wersja ppt

advertisement
JAK SOBIE RADZIĆ
Z PRZEMOCĄ?
DEFINICJA PRZEMOCY:
Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi
nad drugim człowiekiem( fizycznej,
emocjonalnej, społecznej, duchowej).
Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy
osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez
dłuższy czas negatywnym działaniom
osoby lub grupy osób silniejszych
(sprawcy przemocy).
FORMY
PRZEMOCY
Fizyczne
Bicie
 Kopanie
 Plucie
 Wymuszanie pieniędzy
 Niszczenie własności
 Rzucanie kamieniami
 Włączanie innych osób do atakowania ofiar
w różny sposób

Słowne
Wyzywanie przezywanie
 Wyśmiewanie
 Ośmieszanie
 Obrażanie
 Grożenie
 Namawianie innych do wyzywania,
grożenia, wyśmiewania
 Rozpowszechnianie plotek

Niewerbalne
Grożenie (pięścią) i pokazywanie
nieprzyzwoitych gestów
 Chowanie rzeczy
 Rozmyślne wykluczanie z grupy czy
działań

PAMIĘTAJ ŻE :
 Prześladowanie
i dokuczanie może
dotyczyć każdego, niezależnie od
jego wyglądu, umiejętności,
zdolności czy sprawności fizycznej.
Niektóre osoby mogą wyglądać lub
zachowywać się tak, że inni częściej
im dokuczają, jednak to nie one są
za to odpowiedzialne.
 Konsekwencje
przemocy ponoszą
wszyscy uczestnicy takich sytuacji.
Ofiary przeżywają trudne emocje poczucie poniżenia i upokorzenia,
wstyd, lęk, rozpacz i smutek.
Długofalowe skutki dla ofiar to
obniżona samoocena i problemy
społeczne - trudności w
nawiązywaniu kontaktów, skłonność
do izolacji.
 Dla
sprawców przemocy
konsekwencją jest utrwalanie się
sposobu agresywnych zachowań,
obniżanie się poczucia
odpowiedzialności za własne
działania, skłonność do zachowań
aspołecznych, łatwe wchodzenie w
konflikty z prawem.
 Świadkowie
przemocy, którzy nie
potrafili się jej skutecznie
przeciwstawić, często latami
przechowują poczucie winy,
niezadowolenie i pretensje do siebie,
uczą się też bierności, bezradności i
nie reagowania w trudnych
sytuacjach.
Przykładowe warianty
przedstawiające reakcje na
niewłaściwe zachowanie
Co mówi ktoś, kto broni drugiej
osoby ?
Co mówię ja, gdy sam się chcę
obronić ?
Zasady przeciw przemocy
Mówimy do siebie po imieniu
 Zgłaszamy wychowawcy, gdy komuś
dzieje się krzywda
 Nie bierzemy bez pozwolenia cudzych
rzeczy
 Nie wyśmiewamy się z innych
 Pomagamy sobie w nauce i w problemach
osobistych
 Pomagamy osobom, którym ktoś dokucza

KODEKS
SZKOŁY BEZ
PRZEMOCY
1. Pomagamy dzieciom, którym
ktoś dokucza
2. Prosimy o pomoc dorosłych,
gdy ktoś nam robi krzywdę
3. Nie bijemy i nie przezywamy
innych dzieci
4. Nie skarżymy, jeśli komuś nie
dzieje się krzywda
5. Staramy się na siebie nie
krzyczeć i rozumiemy innych
Koniec
Opracowała
Emilia Milanowska
pedagog szkolny
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards