Postępowanie z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie

advertisement
POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM WYKORZYSTYWANYM SEKSUALNIE
Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy klas
Cele:
1. Dostarczanie wiedzy z zakresu ofiar przemocy seksualnej.
2. Kształtowanie umiejętności
wykorzystania seksualnego.
rozpoznawania
objawów
3. Zwiększanie kompetencji w zakresie postępowania z ofiarą
przemocy seksualnej.
Program szkolenia:
1. Co to jest przemoc seksualna.
2. Charakterystyka ofiary przemocy seksualnej.
3. Rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej (analiza
przypadków).
4. Czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej.
5. Zasady kontaktu z ofiarą wykorzystania seksualnego
(interwencja, postępowanie i rozmowa w ofiarą).
6. Konsekwencje wykorzystania seksualnego u dzieci (fizyczne,
psychologiczne, emocjonalne, PTSD).
Metody pracy:
Mini wykład, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja.
Czas trwania:
16 godz.
Cena:
1 760 zł
Download