Wspomaganie dzieci z klasy I w nauce czytania, pisania i liczenia.

advertisement
Wspomaganie dzieci z klasy I
w nauce czytania, pisania i liczenia.
Adresat:
Uczniowie klasy I z trudnościami szkolnymi skierowani przez psychologa
rejonowego.
Treść programu:
usprawnianie analizy, syntezy i pamięci słuchowej i wzrokowej;
kształtowanie umiejętności czytania i pisania;
rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
kształtowanie umiejętności
rozumowania;
dziecięcego
liczenia
i
operacyjnego
kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do podejmowania
wysiłku intelektualnego;
stymulacja intelektualna, rozwijanie logicznego myślenia;
integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych,
koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
rozwijanie
Organizacja zajęć:
Grupa sześcioosobowa prowadzona przez dwóch terapeutów. Spotkania odbywają
się raz w tygodniu i trwają 50 min.
Realizatorzy:
Iwona Grymuła – pedagog specjalny,
pedagog terapeuta
Marzanna Matuszewska – Sieradz logopeda, pedagog terapeuta,
Ewa Sadłowska – pedagog terapeuta
Sposób zapisu:
Bezpośrednio u terapeutów
telefonicznie lub osobiście
w pokoju 106 lub 108.
Download