Załącznik nr 2 - Platforma Zakupowa

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy nr ……./ŁI/2017
WYKAZ ASORTYMENTU
Lp.
Nazwa
1
Akumulatory stacyjne
Cena
Ilość
Łączna wartość
jednostkowa
[szt.]
brutto [zł]
brutto [zł]
8
Razem wartość brutto [zł]:
Słownie razem wartość brutto:
Sprzęt będący przedmiotem oferty spełnia poniższe
WYMOGI TECHNICZNE
…………………………………...…… Akumulator stacyjny …………………………………
(producent, typ, model)
Nowe akumulatory przeznaczone do instalacji teleinformatycznej w przypadku zaniku
napięcia podstawowego z sieci miejskiej.
Techniczne parametry minimalne dla akumulatora:
a) akumulator stacyjny,
b) złącze elektryczne typu: FT / Front Terminal / lub FIT,
c) napięcie znamionowe: 12V,
d) pojemność: 60 Ah,
e) wymiary zewnętrzne pojedynczego monobloku: D280xS105XW260 mm,
f) baterie wyposażone w kpl. złączy elektrycznych / mostki w ilości 6 szt./
g) producent: FIAMM lub równoważny spełniający powyższe parametry techniczne.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download