Szkoła wolna od narkotyków i przemocy

advertisement
Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy
Program przeciwdziałania i
ograniczenia narkomanii oraz
przestępczości i demoralizacji
nieletnich
Czym jest przemoc?
• przewaga wykorzystywana w celu
narzucenia komuś swojej woli,
wymuszenia czegoś na kimś; też:
narzucona komuś bezprawnie władza
• Cechą charakterystyczną przemocy jest
nierównowaga sił
Rodzaje przemocy:
• Fizyczna - naruszanie nietykalności
fizycznej.
• Psychiczna - naruszenie godności
osobistej.
• Seksualna - naruszenie intymności.
• Ekonomiczna - naruszenie własności.
• Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do
opieki ze strony osób bliskich.
Czy jesteś ofiarą przemocy?
Tak, jeśli:
- ktoś narzuca Ci swoją wolę,
- Jest wobec Ciebie zaborczy,
- Niszczy Twoją własność
- Używa wobec Ciebie siły,
- Zmusza Cię do zachowań seksualnych,
- Poniża Cię lub obraża,
- Ogranicza Twoje prawo do dokonywania własnych
wyborów,
- Zadaje Ci cierpienie, ból fizyczny lub psychiczny,
- Szantażuje Cię
CHARAKTERYSTYKA OFIAR PRZEMOCY
• Niska samoocena
• Trudności radzenia sobie w życiu codziennym
i zawodowym
• Wysoka zależność od innych
• Niepokój i depresja
• Izolacja społeczna
• Ciągłe poczucie winy
• Podporządkowywanie się, uległość
• Uciekanie w nałogi
• Występowanie chorób związanych ze stresem
Charakterystyka sprawcy:
• niska samoocena i poczucie niedostosowania
• poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego
• zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia lękowe i
depresja
• skłonność do nadużywania alkoholu i narkotyków
• słaba kontrola impulsów zaborczość, zazdrość, lęk
• tendencja do zrzucania winy na innych, podsycania
sporów, agresji
• brak empatii
• przenoszenie złości na ofiarę
• sprawca często ma problemy społeczno-ekonomiczne
np. bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, trudności
finansowe
Jak NIE stać się ofiarą przemocy?
• Należy unikać sytuacji konfliktowych
• Być asertywnym
• W sytuacjach problemowych, zwracać się
po pomoc do osób zaufanych
• W sytuacji zagrożenia wzywać policję
• Przemoc zgłaszać przełożonym,
wychowawcom, opiekunom
• Unikać osób, które przejawiają skłonności
do przemocy
Jak pomóc ofierze?
Ofiary przemocy bardzo często boją się prosić o
pomoc, wstydzą się swojej sytuacji lub obwiniają
o nią siebie same; dlatego:
- Poinformuj policję, przełożonych, wychowawców
o sytuacji ofiary
- Porozmawiaj, pomóż zrozumieć sytuację, w
jakiej się znalazła
- Wskaż miejsca, w których może uzyskać pomoc
Gdzie szukać pomocy?
• 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna
"Niebieskiej Linii")
• [email protected]
• Punkt Interwencji Kryzysowej (ul.
Niedziałkowskiego 30)
• Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie (ul. Dolne Chyby 10,
Przeźmierowo k/Poznania)
Netografia
•
•
•
•
www.sjp.org
www.niebieskalinia.pl
www.psychologia.edu.pl
www.mopr.poznan.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards