Warsztat dla pracowników socjalnych i socjoterapeutów n.t.

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA
PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA I SKUTKI
PRZEMOCY STOSOWANEJ WOBEC DZIECKA W RODZINIE.
Szkolenie warsztatowe przeznaczone dla pracowników służb społecznych.
Cel zajęć: Nabycie umiejętności rozpoznawania objawów i przewidywania
skutków zachowań przemocowych wobec dzieci w rodzinie. Poznanie
mechanizmów stosowania przemocy w rodzinie. Poznanie skutków stosowania
przemocy seksualnej wobec dzieci.
Czas trwania: 10 godzin
Grupa uczestników: 16-25 osób
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rodzaje przemocy wobec dziecka - klinika zachowań przemocowych.
Portret psychologiczny osoby stosującej przemoc wobec dziecka.
Następstwa doświadczania przemocy rodzinnej u dziecka.
Syndrom dziecka krzywdzonego.
Specyfika doświadczania przemocy seksualnej przez dziecko
Jak rozmawiać z dzieckiem pod doznanej przemocy seksualnej.
Interwencja kryzysowa w rodzinie stosującej przemoc seksualną
wobec dzieci.
Program opracował: mgr Edward L. Jakubowicz
Download