Fakty i mity o PR

advertisement
Fakty i mity o PR
Agata Blady, Komunikado PR, 13.09.2011
Fakty i mity o PR
MIT
Komunikowanie?
Przecież każdy to potrafi!
Strona 2
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
PR - sztuka komunikacji
Fakty o PR
 PR to sztuka komunikacji
 PR to zaplanowana, przemyślana,
długofalowa strategia komunikacji
firmy / instytucji z otoczeniem
 PR to budowanie zaufania
i zrozumienia między organizacją
a jej odbiorcami
 Wszystkie elementy komunikacji
firmy z otoczeniem muszą być ze
sobą spójne
 Trzeba wiedzieć, co, jak i do jakich
grup docelowych można powiedzieć
Strona 3
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
Definicje public relations
Public Relations to przemyślane, planowane i systematyczne
staranie wytworzenia i podtrzymania wzajemnego zrozumienia
między organizacją a jej publicznością
Brytyjski Instytut Public Relations
Public Relations to świadome i uzasadnione starania o zrozumienie,
jak też o budowę i pielęgnowanie zaufania w otoczeniu na podstawie
systematycznego badania
Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations
Public Relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki
której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych,
którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości
(...), aby osiągnąć – poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji –
lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz skuteczniej realizować swoje interesy
Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations
Strona 4
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
PR to manipulacja i propaganda
Strona 5
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
PR to informacja
Fakty o PR
 PR to informacja – rzetelna,
obiektywna, otwarta i uczciwa
 PR buduje dialog z otoczeniem,
zaufanie i zrozumienie
 Zgodnie z Kodeksem PSPR osoby
zajmujące się PR są zobowiązane do
przestrzegania zasady
prawdomówności oraz
nierozpowszechniania informacji,
które zgodnie z jego wiedzą
i doświadczeniem są nieprawdziwe,
nieścisłe lub mogą wprowadzić
odbiorcę w błąd
Strona 6
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
Zróbmy krótką akcję PR
Strona 7
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
PR to działanie długofalowe
Fakty o PR
 Założeniem działań PR, które służą
komunikacji i budowie zaufania, jest
długofalowość
 Public relations nie można wprost
traktować jako narzędzia
prosprzedażowego
 Skutki działań PR są zawsze
widoczne w perspektywie
długofalowej
 Regularna i systematyczna
komunikacja buduje zaufanie
do firmy także wśród dziennikarzy
Strona 8
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
PR to tania forma reklamy
Strona 9
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
Public relations to nie reklama
Public relations
Reklama
 O obecności w mediach decyduje
atrakcyjność przekazu / informacji
 Nadawana za opłatą
 Czysta, obiektywna informacja bez
cech promocyjnych
 Kontrolowany sposób umieszczania
informacji w mediach
 Niekontrolowana treść
umieszczonych w mediach informacji
 Nastawiona na zwiększenie popytu
na konkretny produkt/usługę
 Nastawione na zwiększenie zaufania
do całego przedsiębiorstwa
 Celem jest wpłynięcie na nastawienia
konsumpcyjne
 Celem jest wpłynięcie na nastawienie
do przedsiębiorstwa, poglądy o nim
 Cel osiąga w krótkim okresie
 Przekaz promujący
 Cel osiąga w dłuższym okresie
Strona 10
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
Chcemy mieć miesięcznie
50 artykułów w mediach
Strona 11
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
O publikacji w mediach nie decyduje pracownik PR
Fakty o PR
 „Pracownik public relations nie może
zawierać żadnych umów, w których
gwarantowałby osiągnięcie rezultatu
uzależnionego od autonomicznych
decyzji innych podmiotów, takich jak
redakcje, instytucje publiczne itp.,
a jego wynagrodzenie nie może być
uzależnione od osiągnięcia takich
rezultatów”, Kodeks PSPR
 Jeżeli konieczne jest utrzymanie
kontroli nad informacjami, należy
wykupić reklamy / artykuły
sponsorowane
Strona 12
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
Najważniejsza jest liczba
artykułów
Strona 13
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
Mierniki efektywności public relations
Fakty o PR
 Analiza treści przekazu w mediach
na podstawie jakości, a nie liczby
(wydźwięk, objętość, dotarcie do
grupy docelowej, nakład,
czytelnictwo itp.)
 Monitorowanie opinii społecznych
o kliencie (np. sondaże, ankiety itp.)
 Efekty działań PR są widoczne
w perspektywie długofalowej
 PR jest jednym z wielu narzędzi
służących do komunikowania
z otoczeniem
Strona 14
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
MIT
Każdy temat jest dobry dla
dziennikarzy
Strona 15
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
Relacje z mediami
Fakty o PR
 Wydarzenia ważne z punktu
widzenia firmy nie muszą być ważne
dla dziennikarzy
 Informacja prasowa musi mieć
newsa i rzetelny przekaz
informacyjny
 Informacja prasowa musi być
dostosowana do specyfiki danego
medium
 Należy unikać „spamowania” mediów
mało ważnymi i niezbyt
interesującymi informacjami
Strona 16
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Fakty i mity o PR
W prowadzenie działań PR powinna
być wpisana także
EDUKACJA
czym jest PR i jak wygląda
komunikowanie się z otoczeniem
z wykorzystaniem narzędzi PR
Strona 17
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję
za uwagę
Komunikado PR
Agencja Public Relations
ul. Okaryny 9
02-787 Warszawa
tel. +48 22 649 19 53
www.komunikado.pl
[email protected]
Strona 18
© Komunikado PR Wszelkie prawa zastrzeżone
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards