Konkurs z matematyki Edi PANDA Odbędzie się 4 kwietnia 2017 r

advertisement
Konkurs z matematyki
Edi PANDA
Odbędzie się 4 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani S. Baum i p. M. Kasperek do 10 marca 2017 r.
Koszt udziału to 9 zł od ucznia.
Serdecznie zapraszamy!
Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy
test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń
zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole.
Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt,
a przy braku odpowiedzi punktów 0.
Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.edi.edu.pl/regulamin-56.html
Klasa IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne:





działania i ich kolejność wykonywania;
dzielenie z resztą;
kwadraty i sześciany liczb;
oś liczbowa;
porównywania ilorazowe.
2. Systemy zapisywania liczb:


system rzymski;
system dziesiętny.
3. Ułamki:

ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
4. Figury geometryczne:

proste, półproste, odcinki, łamane;






kąty;
koła i okręgi;
rozpoznawanie wielokątów;
obwody wielokątów;
pole prostokątów, jednostki pola;
własności prostopadłościanów.
5. Obliczenia praktyczne:





jednostki długości i masy (w tym wyrażenia dwumianowane);
kalendarz i czas;
skala;
temperatura;
waluta.
6. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej
oraz zakresu tematycznego.
Klasa V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Liczby naturalne:






działania pisemne;
wielokrotności, dzielniki;
NWW, NWD;
cechy podzielności liczb;
liczby pierwsze i złożone;
średnia arytmetyczna.
2. Ułamki:


ułamki zwykłe;
ułamki dziesiętne.
3. Figury geometryczne:





symetria w otoczeniu człowieka;
kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
własności, pola i obwody wielokątów;
miary kątów w wielokątach;
pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów, jednostki objętości.
4. Obliczenia praktyczne:

droga, prędkość, czas;

procenty.
5. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej
oraz zakresu tematycznego.
Klasa VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Liczby całkowite:

wartość bezwzględna.
2. Liczby wymierne:



działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych;
potęgowanie liczb.
3. Wyrażenia algebraiczne.
4. Równania i nierówności pierwszego stopnia.
5. Figury geometryczne:



własności graniastosłupów prostych;
Pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupów prostych, jednostki objętości;
Rozpoznawanie figur obrotowych.
6. zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej
oraz zakresu tematycznego.
Download