zal_1_charakterystyka

advertisement
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
Produkt
jednostka
ilość
Serwer stelażowy
szt.
1
Zasilacz awaryjny UPSError! Bookmark not defined.
szt.
2
Bramka VOIP
szt.
2
Karta sieciowa bezprzewodowa
szt.
14
Szafa RACK
szt.
2
Zasialcz UPS do szafy RACK
szt.
2
Przełącznik sieciowy I
szt.
12
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
szt.
6
Zaciskarka
szt.
12
Nóż krosowniczy
szt.
12
Szczypce tnące
szt.
12
Tester okablowania strukturalnego
szt.
14
Router
szt.
2
Moduł Routera z portami serial
szt.
2
Przełącznik sieciowy II
szt.
2
Router WiFi
szt.
12
Nóż do izolacji
szt.
12
Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera PC
szt.
6
Telefon VOIP
szt.
2
Patchcord
szt.
100
Spis treści
1.
Serwer stelażowy do montażu w szafie RACK ........................................................... 2
2.
Zasilacz awaryjny UPS ................................................................................................. 4
3.
Bramka VOIP ................................................................................................................ 5
4.
Karta sieciowa bezprzewodowa .................................................................................. 6
5.
Szafa RACK .................................................................................................................. 6
6.
Zasilacz UPS do szafy RACK ....................................................................................... 7
7.
Przełącznik sieciowy I .................................................................................................. 8
8.
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej ..................................................... 9
9.
Zaciskarka..................................................................................................................... 9
10. Nóż krosowniczy .........................................................................................................10
11. Szczypce tnące ............................................................................................................10
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
12. Tester okablowania strukturalnego ...........................................................................10
13. Router ..........................................................................................................................11
14. Moduł Routera z portami serial opisanego w punkcie 13 .........................................12
15. Przełącznik sieciowy II ................................................................................................12
16. Router WiFi ..................................................................................................................13
17. Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera PC ..............13
18. Nóż do izolacji .............................................................................................................14
19. Telefon VOIP – kompatybilny z przełącznikiem sieciowym opisanym w pkt 6. ......14
20. Patchcord – 100szt ......................................................................................................14
1.Serwer stelażowy do montażu w szafie RACK
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Zastosowanie
5.
6.
Zasilanie
Interfejsy
sieciowe
7.
Kompatybilność
8.
Karta graficzna
Wymagane minimalne parametry techniczne
serwera
Serwer stelażowy w obudowie przeznaczonej
do montażu w szafie RACK 19". W ofercie
wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.
Praca ciągła 24h na dobę / 7 dni w tygodniu,
jako serwer platformy e-learning.
Nadmiarowe, minimum 2 zasilacze Hot-Swap;
Minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet
(10/100/1000 Mbps) przeznaczone wg
producenta do zastosowań serwerowych
wyposażone w gniazda RJ-45.
Systemy operacyjne:
Microsoft Hyper-V Server 2012 (64 bity),
Microsoft Windows Server 2012 (64 bity),
Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64 bity),
Pełne wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej ze
strony płyty głównej i procesora w ww.
systemach operacyjnych
Do montażu w szafie RACK w pkt 5.
Zintegrowana, wyjście monitorowe 15-stykowe
D-Sub;
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1280x1024, 60Hz;
Parametr oferowany
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
9.
Procesory
10.
Pamięć
operacyjna
11.
Kontroler
dysków
twardych
12.
Dyski twarde
13.
14.
Napęd
Zewnętrzne
porty
wejścia/wyjścia
15.
Zarządzanie
Minimum 1;
Każdy procesor musi osiągnąć wynik PassMark
Rating większy lub równy 10000 wg rankingu
PassMark Software PassMark CPU Mark;
Współczynnik Max TPD każdego procesora
mniejszy lub równy 82W.
Minimum 16GB w konfiguracji 2x8GB
typu DDR3 1600MHz ECC UDIMM
lub DDR3 1333MHz ECC UDIMM;
Liczba możliwych dołączonych dysków:
minimum 4;
Obsługujący minimum 4 dyski SATA II/III
w trybach RAID: 0, 1, 10;
Kompatybilny z systemami:
Microsoft Hyper-V Server 2012 (64 bity),
Microsoft Windows Server 2012 (64 bity),
Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64 bity),
Liczba: minimum 2 sztuki;
Pojemność : minimum 1TB każdy z dysków;
Typ: 3,5 cala SATA II lub SATA III;
Prędkość obrotowa: minimum 7200 obr./min.;
Przeznaczone wg producenta do zastosowań
serwerowych przy pracy ciągłej 24h na dobę/ 7
dni w tygodniu;
Zamontowane w kieszeniach Hot-Swap;
DVD-RW.
Minimalnie:
1 port szeregowy RS-232 (DB9),
4 porty USB 2.0,
2 porty RJ-45 interfejsów sieciowych,
1 port RJ-45 (karta zdalnego zarządzania)
1 wyjście 15-stykowe D-Sub (wyjście na
monitor).
Pełne zdalne zarządzanie niezależne od
systemu operacyjnego;
Zintegrowana karta zdalnego zarządzania
zgodna IPMI 2.0, dedykowany dla karty
zarządzającej port sieciowy RJ-45, pełna
wersja KVM over LAN wraz z
oprogramowaniem.
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
16.
Obudowa
17.
Warunki
gwarancji
Obudowa przeznaczona do montażu w szafie
RACK 19";
Wysokość 1U lub 2U;
Komplet elementów montażowych w tym
teleskopowe szyny montażowe do szaf rack,
umożliwiający montaż w szafie RACK 19’’;
Zasilacze Hot-Swap w liczbie minimum 2 sztuk;
Minimum 4 kompletne kieszenie wraz z
ramkami na dyski Hot-Swap oraz
okablowaniem i elementami montażowymi
umożliwiającymi instalację 4 dysków twardych
3,5 cala SATA II lub SATA III.
Minimum 36 miesięcy gwarancji;
Naprawa usterki w miejscu użytkowania, w dni
robocze z gwarantowanym czasem
przywrócenia urządzenia do pracy w ciągu
maksimum 72 godzin od zgłoszenia.
2.Zasilacz awaryjny UPS
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa
komponentu
Producent
Nazwa
Typ
Moc wyjściowa
Maksymalna moc,
jaką można
skonfigurować
Napięcie
wyjściowe
Zniekształcenia
napięcia
wyjściowego
Częstotliwość na
wyjściu
9.
10.
11.
Topologia
Typ przebiegu
Gniazda wyjściowe
12.
Zakres napięcia
wejściowego
Typ akumulatora
13.
14.
Porty
komunikacyjne
Wymagane minimalne parametry
techniczne serwera
Zasilacz awaryjny UPS w topologii Line
Interactive. W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta.
700 W / 1000 VA
700 W / 1000 VA
230 V
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu.
Synchronicznie z siecią zasilającą, w zakresie
od 47Hz do 53Hz przy częstotliwości
nominalnej 50Hz.
Line Interactive
Sinusoida
Minimum 8 sztuk typu IEC 320 C13
Możliwość pracy przy napięciu wejściowym w
zakresie przynajmniej od 160V do 260V.
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowoołowiowy z elektrolitem w postaci żelu.
Minimalnie:
1 port USB,
1 port szeregowy z gniazdem RJ-45,
1 slot typu SmartSlot .
Parametr oferowany
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
15.
Panel przedni
16.
Oprogramowanie i
kompatybilność
17.
Dołączone
wyposażenie
18.
Warunki
gwarancji
Konsola sterownicza i informacyjna z
wyświetlaczem LCD, z możliwością uzyskania
informacji o stanie pracy urządzenia w
zakresie: moc obciążenia, natężenie prądu
obciążenia, stan ładowania baterii,
szacunkowy czas działania. Możliwość
przeprowadzenia autotestu i odczytania logów
zdarzeń.
Sygnalizacja LED: zasilanie sieciowe,
zasilanie bateryjne, awaria, wymiana baterii.
Zasilacz musi współpracować z
oprogramowaniem PowerChute Business
Edition w wersji 9.1.1 lub nowszej.
Oprogramowanie współpracujące z
systemami: Microsoft Hyper-V, Red Hat
Enterprise Linux, SuSE Linux, VMware ESXi,
Windows Server 2008, Windows 7, Windows
8, Windows Server 2012, Windows Server
2012 Core.
Kable dostosowane do oferowanego
urządzenia, w tym minimalnie:
1szt. - kabel USB,
1szt. - kabel szeregowy RS-232 (zakończony
wtykami RJ-45 i DB9) ,
2szt. – kabel do podłączania zasilania do
urządzeń wyjściowych.
Minimum 36 miesięcy gwarancji na naprawę,
w tym 24 miesiące na akumulator.
3.Bramka VOIP
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Standard
Voice
Liczba portów
5.
6.
7.
Zarządzanie
Warunki
gwarancji
Wymagane minimalne parametry techniczne
serwera
Bramka VIOP. W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta.
SIP
FXS do telefonu (RJ11) - 2 szt.
WAN (RJ45) – 1 szt.
Przeglądarka WWW
Minimum 24 miesiące
Parametr oferowany
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
4.
Karta sieciowa bezprzewodowa
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
5.
6.
Zastosowanie
Typ złącza
Zgodność ze
standardami
Wymagania
dodatkowe
7.
8.
Gwarancja
Wymagane minimalne parametry techniczne
komputerów
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Karta sieciowa bezprzewodowa. W ofercie
wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Komputer stacjonarny
USB 2.0
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK /
WPA2-PSK
Podstawka pod kartę do komputera
stacjonarnego wraz z kablem USB.
Minimum 24 miesiące
5.Szafa RACK
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Zastosowanie
5.
8.
9.
Drzwi
przednie
Drzwi tylne i
boczne
Szerokość x
głebokość
Wysokość
zawartość
10.
Pozostałę
6.
7.
Wymagane minimalne parametry techniczne
Szafa dystrybucyjna 19" z wyposażeniem,
połączona korytkową instalacją okablowania
strukturalnego z czterema punktami elektrycznologicznymi . W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta
Szafa przeznaczona do montażu urządzeń
sieciowych
Otwierane, przeszklone , zamykane na zamek
Demontowalne
800 x 1000
37U -42 U stojąca





Listwa zasilająca
Komplet śrub
Patch panel min 2x24
UPS (opisany w osobnej tabeli)
Konstrukcja stalowa
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ


Przepusty kablowe osłonięte zaślepkami
Możliwość wprowadzania kabli od góry i
dołu
 Regulowane pionowe szyny
Minimalna 24 miesięcy
cechy
11.
Warunki
gwarancji
6.Zasilacz UPS do szafy RACK
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
5.
6.
Liczba sztuk
Moc wyjściowa
Maksymalna
moc, jaką
można
skonfigurować
Napięcie
wyjściowe
Zniekształcenia
napięcia
wyjściowego
Częstotliwość
na wyjściu
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Topologia
Typ przebiegu
Gniazda
wyjściowe
Zakres napięcia
wejściowego
Typ
akumulatora
Porty
komunikacyjne
Panel przedni
Wymagane minimalne parametry techniczne
Zasilacz awaryjny UPS w topologii Line Interactive
kompatybilny z szafą RACK opisaną w pkt. 5
2
700 W / 1000 VA
700 W / 1000 VA
230 V
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu.
Synchronicznie z siecią zasilającą, w zakresie od
47Hz do 53Hz przy częstotliwości nominalnej
50Hz.
Line Interactive
Sinusoida
Minimum 8 sztuk typu IEC 320 C13
Możliwość pracy przy napięciu wejściowym w
zakresie przynajmniej od 160V do 260V.
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowoołowiowy z elektrolitem w postaci żelu.
Minimalnie:
1 port USB,
1 port szeregowy z gniazdem RJ-45,
1 slot typu SmartSlot .
Konsola sterownicza i informacyjna z
wyświetlaczem LCD, z możliwością uzyskania
informacji o stanie pracy urządzenia w zakresie:
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
moc obciążenia, natężenie prądu obciążenia, stan
ładowania baterii, szacunkowy czas działania.
Możliwość przeprowadzenia autotestu i odczytania
logów zdarzeń.
17.
18.
19.
Sygnalizacja LED: zasilanie sieciowe, zasilanie
bateryjne, awaria, wymiana baterii.
Oprogramowan Zasilacz musi współpracować z oprogramowaniem
ie i
PowerChute Business Edition w wersji 9.1.1 lub
kompatybilność nowszej.
Oprogramowanie współpracujące z systemami:
Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux,
SuSE Linux, VMware ESXi, Windows Server
2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2012, Windows Server 2012 Core.
Dołączone
Kable dostosowane do oferowanego urządzenia, w
wyposażenie
tym minimalnie:
1szt. - kabel USB,
1szt. - kabel szeregowy RS-232 (zakończony
wtykami RJ-45 i DB9) ,
2szt. – kabel do podłączania zasilania do urządzeń
wyjściowych.
Warunki
gwarancji
Minimum 36 miesięcy gwarancji na naprawę, w
tym 24 miesiące na akumulator.
7.Przełącznik sieciowy I
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
5.
Ilość portów
6.
7.
Przeznaczenie
Prędkość
magistrali
Przepustowość
8.
9.
10.
11.
Wymiar
Pamięć
Rozmiar
tablicy adresów
MAC
Gniazda
sieciowe
Wymagane minimalne parametry techniczne
Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych
sieci wirtualnych. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta
24 porty 10/100 /1000 BASE-T Ethernet
19 cali – do montażu w szafie RACK opisanej
w pkt 5
Szafa Rack
Nie mniej 16 Gbps
nie mniej 6.5 mpps
Nie mnie niż 32 MB Flash i 64 MB DRAM
Nie mniej niż 8000
Nie mniej niż 24 porty w tym porty 1Gb/s
24x 10/100
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
12.
13.
14.
15.
16.
Zasilanie
Standardy
IEEE
Zarządzanie
Wymagania
dodatkowe
Warunki
gwarancji
220 - 240 VAC
802.1ab,d,p,q,s,w,x
802.3 ,ab,adaf,ahu,x,z
Konsola oraz zdalnie przy użyciu protokołu
RMON i SNMP v3
Możliwość podłączenia telefonów VOiP
Minimum 24 miesiące
8.Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
komponentu
Producent
Nazwa
Typ
4.
Właściwości
5.
Standardy
IEEE
Zarządzanie
6.
7.
Cechy
dodatkowe
Warunki
gwarancji
8.
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
z dodatkową anteną zewnętrzą i portem
zasilania przez Ethernet. W ofercie wymagane
jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
64/128-bit WEP
AES
Filtrowanie adresów MAC
IEEE 802.1x
TKIP
WPA
WPA2
802.11b,g,n
802.1d,x
802.3,af,u
Przeglądarka WWW
Dodatkowe anteny zewnętrzna z przewodem
łączącym ok 5m
Minimum 24 miesiące
9.Zaciskarka
Lp.
1.
2.
Nazwa
komponentu
Producent
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
3.
Typ
4.
Właściwości
5.
Warunki
gwarancji
Zaciskarka RJ45. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta
Metalowa z możliwością zaciskania wtyków
RJ45, RJ12 Rj11Typu Krone
Minimum 24 miesiące
10.Nóż krosowniczy
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Zastosowanie
5.
Właściwości
6.
Warunki
gwarancji
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Nóż krosownicy.
W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Narzędzie służące do wbijania żył do zacisków
LSA/Krone
Narzędzie automatycznie odcina wystający
kawałek żył.
Obudowa metalowa
Minimum 24 miesiące
11.Szczypce tnące
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Właściwości
5.
Warunki
gwarancji
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Szczypce tnące. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta
Narzędzie musi posiadać izolowany uchwyt o dł.
1600 – 1800 [mm]
Minimum 24 miesiące
12.Tester okablowania strukturalnego
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Zastosowanie
Wymagane minimalne parametry techniczne
komputerów
Tester okablowania strukturalnego z funkcją
pomiaru dł. Kabla. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta
Testowanie i wykrywanie błędów okablowania
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
5.
Parametry
techniczne
6.
Gwarancja
 lokalizacja miejsca uszkodzenia,
 pomiar długości kabla,
 wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych
połączeń,
 pomiar odległości do uszkodzenia,
 dynamiczna kalibracja pomiaru długości
kabla,
Minimum 24 miesięcy
13. Router
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
Producent
2.
Nazwa
3.
Typ
4.
zastosowanie
5.
Liczba portów
6.
Protokóły
routingu
7.
Zarządzanie
8.
10.
Protokół
zdalnego
zarządzania
Algorytm
szyfrowania
Cechy
11.
RAM
12.
Pamięć
FLASH
Wymagania
dodatkowe
9.
13.
Wymagane minimalne parametry techniczne
Router. W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta
Do montażu w szafie RACK opisanej w pkt 5
Min 2 rj-45
Min 2 Serial
Min 2 Serial jako dodatkowy moduł
 Obsługuje protokoły typu
 distance vecto
 link state
 BGP
 PPP
Konsola , Przeglądarka internetowa
SNMP, HTTP, SSH-2
Min. SSL 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES
ochrona firewall, kompresja sprzętowa, wsparcie
VPN, obsługa VLAN, Dynamic Multipoint VPN
(DMVPN)
Network Admissions Control (NAC)
Min 128 MB zainstalowane
Min. 32 MB zainstalowane
 Zestaw uchwytów i śrub potrzebnych do
montażu
 Zestaw przewodów umożliwiających
podłączenie do wszystkich portów
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
14.
Przewody
15.
Warunki
gwarancji
występujących w routerze
 Własny system operacyjny
 VPN
 VOIP
W komplecie powinny być zawarte wszelkie
przewody zgodne z gniazdami routera oraz
załączonego modułu opisanego w punkcie 14.
Minimum 24 miesiące
14.Moduł Routera z portami serial opisanego w punkcie 13
Lp.
Nazwa
komponentu
1.
Producent
2.
Nazwa
3.
Typ
4.
Protokół łącza
danych
Prędkość
przesyłu
danych
Interfejsy
5.
6.
7.
Warunki
gwarancji
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Moduł rozszerzenia - 2 porty kompatybilny z
routerem opisanym w pkt 12
Min. RS-232, RS-530, X.21, V.35, RS-449, RS530A
Min. 8 Mbps
2 x szeregowy - RS-232/449/530/V.35/X.21
Minimum 24 miesiące
15.Przełącznik sieciowy II
L
p.
1.
2.
3.
Nazwa
komponentu
Producent
Nazwa
Typ
4.
Ilość portów
5.
Właściwości
Wymagane minimalne parametry techniczne
Switch min. 4 porty z możliwością ich separacji
W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Min 4 porty Gigabit Ethernet z możliwością ich
separacji
Filtracja adresów MAC
Konfiguracja VLAN-ów
Mirror traffic
Limity pasma
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
6.
Warunki
gwarancji
Minimum 24 miesiące
16.Router WiFi
L
p.
Nazwa
komponentu
7.
8.
9.
Producent
Nazwa
Typ
10.
11.
12.
1.
Pasmo
Standardy
Liczba portów
Wymagania
dodatkowe
2.
Warunki
gwarancji
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Router z WiFi
W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
2,4 GHz
min 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Min 4 100Mb
 Obsługa szyfrowania WEP, Wpa-PSK,
WPA2 – PSK
 Własny system operacyjny
 Min. 1 zewn. wbudowana
 Dodatkowa zewnętrzna min 10 dBi
Minimum 24 miesiące
17.Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera PC
Lp
.
Nazwa
komponentu
1.
2.
3.
Producent
Nazwa
Typ
4.
Zastosowanie
5.
Zawartość
zestawu
Wymagane minimalne parametry techniczne
komputerów
Zestaw narzędziowy serwisowy do komputera
PC. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Zestaw narzędziowy serwisowy do komputera
PC
Szczypce proste
Szczypce ukośne
Pęseta
Zestaw
narzędzi
pomocniczych
do
lutowania
Regulowany klucz nasadowy 6”
Ceramiczna lutownica 230V
Rączka śrubokręta
Zaciskarka
Odsysacz do cyny
Wyciągarka układów scalonych
Szczypce precyzyjne
Narzędzie do montażu układów scalonych
Parametr
oferowany/wymagane
podanie modelu,
symbolu i producenta
Numer postępowania: 3/PN/2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
-
Spoiwo lutownicze
Etui
18.Nóż do izolacji
19.Telefon VOIP – kompatybilny z przełącznikiem sieciowym opisanym w
pkt 6.
20.Patchcord – 100szt
50 x 0,6 : kolory : czerwony,zielony,niebieski,żółty
50 x 1 m : kolory : czerwony,zielony,niebieski,żółty
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu urządzeń sieciowych celem modernizacji
istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w
załączniku do SIWZ nr ……………..
Zamawiający dopuszcza również sprzęt używany, nie posiadający uszkodzeń oraz
pełnowartościowy. Zamawiający wymaga aby taki sprzęt był dopuszczony do legalnego
obrotu wtórnego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z polityką producenta w tym zakresie.
Dotyczy to urządzeń sieciowych : Przełącznik sieciowy I nr 7 – 2 szt. Router nr 13- szt 2,
Moduł nr 14 do routera z portami serial- 2 szt.,
Download