Legalizacja liczników wody i ciepła

advertisement
Legalizacja liczników wody i ciepła.
Z pewnym niedowierzaniem słucham wystąpień dotyczących braku legalizacji
wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach administrowanych przez SM, takie
zastrzeżenia mogą dotyczyć jedynie dostawców mediów, którzy nie tylko nie wykonują
ciążących na nich obowiązków w dziedzinie legalizacji liczników zbiorczych. Oczywiście
Zarząd SM musi tego na bieżąco pilnować, czego zajęty zwalczaniem opozycji nie
czyni.
Prawo Spółdzielcze nakazuje rzetelnie rozliczać należności za media wg
wskazań liczników poboru. Ponadto wskazuję iż nie obowiązują Regulaminy
ustanowione przez Zarządy SM, sprzeczne z Prawem Spółdzielczym.
W czasopiśmie "Inżynier Budownictwa" z września 2011 (Nr 87) wydawanego
przez Stowarzyszenie Inż. budownictwa ukazał się ciekawy art., wyjaśniający
przedstawione zagadnienie.
Z przypisów wydanych na podstawie ust 6, Ustawy Prawo o miarach, że prawnej
kontroli metrologicznej podlegają w Polsce przyrządy pomiarowe stosowane we
wszelkich dziedzinach.
Ponadto Rozporządzenie M.G z dnia 2011-12-27, w sprawie rodzajów
przyrządów pomiarowych....precyzuje konieczność wykonywania okresowej legalizacji
wodomierzy i ciepłomierzy co 5 lat. Wynika to z faktu, że wymienione przyrządy
posiadają gwarancję pomiarów w określonej klasie w czasie do 5 lat.
Sama legalizacja oczywiście nic nie załatwi jeżeli nie będziemy pilnować
rozliczeń, podstawę których stanowi właśnie legalizacja urządzeń pomiarowych i
dokumenty źródłowe w postaci faktur za dostarczoną do budynku wodę i dostarczone
do budynku ciepło.
Na marginesie dodam, że są również takie spółdzielnie które nie legalizują
wodomierzy i ciepłomierzy od kilkunastu lat, a jest to proceder karalny wyczerpujący
znamiona przestępstwa. Również karalny przez nałożenie kary finansowej, oczywiście
na spółdzielnię, którą zapłacą spółdzielcy przecież, a nie zarząd. Chyba że Rada
Nadzorcza zawiadomi prokuraturę o niedopełnieniu obowiązków przez Zarząd SM i
działaniu przez to na szkodę spółdzielni, również przez wyrządzenie szkody majątkowej
wynikającej z obowiązku zwrotu pobranych opłat za wodę i ciepło na podstawie
urządzeń pomiarowych bez wymaganej legalizacji - Art. 296 §.1 Kodeksu Karnego.
Zarządy SM bardzo chętnie wykorzystują wymienione przepisy, które głównie
obowiązuje zakłady dostawców, dlaczego dostawcy tego nie czynią, gdyż zapewne
byłby to znaczny kolejny składnik dostarczonych mediów !
Rozliczenia wody ustalają Zarządy SM, cena wody w dużym stopniu brana jest z
sufitu, w żadnym rozliczeniu nie podano wskazań liczników w budynkach, nadto nie
dostarczają dokumentów legalizacji urządzeń pomiarowych użytkownikom, będącym
indywidualnymi ich właścicielami !
Zarząd chętnie zleca legalizację i wymianę liczników, ponieważ z 4 tys. mieszkań
razy średnio 5 liczników x 150 zł x 5 ÷ 10 % prowizji – stanowi już niezłą sumkę, co i tak
ponoszą wszyscy Członkowie SM !
Zainstalowano urządzenia pomiarowe z odczytem radiowym ponieważ są
najdroższe i uniemożliwiają brak rozliczania za „kropelkowe pobieranie wody [dotyczy
spłuczek WC]. Zalecam zdecydowany sprzeciw stosowaniu urządzeń radiowych,
gdyż umożliwiają nieodpowiedzialnym operatorom działania sprzeczne z
Konstytucją RP.
Zapewniano Spółdzielców, że po wymianie liczników rozliczanie wody będzie
100 %. Szybko się okazało, że Spółdzielnia dodatkowo nalicza opłaty za "różnicę
wskazań wodomierzy", która jest znacznie zawyżona, niekiedy porównywalna z
rzeczywistym zużyciem.
Wymianę wodomierzy dokonują firmy prywatne. Spółdzielnie nie przeprowadzają
przetargów i stąd tak wielka chęć wymiany.
Przyjrzałem się dokładnie wiele rozliczeń wody, stwierdziłem iż w wielu
budynkach były znaczne rozbieżności, z sumą zbiorczych liczników i wystąpiłem o
naukową teorię do znanego producenta „POWOGAZ” Poznań, korespondencja zawiera
tylko jedno pseudo-fachowe wyjaśnienie: "Do 20 % niezgodności w rozliczaniu - to
norma”.
W spółdzielniach są podzielniki ciepła. Regulamin Zarządu przewiduje, że 40 %
ciepła stanowią koszty stałe, zużywane poza podzielnikami [łazienki, klatki schodowe,
piwnice itp.]. Koszty te powinny wynosić max do 20% i to tylko wtedy gdy są ogrzewane
klatki schodowe, pralnie, etc.
W takiej sytuacji Zarząd proponuje zastosowanie elektronicznych podzielników
ciepła, ponieważ są dużo droższe, chociaż ściany między-mieszkaniowe, ani stropy nie
są izolowane cieplnie.
SM winna działać zgodnie z przepisami i prowadzić działalność non profit,
czego nie przestrzega, wyciągając pieniądze od regularnie płacących Członków.
Zarząd zmusza ich do kredytowania jego działalności, zwlekając z rozliczeniami
pobranych, niekiedy znacznie zawyżonych zaliczek.
Rozliczenia winny być czynione niezwłocznie, jeśli tylko są takie
możliwości, niedopuszczalne jest przewlekanie rozliczeń, np. wody – pół roku.
Tylko ze względu na koszty i przewlekłość procedur sądowych niewielu Członków
SM decyduje się indywidualnie, na przechodzenie gehenny sądowej, ostatnio
jednak umożliwiono składanie pozwów zbiorowych przez min 10 osób.
WJS Nr ident. SM 1004.
Download