Geodynamika

advertisement
Geodynamika
Marcin Rajner
www.grat.gik.pw.edu.pl/dydaktyka/
ostatnia aktualizacja
23 lutego 2015
Sprawy organizacyjne
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
Konsultacje
Poniedziałki 12-13 | soboty 12-13 | „zawsze”
Kontakt
ul. Noakowskiego 20 (GA), kl. „C”, s. 347
[email protected]
Zaliczenie wykładów
(Przed?)ostatnie zajęcia.
Pisemne zaliczenie.
strona 2
Treści wykładów
czym zajmuję się geodynamika i jej znaczenie
w geodezji,
podział zjawisk geodynamicznych według spektrum
czasowego i przestrzennego,
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
geodynamiczne podstawy układów odniesienia,
Międzynarodowy Niebieski i Ziemski Układ odniesienia
(ICRF, ITRF),
Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego i Układów
Odniesienia (IERS) i jej zadania,
zastosowanie pomiarów GNSS, VLBI, SLR, LLR
i altimetrii satelitarnej w badaniach geodynamicznych,
Globalny Projekt Geodynamiczny (GGP),
ruch płyt tektonicznych, modele i ich zastosowania,
wpływ ruchu bieguna na deformacje Ziemi,
strona 3
Treści wykładów (kont.)
zjawiska pływów skorupy ziemskiej, pływów
oceanicznych i pośrednich efektów pływowych,
efekty obciążeniowe skorupy ziemskiej - atmosferyczny,
hydrosferyczny, niepływowe zmiany wysokości mórz
i oceanów,
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
zjawiska izostatyczne, wypiętrzanie polodowcowe.
Program może podlegać nieznacznym zmianom.
strona 4
Literatura
www
url: www.grat.gik.pw.edu.pl/dydaktyka/.
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
Uzupełniająca
Agnew, D. C. (2007). „Earth Tides”. W: Treatise on
Geophysics - Vol. 3 Geodesy. Ed. G. Schubert. Vol. 3,
str. 163–195.
Bilski, E. (1971). Geofizyka. Warszawa: Wydawnictwa
Politechniki Warszawskiej, str. 359.
Czarnecki, K. (2014). Geodezja współczesna.
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kreemer, C., W. E. Holt i A. J. Haines (2003). „An
integrated global model of present-day plate motions
and plate boundary deformation”. Geophysical Journal
International 154.1, str. 8–34.
strona 5
Literatura (kont.)
Lambeck, K. (1988). Geophysical geodesy: the slow
deformations of the earth. Oxford science publications.
Clarendon Press.
Melchior, P. (1978). The Tides of of the Planet Earth.
Pergamon, Oxford.
O modelach ruchu płyt. url: http://www.ucmp.
berkeley.edu/geology/tectonics.html.
Teisseyre, R. (1989). Gravity and low-frequency
geodynamics. Physics and evolution of the Earth’s
interior. Elsevier.
Tidal Misconceptions. url: http:
//www.lhup.edu/~dsimanek/scenario/tides.htm.
Tides and centrifugal force. url: http:
//www.vialattea.net/maree/eng/index.htm.
Torge, W. i J. Müller (2012). Geodesy.
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
strona 6
Literatura (kont.)
Turcotte, D. L. i G. Schubert (2014). Geodynamics.
Cambridge University Press.
Wilhelm, H., W. Zürn i H.-G. Wenzel, eds. Tidal
Phenomena. Springer Berlin/Heidelberg.
Sprawy
organizacyjne
Treści wykładów
Literatura
strona 7
Czym jest geodynamika, czym się zajmuje
i dlaczego jest istotna w geodezji?
geodynamika 2014/2015
Wykład 23.02.2015
ostatnia aktualizacja
23 lutego 2015
Wprowadzenie
Wykład
23.02.2015
geofizyka
geologia
geodynamika
strona 9
Wprowadzenie
Wykład
23.02.2015
geofizyka
geologia
geodynamika
geodezja
strona 9
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
103
104
konwekcja
109
ruch płytw płaszczu
tektonicznych
regionalne i lokalne
wypiętrzanie
105
naprężenia tektoniczne polodowcowe
ruch jądra
trzęsienia
Ziemi
102
Ziemi
zjawiska pływowe,
obciążenia atmosferyczne
i hydrosferyczne
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
wielkoskalowa
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu,
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Spektrum przestrzenno-czasowe zjawisk
geodynamicznych powodujących deformacje
Ziemi i geodezyjne metody ich badania
Wykład
23.02.2015
skala przestrzenna [km]
101
102
103
104
konwekcja
109
grawimetria
w płaszczu
Techniki satelitarnewielkoskalowa
i kosmiczne
grawimetria,
grawimetria
niwelacja,
ekstensometry,
105
zmiany
wahadła pozycyjne
poziome
ruch obrotowy
poziomu
morza
Ziemi
vlbi, slr, gnss, doris
ruch obrotowy Ziemi,
zmiany nachylenia obserwacje pływowe
linii pionu, grawimetryczne
champ, grace, goce
ekstensometry,
grawimetria
101
10−3
skala czasowa [lata]
100
strona 10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards