Od wiary do przekonań

advertisement
Jak wychowywać dziś
młodzież?
1
Na czym polega dorastanie
młodzieży?
1.
2.
3.
4.
2
5.
W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE
WNĘTRZE (pamięć, rozum wola).
W sercu młodych powinny rodzić się pytania: co zrobić,
by moje życie nie było powierzchownym,
żeby żyć życiem głębokim?
Młodzi mają prowadzić stały dialog z sobą samym,
poznawać siebie.
Młodzież w okresie pokwitania potrzebuje pomocy
DOROSŁYCH w poznawaniu siebie, żeby odkryć w
czym się zmieniają i dlaczego.
Młodzi musi się nauczyć MĄDRZE MYŚLEĆ i
ODPOWIEDZIALNIE KOCHAĆ.
Najczęstsze problemy młodzieży
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Negatywne bunty, zmniejszona zdolność do wysiłku,
Nieakceptowanie obowiązków i brak odpowiedzialności,
Oddalenie się od rodziców na rzecz kolegów,
Idealizowanie zachowań spontanicznych,
Kierowanie się zachciankami i pożądaniami,
Brak poszanowania dla zasad dobrego wychowania,
„Totalne wyluzowanie”,
Niezliczone ucieczki od rzeczywistości (seks, narkotyki,
alkohol, Internet, muzyka),
Fascynacja modą i nowinkami, konsumizm stwarzający
sztuczne potrzeby materialne.
Jak rozwiązywać problemy młodzieży?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Rozwiązania powinny pochodzić od rodziców,
Należy uczyć młodzież krytycznego osądu rzeczywistości,
Młodzież musi znać i wypełniać swe obowiązki,
Młodzi muszą od siebie wymagać i kształtować wolę,
Należy dużo rozmawiać z młodzieżą o tym co myślą, co
czują, co jest dla nich ważne, w co wierzą,
Młodzi muszą być uczeni wybierania dobra i samodzielnego
podejmowania decyzji,
Młodzi muszą uczyć się rozpoznawania i kontrolowania
własnych i cudzych uczuć,
Należy młodzież zachęcać do refleksji przed
podejmowaniem działania.
Jakie dziś są trudności w przekazie wiary?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
Bezbożna kultura odrzucająca
chrześcijaństwo i jego dziedzictwo
Zerwanie z tradycją przekazywaną z
pokolenia na pokolenie,
Relatywizm moralny: „róbta, co chceta”
Odrzucenie prawdy absolutnej
Hedonizm i konsumpcjonizm
Niespotykany dawniej rozwój okultyzmu
„Religijność prywatna”
„Religijność prywatna”
1. Religijność
6
selektywna (wybiórczość w
przyjmowaniu zasad moralnych).
2. Religijność impresyjna (nastawiona na
przeżycie).
3. Religijność osobista (w wielu środowiskach temat
tabu).
4. Religijność naskórkowa (za tzw. „chodzeniem do
kościoła” nie kryje się przemiana w życiu).
5. Religijność prywatna (kierująca się zasadą: Bóg –
Charakterystyka młodzieży
1. Ekranizacja
7
życia
2. Pokolenie mediów: „zalew informacji pozbawiony
znaczenia”
3. Wyobcowane pokolenie: abdykacja rodziców
4. Pokolenie doświadczenia a nie logiki: „myślenie
emocjami”
5. Hedonizacja i konsumpcjonizm
6. Nastawienie na rozrywkę
7. Uleganie presji seksualnej
Ekranizacja życia
Trzy podstawowe ekrany,
w których porusza się młodzież:
1.
2.
3.
8
Telewizja
Internet
Komórka
Pokolenie mediów
1.
2.
3.
4.
9
Wiedza (np. o Kościele) pochodzi z mediów,
telewizji, Internetu, kina.
Śledzenie strumienia informacyjnego na temat
wydarzeń zastępuje udział w wydarzeniach –
możliwość manipulacji.
Dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego
(komputer, telewizor w każdym pokoju)
Pozorne bycie razem podczas oglądania tych
samych programów TV w tym samym
pomieszczeniu (brak krytycznych rozmów o tym,
jakie wartości są przekazywane).
Wyobcowane pokolenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
7.
Brak jasnego określania KIM JESTEM.
Zanik autorytetu rodzicielskiego: rodzic staje
się kumplem.
Brak ojców w wychowaniu.
Styl on-line ale pozbawienie znaczących
więzi.
Poszukiwanie akceptacji u rówieśników.
Moralna próżnia.
Inny język niż w świecie dorosłych.
Jak możemy to zmienić?
11
Jak możemy to zmienić?
12
Jak możemy to zmienić?
13
Jak możemy to zmienić?
14
Zadanie rodziców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15
Budować głębokie więzi z dziećmi: afirmacja,
akceptacja, uznanie, czułość, dostępność,
dyscyplina.
Uzasadniać istnienie niezmiennych, obiektywnych
prawd.
Chronić i uodporniać na atak bezbożnej kultury
(media, Internet, moda).
Być żywym świadkiem a nie tylko nauczycielem.
Stwarzać okazje do doświadczenia Boga w domu:
wspólna modlitwa, rozmowy o Bogu.
Być entuzjastycznym i radosnym w wychowaniu.
Jak dziś głosić Chrystusa młodym?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16
Dać wsparcie Kościołowi
W tym, żeby pomagał rodzicom
Budować dobre więzi z dziećmi
I dzięki tym więziom głosić im Chrystusa
Tak, żeby wychować całe pokolenie
młodych ludzi, którzy wiedzą w co wierzą,
dlaczego wierzą i to ma wpływ na ich życie
I wzbudzą duchową rewolucję w ich
pokoleniu.
Myśli ks. Bosko o wychowaniu
1.
2.
3.
4.
17
Pamiętajcie, że wychowanie jest sprawą
serca i że tylko Bóg nim rządzi.
Punktem wyjścia dla wychowawcy jest
poznanie sytuacji młodzieży, ich potrzeb i
problemów.
Chrońcie młodzież przed złymi osobami i
książkami.
Młodzi kochają to, co im się podoba. Niech
nauczą się kochać i to, co im się podoba
mniej: dyscyplina, nauka, umartwienie.
Myśli ks. Bosko o wychowaniu
5.
6.
7.
18
Młodzież trzeba zawsze czymś zajmować:
bezczynność jest ojcem wszystkich wad.
Często spowiedź, częsta Komunia,
codzienna Msza św. to kolumny
wychowania.
W każdym młodym człowieku nawet
najbardziej nieszczęśliwym istnieje zapalny
punkt dobra. Pierwszym obowiązkiem
wychowawcy jest poszukiwanie tego
punktu, tej wrażliwej struny serca i
wyciagnięcie z niej zysku.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
19
Opracował Ks. Marcin Kozyra
Download