O D P O W I E D Z I

advertisement
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
O D P O W I E D Z I
KONKURS Z HISTORII
dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy
Zadanie 1. (0-15 p.)
Iliada i Odyseja
Odpowiedz na pytania
1. Dlaczego – według Iliady – doszło do wybuchu wojny trojańskiej ?
. . . . . . . . Parys porwał żonę Menelaosa / Helenę . . . . .
. . . . . . . . . .
1p.
2. Dlaczego Achilles wycofał się z walki ?
. . Achilles rozgniewał się na Agamemnona, który pozbawił go pięknej branki. . . .
1p.
3. Interwencja jakiej bogini uratowała Parysa przed śmiercią podczas pojedynku
z Menelaosem ?
. . . Afrodyta . . . . 1p.
4. Jak zachował się Achilles po śmierci Patroklosa z ręki Hektora ?
. . .
. . . przystąpił ponownie do walki / zabił w pojedynku Hektora . . . . . . . . 1p.
5. Dlaczego król Troi Priam udał się do Achillesa ? ( O co błagał Achillesa ? )
. . . . . .
błagał o wydanie zwłok syna /Hektora
. . . . . . . . . . . . . . . .
1p.
6. Jak zginął Achilles ?
. . . . . . trafiony strzałą w piętę / zginął od strzały Parysa
. . . . . . . . . . .
1p.
7. Dlaczego Polifem (jeden z Kiklopów / Cyklopów ) rzucił klątwę na Odyseusza ?
Jakie były konsekwencje klątwy? . . .
. . Odyseusz pozbawił go jedynego oka . . . .
. . . . . Odyseusz i jego towarzysze nie mogli powrócić w rodzinne strony / do Itaki . .
. . . . . . . . . . . . . . błąkali się po morzach . . . . . . . . . . . . . .
8.
1p. + 1 p.
Jaka przygoda spotkała Odyseusza i jego towarzyszy gdy przybyli na wyspę gdzie
przebywała nimfa Kirke . . . . . zamieniła część towarzysz Odyseusza w wieprze . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 p.
9. Dlaczego Zeus zatopił ostatni okręt Odyseusza i doprowadził do śmierci jego towarzyszy ?
. . . . . . . . . . towarzysze Odyseusza zabili święte woły . . . . . . . . . .
10. Po ilu latach Odyseusz powrócił do ojczystej Itaki ?
Kto pozostał mu wierny ?
. . 20 latach . . . .
„wierna jak . Penelopa . . ”
1 p.
1p.
1p.
11. Kto pomógł Odyseuszowi odzyskać żonę i ojczysty dom?
a) bogini – . Atena . ,
b) . syn . – Telemach,
c) . świnopas . – Eumajos
1p. + 1 p. + 1 p.
Strona 1 z 6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
Zadanie 2. (0-9 p.)
Starożytna Grecja
Zaznacz znakiem „X” które rośliny uprawiali starożytni Grecy
1
kapusta
X
8
drzewa oliwkowe
X
2
soczewica
X
9
figi
X
3
czosnek
X
10
pomidory
...
4
papryka
...
11
cebula
X
5
fasola
...
12
ziemniaki
...
6
winorośl
X
13
zboża
X
7
kukurydza
...
14
melony, dynie
X
? ( Otrzymujesz „1 punkt” za każdy poprawnie postawiony znak X,
natomiast za postawiony źle tracisz „ 1 punkt”. )
Zadanie 3. (0-9 p.)
Starożytna Grecja – Filozofia i nauka
Uzupełnij zdania wykorzystując niektóre z wyrazów: Herodot, Tukidydes, Hipokrates,
Euklides, Tales z Miletu, VI, III, I w. p.n.e., Sokrates, Platon, Protagoras, Pitagoras.
Ojcem filozofii greckiej był Tales z Miletu. Jej początki sięgają VI w. p.n.e.
Oskarżony o bezbożność, skażany na śmierć przez wypicie cykuty – Sokrates.
Filozof który uważał, iż „miarą wszystkich rzeczy jest człowiek” – Protagoras.
Uważany za ojca medycyny i zasady leczenia „po pierwsze nie szkodzić” – Hipokrates.
Zawdzięczamy im podstawy algebry i geometrii – Pitagoras i Euklides.
Za pierwszych historyków uważa się Herodot, oraz Tukidydes.
Strona 2 z 6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
Zadanie 4. (0-10 p.)
Połącz wyrazy w pary wpisując odpowiednie litery (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M)
1
sąd skorupkowy
2
pierwsze igrzyska olimpijskie
N
3
podbita przez Spartan ludność Peloponezu,
o statusie zbliżonym do niewolnictwa
4
okręt wojenny
5
6
8
1
0
szyk bojowy
G
B
D
najważniejsze sanktuarium wszystkich
Hellenów, kapłanka Pytia
4,36 grama srebra
metojkowie
C
geruzja
D
falanga
E
Delfy
F
triera
G
heloci
H
776 p.n.e.
I
periojkowie
J
ceramika
E
K
753 p.n.e.
L
drachma
M
eforowie
N
ostracyzm
L
czarnofigurowa, czerwonofigurowa
Zadanie 5. (0-4 p.)
B
H
A
ludność Aten nie mająca obywatelstwa
zajmująca się handlem, rzemiosłem
9
hoplici
F
ciężkozbrojni wojownicy
7
A
J
Starożytne Ateny i demokracja
Zaznacz znakiem „P” zdania prawdziwe, a znakiem „F” fałszywe.
Podczas obrad Zgromadzenia Ludowego:
- wszyscy mieszkańcy Aten
mogli zabierać głos i głosować
F
- potomkowie osób, które osiedliły
się w Atenach mogły głosować
w Atenach
F
- kobiety
nie miały prawa głosu
P
- mogli głosować jedynie mężczyźni, P
obywatele Aten
Strona 3 z 6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
Zadanie 6. (0-3 p.)
Wyjaśnij pojęcie węzeł gordyjski ( do jakiego władcy, wydarzenia nawiązuje )
. . np. rozstrzygnąć jakąś sprawę w sposób radykalny – czyli rozciąć węzeł gordyjski
Aleksander Wielki, rozciął mieczem węzeł, legenda: kto rozwiąże węzeł zostanie władcą świata
Zadanie 7. (0-8 p.)
Aleksander Wielki
Dokończ zdania wpisując pojedyncze wyrazy. Wykorzystaj niektóre z podanych niżej:
( 33 lata, 22 lata, spartański, ateński, tebański, Demostenes, Arystoteles, Dariusz, Kserkses,
Bukefalas, Filip, dwunastu lat, dwudziestu dwóch lat, 338 r. p.n.e., 338 r. n.e., Indii, Chin )
1. Nauczycielem Aleksandra był słynny filozof . . . . Arystoteles.
2. Ukochanym koniem Aleksandra był . . . . Bukefalas
3. W roku 338 r. p.n.e. ojciec Aleksandra pokonał pod Cheroneją koalicję polis greckich.
W bitwie tej największym bohaterstwem odznaczył się „święty zastęp” . . . tebański.
4. W bitwie pod Issos Aleksander pokonał władcę Persów – „króla królów” . Dariusza.
5. Wciągu dwunastu lat Aleksander podbił całe imperium perskie, docierając na wschodzie
do . . Indii.
6. Aleksander zmarł mając jedynie . 33 lata.
Zadanie 8. ( 0-3 p. )
Podpisz kolumny – w jakim stylu powstały: jońskim, korynckim, doryckim
jońskim
korynckim
doryckim
Strona 4 z 6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
Hellenowie – Rzymianie
Zadanie 9. (0-10 p.)
Zaznacz literą „P” które zdania są prawdziwe, a literą „F” które są fałszywe.
1
Hellenowie podobnie jak Fenicjanie nie znali pisma.
F
2
W okresie największego rozkwitu Ateny (polis) zamieszkiwało ok. 30 tys.
F
3
Ukształtowanie linii brzegowej Grecji nie stwarzało sprzyjających warunków do
rozwoju żeglarstwa, dlatego greckie polis nigdy nie posiadały silnej floty handlowej.
F
..
4
Religia Greków była bardzo podobna do religii Żydów (Hebrajczyków)
F
5
Grecy w odróżnieniu od Rzymian nie korzystali z łaźni publicznych.
F
6
Teatr narodził się w starożytnym Rzymie.
F
7
Walki gladiatorów były ulubioną rozrywką Greków.
F
8
W starożytnej Grecji w igrzyskach sportowych brały udział również kobiety.
F
9
Grecy budowali wielkie świątynie żeby mogli się w nich pomieścić wszyscy obywatele polis.
F
Pierwsze igrzyska miały miejsce po zwycięstwie Ateńczyków pod Maratonem.
F
10
Zadanie 10. (0-5 p.)
Starożytny Rzym
Uzupełnij zdania:
Starożytny Rzym (miasto) powstał nad rzeką . . . Tyber. .
, w pobliżu Morza
Tyrreńskiego . . . . , na terenie Lacjum, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego. .
Legendarnym założycielem miasta miał być – według legendy –
.Romulus potomek
Eneasza, uciekiniera z . Troi . .
Zadanie 11. (0-4 p.)
Narodziny chrześcijaństwa
Podkreśl wyrazy które zostały poprawnie użyte w zdaniach:
a) Religia chrześcijańska powstała w I w. p.n.e. / I w. n.e. / X w. n.e.
b) Chrześcijaństwo narodziło się w stolicy cesarstwa Rzymie / Palestynie / Italii
c) Pierwszymi wyznawcami nowej religii byli Grecy / Żydzi / Rzymianie
d) Świętą księgą wyznawców nowej religii – nieuznawaną przez większość Żydów – stał
się Stary Testament / Nowy Testament
Strona 5 z 6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011
Zadanie 12. (0-9 p.)
Wpisując odpowiednie litery ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej
D
C
B
A
narodziny chrześcijaństwa
B
Oktawian August władcą Rzymu
C
upadek republiki rzymskiej, Juliusz Cezar władcą Rzymu
D
upadek Kartaginy, narodziny imperium rzymskiego
A
Punkty (3 p.) otrzymujesz jedynie w przypadku gdy całość odpowiedzi jest poprawna.
A
D
C
A
powstanie Spartakusa
B
podział cesarstwa na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie
C
Oktawian August władcą Rzymu
D
upadek republiki rzymskiej, Juliusz Cezar władcą Rzymu
B
Punkty (3 p.) otrzymujesz jedynie w przypadku gdy całość odpowiedzi jest poprawna.
C
D
B
A
A
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego,
B
najazdy Hunów pod wodzą Atylli
C
edykt mediolański gwarantujący chrześcijanom swobodę wyznania
D
chrześcijaństwo religią panującą (państwową) w Rzymie
Punkty (3 p.) otrzymujesz jedynie w przypadku gdy całość odpowiedzi jest poprawna.
Strona 6 z 6
Download