiagnozowanych potrzeb
 Przygotowywanie materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i metod pracy
z grupą
 Nawiązywanie współpracy z wszystkimi działami w firmie zaangażowanymi w procesy szkoleniowe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards