Taryfa i inne zadania

advertisement
Taryfa i inne zadania
Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz
[email protected]
Moc cieplna (strumień cieplny) – moc zamówiona
– co zamawiamy?
F=Q/t = c*(q1-q2)*m/t [W]
Zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą
cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla
warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), a która
powinna uwzględniać moc niezbędną dla:
• pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie
normatywnej temperatury (+20ºC), i wymiany powietrza w
pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;
• zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody
(+60/55ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym
obiekcie;
• zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie
z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami
technologicznymi.
Krzywe grzewcze
1) Temperatura czynnika grzewczego jest
zmienna i zależy od temperatury zewnętrznej
(regulacja „pogodowa”)
2) Tz/Tp parametr podawany przy temp.
obliczeniowej (np.. Dla Katowic tobl=-20oC):
150/70; 90/70; 75/50; 55/40; 45/32
3) Sposób regulacji mocy: F=cp*DQ*M
DQ - różnica temperatur
M – przepływ t/h (l/s)
160,0
150,0
140,0
130,0
Tkz - temperatura na
wyjściu z kotła;
Tkp- temperatura na
wejściu do kotła;
Tps - temperatura wody
sieciowej na powrocie;
Tzsr- temperatura wody
sieciowej na zasilaniu;
tśr- średnia temp. w
grzejnikach dla
parametrów instalacji
wewnętrznej 95/70 oC
120,0
Temperatura wody, [C]
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-20 -18 -16 -14 -12 -10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Temperatura zewnętrzna [C]
tśr [oC]
Tzsr [oC]
Tps [oC]
Tkp [oC]
Tkz [oC]
12
Zasady sporządzania taryf dla ciepła
• Źrodło: jednofunkcyjna kotłownia o mocy 500
kW zasilająca osiedle 4 budynki po 1000 m2
(0,8 GJ/m2/rok)
• Koszty stałe: amortyzacja (nakłady inwestycyjne
+ czas eksploatacji), koszty finansowe
• Obsługa, energia elektryczna (pompowanie+
inne), remonty, serwis, woda „socjalna”, woda do
uzupełniania zładu, podatki i opłaty lokalne
(100-300m2)
• Koszty zmienne: paliwo, transport, opłaty
środowiskowe
Taryfa Osiedlowa
• 4 budynki po 1000 m2
• Licznik ciepła w budynku
• Wskaźnik zużycia ciepła wg licznika 0,8
GJ/m2/rok
• Przesył do kotłowni ze stratą 8%
System grzewczy Osiedla
4*1000 m2
0,85
0,95
0,8 GJ/m2*a
8% straty przesyłu
Pytanie:
Jaki powinien być wynik OZC
500 kW
Nakłady inwestycyjne na 0,5 MW mocy
Kotłownia olejowa - 350.000 (15 lat)
Kotłownia gazowa – 300.000 (15 lat)
Kotłownia węglowa tradycyjna – 200.000 (8)
Kotłownia węglowa retortowa – 350.000 (10)
Kotłownia na pelet(biopaliwo) – 400.000 (10)
Węzeł cieplny dwufunkcyjny – 180.000 (20)
Promienniki gazowe – 150.000 (15)
Taryfa Osiedlowa
Kotłownia
0,5
5000
Opłaty stałe
obsługa
3000
zł/etat
en.elektryczna
0,36
zł/kWh
wegiel en.el.
0,7
30
kW
gaz/olej en.el
0,8
20
kW
podatki
20
amortyzacja
zł/m2
(wg czasu eksploatacji rzecz.)
pojemnik na odpady
socjal
1000
etat/rok
remonty
Zadanie:
biopaliwo 400.000/10lat + 550 zł/t; 18 GJ/t
Energia elektryczna ???
Taryfa mieszana
OZC=200 kWh/m2/rok
• budynek 3000m2 – 60*50m2
• 15 mieszkań – elektrycznie (2500/8kW)
• 20 mieszkań – gaz (8000/10 kW)
• 15 mieszkań węgiel kaflowe (0/25 kW)
• 10 mieszkań – węgiel etaż. (6000/15kW)
Moc źródła ciepła
Q=M*cp* q * (tz – tp) [kW] – moc godzinowa
M – przepływ w m3/h
cp – ciepło właściwe wody kJ/kg*K (dla 55st.C: cp= 4,19)
q – gęstość kg/m3 np. (dla 55 st.C: q = 986)
tz – temperatura zasilania [K lub st.C]
tp – temperatura powrotu [j.w.]
Moc a moc
•
•
•
•
Podgrzewacze przepływowe
Priorytet cwu
Źródła szczytowe
Stopniowanie źródeł w zależności od
temperatury powrotu kolejnego źródła
• Osłabienia nocne (wikendowe) a moc
źródła … czy zawsze stosować
• Szpital/wojsko/budynek z cwu/budynek
c.o/zakład pracy/magazyn/kościół
Moc a energia
• Wydajność źródła: 1500 GJ; 4500 GJ; 6000 GJ;
6500 GJ; 7500 GJ z 1 MW
• Przykład: taryfa na ogrzanie kościoła; taryfa
indywidualna dla zakładu przemysłowego
• Jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną
w budynkach: 10-300 W/m2
• Zużycie energii cieplnej: kWh/m2 na rok lub w
GJ/m2 na rok: 1MWh=3,6 GJ:
• 0,1-1,5GJ/m2
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards