Postępowanie z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie

advertisement
POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM WYKORZYSTYWANYM SEKSUALNIE
Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy klas
Cele:
1. Dostarczanie wiedzy z zakresu ofiar przemocy seksualnej.
2. Kształtowanie umiejętności
wykorzystania seksualnego.
rozpoznawania
objawów
3. Zwiększanie kompetencji w zakresie postępowania z ofiarą
przemocy seksualnej.
Program szkolenia:
1. Co to jest przemoc seksualna.
2. Charakterystyka ofiary przemocy seksualnej.
3. Rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej (analiza
przypadków).
4. Czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej.
5. Zasady kontaktu z ofiarą wykorzystania seksualnego
(interwencja, postępowanie i rozmowa w ofiarą).
6. Konsekwencje wykorzystania seksualnego u dzieci (fizyczne,
psychologiczne, emocjonalne, PTSD).
Metody pracy:
Mini wykład, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja.
Czas trwania:
16 godz.
Cena:
1 760 zł
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards