Zwiazek Ewangelickie..

advertisement
ZWIĄZEK EWANGELICKIEJ MŁODZIEŻY W KORSZACH
Po I wojnie światowej powstało na terenie ówczesnych Prus Wschodnich jak również i
całych Niemiec, wiele związków młodzieży w duchu ochrony wiary. I tak w Korszach
wówczas jeszcze młodej parafii, powstał związek młodzieży dzięki księdzu Pawłowi
Ankermannowi. Związek ewangelickiej młodzieży (Evangelische Jungschar Korschen)
założony został na bazie drużyny sportowej „Dębowy krzyż” (Eichenkreuzverband)
działającej przy parafii w Korszach, a mającej za zadanie hartowanie ciała.
Ksiądz Paul Ankermann był dla młodych przykładem, sam nie stronił od sportu.
W początkach lat trzydziestych rosła sieć grup młodych w wieku 12-15 lat, która do 1933r.
była jedną z najsilniejszych lokalnych związków młodzieży. Ta grupa młodzieży była częścią
chrześcijańskiego związku młodych chłopców, związku utworzonego w Paryżu w 1855r.
przez Henry Dunanta, twórcy światowego związku Czerwonego Krzyża. W Niemczech był to
po Stanach Zjednoczonych drugi co do wielkości związek, który w 1932 r. liczył ok. milion
członków. Ówczesny ewangelicki związek młodych jest nieporównywalny z współczesnymi
kościelnymi grupami młodych, gdyż posiadał on charakter i strukturę zbliżoną do harcerstwa.
Młodzi ludzie nie nosili wprawdzie uniformu, a raczej nazywano to „odzieniem” składającym
się z zielonej koszuli, brązowych krótkich spodni, niebieskiej chusteczki, z pasa i z pasów
naramiennych. Stwierdzić należy, że pewne formacje były zbliżone do związków
paramilitarnych (noszenie noży – finek, hymn o treści bojowej, witano się słowami:
„Odważnie naprzód”. Jednak istotne treści moralne tej wspólnoty młodych to wartości
chrześcijańskie i wiara. Co roku w dzień Wniebowstąpienia spotykały się okoliczne związki
młodzieży na manifestacji. Ksiądz P. Ankermann w swoich przemówieniach często używał
słów „ Bóg nie da nam ducha lęku, ale ducha siły, miłości i karności”.
Młodzież z Korsz spotykała się często z innymi grupami młodzieży na niwie sportowej.
Po objęciu władzy przez socjalistów A. Hitlera zaczęło przybywać członków w
wyznaniowych związkach młodzieży, ponieważ wypadało być zorganizowanym, a rodzice
chętniej widzieli swoje dzieci w grupach kościelnych niż w powstających państwowych
związkach młodzieżowych, przede wszystkim w związku HJ (Hitlerjungend).
Mimo to punkt kulminacyjny rozwoju chrześcijańskich związków młodzieży został
przekroczony. System totalitarny narzucony przez socjalistów NSDAP zaczął przynosić
efekty. Początkowo zachodziła jeszcze możliwość podwójnego członkostwa.
Ktoś jednak powiedział: „Robi się jesień, zieleń coraz bardziej przekształca się w brąz”.
Chrześcijańska młodzież Korsz przeżyła w 1933r., w drugi dzień Zielonych Świątek, swój
ostatni wielki dzień – poświęcenie swego proporczyka. Ksiądz poświęcając proporzec w
obecności licznie zebranej młodzieży na placu obok cmentarza, powiedział: „Utwórzcie z rąk
długi łańcuch, chodź bracie włącz się w nasz krąg (związek); ten, który umierając was obronił
niech będzie za życia waszym mistrzem”. Niestety hierarchowie kościoła ewangelickiego nie
dali młodzieży właściwego oparcia, nie zajmując jednoznacznego stanowiska wobec NSDAP.
Również kierownictwo związków młodzieży ewangelickiej ustępowało HJ coraz bardziej.
I tak od maja 1933 r. powołano przewodniczącego Rzeszy do spraw ewangelickiej młodzieży,
później przemianowano na wodza młodzieży w III Rzeszy. Pod koniec lipca zabroniono
podwójnego członkostwa, czyli członkostwa w związkach wyznaniowych i HJ.
Ostatnie oficjalne wystąpienie związku młodzieży ewangelickiej w Korszach odbyło się w
czasie dożynek w 1933r. Potem nastąpiły szykany w stylu: „Musicie się zdecydować na
A.Hitlera albo Jezusa”. Na spotkaniu pod koniec roku było tylko obecnych 6 członków.
Kiedy przewodniczący HJ podpisał z biskupem porozumienie w sprawie włączenia członków
młodzieżowych grup wyznaniowych do HJ, dnia 29 grudnia 1933 r. związek młodzieży
ewangelickiej w Korszach uległ samo rozwiązaniu . Ostatnich 6 chłopców trzymając się za
ręce zaśpiewało, przy zamkniętych okiennicach, swój hymn po raz ostatni.
Źródła:
1). Gazeta Życie Kętrzyna „Związek Ewangelickiej Młodzieży w Korszach”; nr:14; nr:15/
2000 r. oprac: Tadeusz Korowaj
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards