Świat mówi o Bogu (prezentacja)

advertisement
Świat mówi o Bogu
C E L E :
Na dzisiejszych zajęciach:
 dowiesz się czy o istnieniu Boga można
mieć pewną wiedzę czy też mamy w Niego
tylko wierzyć.
Zadanie wspólne:
Przeczytajmy fragment
Podręczniku na s. 16.
listu
zamieszczony
w
(…) Bardzo się w życiu pogubiłem. Nie jestem
przede wszystkim w stanie wierzyć w to, o czym
Ksiądz uczył i przekonywał, gdy byłem Księdza
uczniem. Robię karierę, wszyscy mi zazdroszczą.
Wygląda na to, że powinienem być szczęśliwy.
Ale przecież coraz ostrzej stawiam pytanie, po co
to wszystko. Przecież to i tak skończy się
śmiercią. I tak „pójdę do dołu”. Ksiądz pewno
odpowie, że Bóg daje życie „po tamtej stronie”.
Ale ja w Boga nie wierzę. Mocno stoję na ziemi.
Wierzę w zysk, w sprzedaż w moim
przedsiębiorstwie. A Bóg, dusza? Przecież ani
Boga, ani duszy nie widać. A więc ich nie ma. (…)
Zadanie wspólne:
Przeczytajmy fragment
Podręczniku na s. 16.
listu
zamieszczony
w
Kto jest adresatem tego listu?
Kim jest autor tych słów?
Jakie wartości są najważniejsze w życiu autora listu?
Co autor listu twierdzi na temat istnienia Boga?
Zadanie wspólne:
Przeczytajmy fragment
Podręczniku na s. 16.
listu
zamieszczony
w
Kto jest adresatem tego listu?
Kim jest autor tych słów?
Jakie wartości są najważniejsze w życiu autora listu?
Co autor listu twierdzi na temat istnienia Boga?
Poszukajmy elementów rzeczywistości, których nie
widać, a które istnieją.
W jaki sposób można przekonać się o ich istnieniu?
powietrze
ruch liści na
oddychania
drzewach,
możliwość
myśli
słowa mówione lub pisane
uczucia
mimika, gestykulacja, zachowanie
(np. radość, smutek)
prawa
przyrody
doświadczamy codziennie, obserwacje
zachowań zwierząt, wykopane szczątki
(np. grawitacji, ewolucji)
wartości
pociągają nas, zachowanie, słowa
(np. miłość, prawda, piękno)
PRZYCZYNA
SKUTEK
Rzeczywistość jest pełna elementów,
których człowiek nie odbiera
bezpośrednio zmysłami (np. powietrze,
myśli, uczucia, prawa przyrody,
wartości). O ich istnieniu możemy
się przekonać ponieważ
obserwujemy skutki ich działań.
Zadanie indywidualne:
Przeczytaj uważnie wypowiedzi kilku największych
naukowców wszechczasów. Wybierz jedną z nich i
na jej podstawie napisz, co przekonało jej autora, że
BÓG – którego nie widać – ISTNIEJE.
Rzeczywistość jest pełna elementów,
których człowiek nie odbiera
bezpośrednio zmysłami (np. powietrze,
myśli, uczucia, prawa przyrody,
wartości). O ich istnieniu możemy
się przekonać ponieważ
obserwujemy skutki ich działań.
Podobnie, możemy przekonać się o istnieniu Boga –
choć nie widzimy Go, to obserwujemy skutki Jego
działania (np. uporządkowany wszechświat i prawa
nim rządzące).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards