Nowy teleskop dla uczniów Gimnazjum nr 1

advertisement
Mławski serwis internetowy
www.mlawa.pl
Nowy teleskop dla uczniów Gimnazjum nr 1
Dzięki życzliwości i zrozumieniu dla naszej pasji osób, do których zwróciliśmy się z prośbą o pomoc, Klub
Astronomiczny „Młodzi Kopernicy” otrzymał nowy teleskop. Szczególne podziękowania należą się panom
Andrzejowi Józefskiemu i Andrzejowi Olszewskiemu.
Jest to teleskop typu refraktor (soczewkowy).
Jego maksymalne powiększenie wynosi 300 razy. Wyposażony jest w stabilny i funkcjonalny montaż i zestaw
okularów.
Dzięki możliwościom, jakie daje nowy sprzęt, Młodzi Kopernicy będą sięgać jeszcze bliżej nieba.
Jesienią będą obserwować Jowisz, który znajduje się najbliżej Ziemi, takie położenie planety względem Ziemi
zdarza się raz na 12 lat. W planach także obserwacje innych planet, mgławic i całkowitego zaćmienia Księżyca,
które nastąpi 21 grudnia b.r.
Strona 1/1
Download