filozofia z etyką- praca zaliczeniowa - Filozofia z logiką

advertisement
filozofia z etyką- praca zaliczeniowa.doc
(55 KB) Pobierz
4
PRACA ZALICZENIOWA
z przedmiotu:
Filozofia z logiką prawniczą
dla studentów
II roku administracji WSPiA w Przemyślu i Rzeszowie
w roku akademickim 2010/2011
Autor: Ryszard Zioło - student II-ego roku studiów zaocznych na kierunku „ Administracja”
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
Nr albumu: 37708
I.
Zadania z filozofii:
Ad. 1Ontologia – nauka o bycie, Epistemologia – poznawanie, Aksjologia – nauka o wartościach
Epistemologia- jest to dział filozofii zajmujący się relacjami między poznaniem, poznawaniem a
rzeczywistością. Rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, postrzeganie, wiedza czy
uzasadnienie. Arystoteles był autorem koncepcji wiedzy jako systemu dedukcyjnego, w którym wychodzimy
od przesłanek (aksjomatów) i wyprowadzamy kolejne twierdzenia za pomocą dedukcji. Wiedza według jego
modelu miała być ogólna i pewna.
Ad 2 a) Intelektualizm moralny- jest to pogląd głoszący, iż postępowanie człowieka zależy wyłącznie od
jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle- jeśli zatem postępuje
źle, oznacza to, że jego wiedza na temat dobra jest niepełna. Autorstwo tego poglądu przypisuje się
Sokratesowi.
b) Wyzbycie się emocji na zmieniającą się wokół człowieka rzeczywistość. Przyjmowanie tych zmian takich
jakie one są i wypełnianie swych obowiązków, które wynikają z naturalnej kolei rzeczy. Obojętność wobec
otaczającego nas świata i zmian w nim zachodzących oraz zmian w życiu człowieka- przyjmowanie ich
jako
naturalną
kolej
rzeczy.
c) Pogląd ten nazywa się sensualizmem. Jest on skrajną postacią empiryzmu genetycznego.
d)Monadologia jest to doktryna filozoficzna utworzona przez Gottfrieda Wilhelma Leibniza, która mówi, że
cała rzeczywistość składa się z nieprzeliczonych cząstek, monad, które są szczelne i niezależne od siebie
a
rozwijają
się
tylko
w
miarę
swoich
z
góry
określonych
możliwości.
e)Woluntaryzm (z łac. voluntas - wola) - termin wprowadzony przez Ferdinanda Tönniesa, oznaczający
zespół
poglądów
szczególnie
akcentujących
rolę
woli
w
etyce
i
życiu
ludzkim.
Woluntaryzm przeciwstawia się intelektualizmowi przede wszystkim jako pogląd, że wola jest najwyższą
władzą człowieka, bardziej istotną niż rozum lub intuicja - pogląd taki występuje najczęściej w różnych
wersjach pragmatyzmu, obecny jest np. u Williama Jamesa. W etyce rolę woli szczególnie akcentował
Immanuel Kant. Wola była uważana także za szczególny rodzaj nadrzędnej rządzącej światem siły - pogląd
taki głosił Arthur Schopenhauer.
II.
Zadania
z
Ad.1. a)Znakowy stosunek semantyczny – to stosunek, który zachodzi między danym znakiem,
logiki:
a odpowiednim przedmiotem. Znak → Przedmiot. Semantyka ma za przedmiot tzw. relacje semantyczne,
tj. relacje, które zachodzą między wyrażeniami danego języka a przedmiotami, których te wyrażenia są
znakami.
Znakowy stosunek pragmatyczny- to stosunek, który zachodzi między danym znakiem
i odpowiednią osobą, jako użytkownikiem tego znaku (nadawca lub odbiorca).
Znak
→
Osoba.
Pragmatyka jest to część semiotyki, której przedmiotem są relacje ( zwane pragmatycznymi) zachodzące
między wyrażeniami języka jako znakami, a osobami ludzkimi jako twórcami
lub
użytkownikami
tych
wyrażeń
jako
znaków.
Znakowy stosunek składniowy – to stosunek, który zachodzi między samymi wyrażeniami określonego
języka
(
między
wyrażeniem
a
wyrażeniem
).
Znak
→
Znak.
b) Definiowanie to wyjaśnianie terminów za pomocą języka. Jest to jedna z najważniejszych metod
poznawczych gdyż, pozwala uściślić terminy a zatem nadać językowi większą - precyzyjniejszą
komunikatywność. Definicje usprawniają procesy nauczania i uczenia się, wzbogacają ludzki język,
wyrzucają z niego wieloznaczności, wprowadzając nowe zwroty
i
pogłębiając
Jest
c)
znaczenie
zdaniem
zwrotów
języka
polskiego
–
człowiek
już
jest
istniejących.
zdaniem
złożonym
czarnoskóry-;-
przeciwieństwa
d)
Każdy
człowiek
jest
czarnoskóry
żaden
nie
jest
Każdy człowiek jest czarnoskóry – pewien człowiek nie jest czarnoskóry- podporządkowania
Ad.2.
Podstawiamy za: P- ogórek, M-warzywo, S- marchewka
Odp. Każdy ogórek jest warzywem
każda marchewka jest warzywem
każda marchewka jest ogórkiem- wniosek błędny
podstawiamy
za:S-
krowa,
M-ssak,
zwierzę
P-
zjadające
myszy
Odp. Istnieje ssak zjadający myszy
każda krowa jest ssakiem
istnieje
krowa
zjadająca
myszy-
wniosek
błędny
Ad.3
a)
b)
istnieją
Każdy
ludzie
pilni
nie
pilny
będący
nie
Ad.4. a) p->(p->q)
p q p->q p->(p->q
0 0
1
1
0 0
1
1
0 1
1
1
jest
studentami.
studentem
0 1
1
1
1 0
0
0
1 0
0
0
1 1
1
1
1 1
1
1
1. b) (pvq)->(p->~q)
p q ~q pvq p->~q (pvq)->(p->~q)
0 0 1
0
1
1
0 0 1
0
1
1
0 1 0
1
1
1
0 1 0
1
1
1
1 0 1
1
1
1
1 0 1
1
1
1
1 1 0
1
0
0
1 1 0
1
0
0
c) ~(pvq)->(~pv~q)
...
Plik z chomika:
zirynek
Inne pliki z tego folderu:
 Filozafia.doc (38 KB)
filozofia z etyką- praca zaliczeniowa poprawiona.doc (33 KB)
 filozofia z etyką- praca zaliczeniowa.doc (55 KB)
 filozofia z logiką- praca zaliczeniowa.doc (55 KB)
kazimierz_ajdukiewicz__zagadnienia_i_kierunki_filozofii.pdf (6714 KB)


Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin


Strona główna
Aktualności
etyka
 etyka_i_administracja
materiayiiisemestrodtomaszabuz
 prawo administracyjne





Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download