Przycisk generujący PDF

advertisement
Trzeźwo myśląc - odcinek XVIII
W dzisiejszym odcinku „Trzeźwo myśląc ..." dalszy ciąg tematyki związnej z przemocą i agresją.
Nieskuteczne lub mało skuteczne strategie powstrzymywania przemocy.
1. Rozmowa:
- opowiadanie o swoim cierpieniu i krzywdzie;
- próby wzbudzenia poczucia winy - czasem prowadzą do ponownych ataków złości, wtedy kobieta
uczy się milczeć.
2. Uzyskiwanie obietnic poprawy i powstrzymywania się od przemocy:
- odwoływanie się do miłości, do moralności, do tego, „co pomyślą sąsiedzi i dzieci".
3. Straszenie, „groźby":
- straszenie powiadomieniem policji, opuszczeniem domu, rozwodem, skargą w zakładzie pracy te „straszaki" rzadko są spełniane i sprawcy zdają sobie z tego sprawę; jedynym sposobem
zwiększenia skuteczności tej strategii jest zrealizowanie tego, co się mówi.
4. Ukrywanie się przed sprawcą:
- wybieganie z domu, chowanie się w innym pokoju, zamykanie w łazience, w piwnicy, w szafie stwarza doraźną nadzieję uniknięcia przemocy, ale często tworzy pretekst do następnych aktów
przemocy;
5. Pasywna obrona:
- próby osłonięcia się dłońmi, ramionami, poduszką, sprzętami domowymi - stosowana odruchowo
nie powstrzymuje na ogół przemocy, a często zwiększa agresję.
6. Unikanie agresywnego ataku:
- „schodzenie z oczu" przy przeczuciu, że zbliża się fala agresji;
- opuszczanie domu na chwilę przed powrotem męża;
- odmowa dyskusji w przypadku zaczepek prowokujących przemoc;
- powstrzymywanie się od pewnych zachowań, aby uniknąć przemocy (np. powściągliwość w
kontaktowaniu się z mężczyznami; nie sprzeciwianie się; unikanie krytyki).
7. Walka obronna:
- próby oddawania razów, drapanie, kopanie, gryzienie, odpychanie;
- rzucanie przedmiotami, policzkowanie, uderzanie przedmiotami; strategia niebezpieczna, często
powodująca nasilenie przemocy (dodatkowy powód do karania za nieposłuszeństwo i
„podnoszenie ręki").
8. Strategie poniżające
- całkowite podporządkowanie się;
- poniżanie się - za stosowanie tej strategii płaci się największą cenę - zniszczenie własnej
podmiotowości i uzależnienie się;
Nikt nie stosuje tych sposobów z własnego wyboru. Osoby, które stosują te strategie podlegają
destrukcyjnemu wpływowi, przed którym nie potrafią się obronić.
Skuteczne sposoby przeciwstawiania się przemocy:
1. Zacząć przemoc nazywać przemocą;
2. Powiedzieć o przemocy innym ludziom (rodzinie, sąsiadom, znajomym, terapeucie, w grupie);
3. Unikać prowokacji;
4. W przypadku zagrożenia fizyczną przemocą wezwać policję i żądać zabrania agresora lub
opuścić dom;
5. Przygotować zaplecze w przypadku konieczności opuszczenia domu (przygotować dokumenty,
zadbać o miejsce, gdzie można tymczasowo przebywać);
6. Zgłosić przypadki przemocy w dzielnicowym komisariacie policji i żądać interwencji;
7. Zgłosić do prokuratora sprawę o znęcanie się;
8. Zgłoszenie się do placówki, która udziela pomocy prawnej i terapeutycznej ofiarom przemocy np.
w Gdyni taką placówką jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Reja 2a.
We wszystkich działaniach należy szukać sojuszników i wsparcia! c.d.n.
Opublikowano:
Autor:
10.11.2010 00:00
Małgorzata Omachel - Kwidzińska
Źródło: http://gdynia.pl/mieszkaniec/977-577-2010-11-12-2010-11-18,3263/trzezwo-myslac-odcinek-xviii,400645
Download