Geografia - gleby i biosfera - liceum - Ragumarka

advertisement
Geografia - gleby i biosfera.doc
(28 KB) Pobierz
Gleba – zewnętrzna warstwa litosfery zbudowana z materiału mineralnego i organicznego.
Poziomy glebowe : A0 – ściółka – dominuje w niej słabo rozłożona materia organiczna. A1 –
poziom próchniczno-mineralny materia organiczna silnie rozłożona, powstaje próchnica która
podlega reakcja chemicznym z minerałami. A2 – poziom wymywania(eluwialny) – materiał
wymywany przez wodę i przenoszony w głąb profilu glebowego. B – poziom
wymywania(iluwialny) – osadzają się tu związki wymyte z poziomu A2. C – skała macierzysta
gleby, rozwijają się tam procesy glebotwórcze. Czynniki glebotwórcze – klimat – najważniejszy
czynnik decydujący o powstawaniu gleby. Ciepły i wilgotny – intensywne wietrzenie chemiczne
skał, duża ilość wody opadowej prowadzi do erozji gleby i wypłukiwania soli mineralnych.
Suchy – mało wody opadowej, migracja soli w górę profilu glebowego, po wyparowaniu wody
sól krystalizuje się. Umiarkowany – wolne tempo rozkładu materii, dochodzi do większej jej
akumulacji. Zimny – słabo rozwija się roślinność, niska temp, powolny rozkład biomasy.
Biosfera – zależy od niej ilość biomasy, dostarczanej z obumierających roślin i zwierząt, oraz
kształtowanie właściwości chemicznych gleby. Skały podłoża – decydują o intensywności
wietrzenia, ilości składników mineralnych, przemieszczaniu się wody. Rzeźba terenu – decyduje
o możliwości gromadzenia się zwietrzeliny lub luźnego osadu. Człowiek – modyfikacja
procesów glebotwórczych przez zmianę użytkowania powierzchni. Czas – powstawanie różnych
typów gleby. Gleby strefowe – strefa klimatów okołorównikowych – klimat równikowy wybitnie
wilgotny, bujne lasy liściaste – czerwone i żółte gleby ferralitowe – deszcze powodują
intensywne przemywanie gleb, nie dochodzi do akumulacji próchnicy, ulega ona szybkiej
mineralizacji i wraca do obiegu. Klimat podrównikowy(wilgotny i suchy) wilgotne lasy
monsunowe, suche lasy podrównikowe, sawanny - czerwone gleby ferralitowe,
cynamonowoczerwone i czerwonobure – wietrzenie laterytowe, zachodzi w czasie pory
deszczowej, w porze suchej wysychanie gleb. Strefa klimatów zwrotnikowych i
podzwrotnikowych – monsunowy i morski, bujne lasy liściaste – czerwonoziemy i żółtoziemy –
gleby powstające pod bujną roślinnością leśną dostarczającą dużą ilość biomasy. Klimat
śródziemnomorski, mało drzew, twardolistne krzewy – gleby cynamonowe – brązowe
zabarwienie poziomu próchniczno-mineralnego z powodu uwalniania związków żelaza podczas
wietrzenia chemicznego skał podłoża. Klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy kontynentalny,
pustynie i półpustynie – szaroziemy, buroziemy, gleby pustyń – przesuszone podłoże, niewielka
ilość materii organicznej. Strefa klimatów umiarkowanych ciepłych – umiarkowany ciepły
kontynentalny i suchy, stepy i półpustynie – czarnoziemy, gleby kasztanowe – w ciągu roku
roślinność usycha dostarczając biomasę, najlepiej rozwinięty poziom próchniczno-mineralny.
Klimat umiarkowany ciepły morski, lasy liściaste mieszane – gleby brunatne i płowe – gleby
dość żyzne, wysokie opady sprzyjają rozkładowi minerałów w glebach. Strefa klimatów
umiarkowanych chłodnych – klimat umiarkowany chłodny, lasy iglaste i torfowiska –
marzłociowe gleby tajgi, gleby bielicowe i płowe – wieloletnia zmarzlina, zawierają grubą
warstwę nierozłożonej ściółki, mało próchnicy. Strefa klimatów okołobiegunowych - klimat
subpolarny, tundra – gleby tundrowe – ich rozwój ogranicza wieloletnia zmarzlina, niskie temp
ograniczają rozwój materii. Klimat polarny, brak roślinności – na obszarach wolnych od lodu
tworzą się pokrywy skalne. Gleby śródstrefowe – gleby aluwialne(mady rzeczne) – występują w
dolinach rzek, w profilu glebowym na przemian jaśniejsze i ciemniejsze warstwy, gleby o dużej
żyzności, wystepują : Nizina Chińska, Nizina Gangesu, w delcie i dolinie Nilu, Amazonki,
Dunaju. Rędziny – rozwijają się na podłożu węglanowym, zawierają dużo próchnicy, odczyn
zasadowy, mogą być kamieniste, występują nad Morzem Śródziemnym, Półwyspie
Indochińskim. Czarne ziemie – występują w zagłębieniach terenu w których wystepuje wysoki
poziom wód gruntowych, gleby żyzne wystepują na wielu obszarach kuli ziemskiej ale nie
zajmują dużych powierzchni. Gleby niestefowe – w małym stopniu zależą od strefowych
klimatów i roślinności, gleby słabo wykształcone, występują w górach lub na wydmach
nadmorskich.
Plik z chomika:
Ragumarka
Inne pliki z tego folderu:

Sprawdzian_chemia_nieorganiczna.pdf (264 KB)
 Geografia - gleby i biosfera.doc (28 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Anatomia
Dokumenty
 Galeria
 Gry
 Prywatne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards