REGULAMIN Powiatowego Konkursu Mitologicznego ,, Odyseusz i

advertisement
REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Mitologicznego ,, Odyseusz i inni ”
ORGANIZATOR:
 Zespół Szkół w Białopolu
 Starostwo Powiatowe w Chełmie
CELE KONKURSU:
 popularyzacja tematyki mitologicznej ( z zakresu mitologii greckiej)
 pogłębienie wiedzy o kulturze antycznej
 rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką
 pobudzenie aktywności czytelniczej uczniów
 rozwijanie postaw poznawczych wśród młodzieży
UCZESTNICY:
 uczniowie klas V szkół podstawowych z regionu chełmskiego
ZASADY UCZESTNICTWA:
 do konkursu powiatowego kwalifikują się maksymalnie dwie osoby z każdej
zainteresowanych szkół
z
TERMINY:

etap powiatowy - 16 maja 2017 r. o godz. 1000

termin zgłaszania uczestników - do 8 maja 2017 r. na adres
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOPOLU
UL. I AWP 35
22-135 BIAŁOPOLE
TEL/FAX (082 ) 568 22 19
lub e-mail: [email protected]
UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY
FORMA KONKURSU:
 test wyboru,
 tekst do uzupełniania,
 zagadki rysunkowe
LEKTURA:
 Jan Parandowski – Mitologia ( mity Greków )
Znajomość mitów w zakresie:
 Narodziny świata, walka z tytanami
 Historia wojny trojańskiej
 Bogowie, ich domeny i związane z nimi wydarzenia: Afrodyta, Apollo, Ares, Artemis, Atena, Demeter,
Dionizos, Dzeus, Eros, Hades, Hefajstos, Helios, Hera, Hermes, Hestia, Posejdon
 Mity o:
Prometeuszu i Pandorze
Demeter i Persefonie
Artemis i Akteonie
Heraklesie
Syzyfie
Dedalu i Ikarze
Królu Midasie
Minosie i Minotaurze
Atenie i Arachne
Apollinie i Marsjaszu
POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY
,, ODYSEUSZ I INNI ”
KARTA ZGŁOSZENIA
( NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI )
..................................................................................................................
nazwa szkoły
..................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia
..................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia
..................................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna
...................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Download