Załącznik nr 3 do Umowy

advertisement
Załącznik nr 3 do Umowy
………………………………………….
(pieczęć Przyjmującego zamówienie)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Konsultacje lekarskie w dziedzinie torakochirurgii w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym Planującym i Koordynującym Proces Leczenia
Onkologicznego
Umowa Nr…………………………….………………….
Załącznik do faktury nr:………………………………… za miesiąc …………………………..rok:………………
Poz. Data/numer zlecenia Nazwa jednostki organizacyjnej zlecającej
……………………………………………………………….
(podpis, pieczęć osoby sporządzającej zestawienie)
Dane pacjenta
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards