„MITOLOGIA WIECZNIE ŻYWA”

advertisement
SZKOLNY KONKURS
„MITOLOGIA WIECZNIE ŻYWA”
DLA UCZNIÓW KLAS 4-6
TERMIN KONKURSU: 12 MAJA
Cele konkursu:
- utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu mitologii greckiej,
- upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy mitologicznej,
- popularyzowanie mitologii greckiej poprzez naukę i zabawę.
W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas 4-6. Uczestnicy sprawdzają poziom swojej wiedzy
mitologicznej oraz umiejętności polonistycznych w kilku konkurencjach Spośród uczniów każdej klasy
wyłoniony zostanie Mistrz Wiedzy Mitologicznej. (Szczegóły przekazuje p. A. Bednarz).
Formy konkursu:
- pytania zamknięte
- pytania otwarte
- praca z tekstem - uzupełnianie luk, schematów, czytanie ze zrozumieniem
- krzyżówki, diagramy, rebusy, łamigłówki
- karty pracy.
Za rozwiązanie zadań w poszczególnych konkurencjach uczniowie zbierać będą punkty. Mistrzem
Wiedzy Mitologicznej z każdej klasy zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.
Obowiązuje strój mitologiczny.
ZAKRES KONKURSU:
- znajomość mitów ( narodziny świata, powstanie człowieka, Demeter i Kora, Syzyf, Dedal i Ikar,
tułaczka Odyseusza, puszka Pandory)
- znajomość w zarysie wojny trojańskiej, jej uczestników
- znajomość w zarysie 12 prac Heraklesa
- bogowie olimpijscy – ich zajęcia, cechy, atrybuty, otoczenie oraz rzymskie odpowiedniki (Zeus,
Hera, Apollo, Artemida, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Hades, Posejdon, Ares, Atena, Hestia, Demeter,
Kora),
- inni bogowie, herosi, ludzie, czyli: Herakles, Jazon, Perseusz, Prometeusz, Tanatos, Pandora, Temida,
Eros, Hypnos, Helios, Dionizos, Narcyz, Tezeusz, Jazon, Syzyf, Midas, Tantal, Dedal i Ikar, Orfeusz
i Eurydyka, Pegaz
- znajomość słownictwa oraz mitologicznych związków frazeologicznych
- znajomość ortograficzna wyrazów związanych z mitologią (głównie pisownia wyrazów z „ch” i „h”).
Download