Sucha skóra – jej przyczyny i leczenie

advertisement
Choroby naczyniowe –
owrzodzenia podudzi,
zmiany naczyniowe w
cukrzycy
Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i
Dermatochirurgii Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi
Owrzodzenia żylne podudzi

powstają najczęściej na tle zaburzeń troficznych
w następstwie zespołu żylakowego
(Chronic venous insufficiency – CVI)

zazwyczaj dotyczą 1/3 dolnej części podudzi, tj. ich
przyśrodkowej i przedniej powierzchni (zwłaszcza
okolicy kostek)
Owrzodzenia żylne podudzi



częstsze u osób starszych, zwłaszcza u kobiet
zmiany ustępują z pozostawieniem zanikowych
blizn
cechy morfologiczne owrzodzeń są różne, w
zależności od ich głębokości i szybkości
szerzenia się
Owrzodzenia żylne podudzi



poprzedzone są obrzękiem, scieńczeniem skóry
i odkładaniem się barwnika krwi w tkankach
czas trwania jest szczególnie długi,
wielomiesięczny lub wieloletni
występuje skłonność do nawrotów pod
wpływem urazów mechanicznych
Owrzodzenia żylne podudzi


stopień zajęcia naczyń określa się za pomocą
ultrasonograficznego badania dopplerowskiego
w przypadku podejrzenia zakrzepów oraz przed
planowanym zabiegiem operacyjnym zaleca się
flebografię
http://www.esculap.pl/pic/terapia/173_ryc3_15.jpg
http://www.czytelniamedyczna.pl/nowmed/2006/images/19.jpg
http://www.medservice.com.pl/images/owrzodzenie4.jpg
Leczenie owrzodzeń podudzi

•
•
•
•
Leczenie ogólne:
preparaty poprawiające stan naczyń krwionośnych
rutozyd, np. Rutinoscorbin
wyciąg z kasztanowca, np,. Venescin
pochodne flawonowe wpływające na układ żylny
oraz limfatyczny, np. Detralex
Leczenie owrzodzeń podudzi

•
•
•
•
Leczenie miejscowe:
w przypadkach obecności wydzieliny ropnej okłady odkażające i maści z antybiotykami
przy nadmiarze ziarniny - azotan srebra
przy zaleganiu włóknika w dnie - mocznik w
zasypce, Fibrolan, Iruxol Mono
opatrunki koloidowe – wchłaniają wydzielinę,
zawierają środki odkażające
Leczenie owrzodzeń podudzi



w terapii miejscowej należy liczyć się
z nadwrażliwością na stosowane leki i zaróbki
często dochodzi do reakcji alergicznych
w otoczeniu owrzodzeń (eczema cruris)
mogą też powstawać uogólnione osutki
alergiczne
Leczenie owrzodzeń podudzi

•
•
•
•
Leczenie chirurgiczne:
usunięcie mechaniczne zalegającego włóknika
usunięcie żylaków
leczenie zmian w układzie tętniczym
wycięcie owrzodzenia z autoprzeszczepem
Zmiany naczyniowe w
cukrzycy


angiopatia cukrzycowa może dotyczyć
drobnych naczyń, tj. arteriole, kapilary, żyłki,
doprowadzając do zamknięcia ich światła - tzw.
mikroangiopatia
angiopatia cukrzycowa dotycząca większych
naczyń – makroangiopatia
Mikroangiopatia


prowadzi do powstania przebarwionych plam
oraz wynaczynień na powierzchni wyprostnej
goleni i obumierania tłuszczowatego skóry
powoduje mniejsze owrzodzenia w obrębie
odsiebnych części kończyn
Makroangiopatia


rozpoczyna się na obwodzie, szybko postępuje,
obejmuje większe obszary, często zajmuje
ramiona
jest przyczyną zgorzeli cukrzycowej, czyli tzw.
stopy cukrzycowej będącej wynikiem
patologicznych zmian w obrębie stóp, u chorych
leczonych z powodu cukrzycy
Zespół stopy cukrzycowej


•
•
różnorodne procesy patologiczne, do których
zaliczamy:
neuropatię obwodową, (neuropatia czuciowa i
ruchowa)
neuropatia czuciowa - zmniejszenie odczuwania
bólu, parastezje o typie mrowienia, palenia lub
przeczulica
neuropatia ruchowa - zaburzenia funkcji mięśni
i ścięgien stopy, doprowadzające do zniszczenia
stawów
Zespół stopy cukrzycowej

zaburzenia ukrwienia (makroangiopatia,
niedokrwienie, zwłaszcza w naczyniach tętnic
goleni tj. tętnicy piszczelowej i strzałkowej)

przewlekły stan zapalny,

rozrzedzenie struktury kości,
Leczenie stopy cukrzycowej



sposób leczenia jest uzależniony od stopnia
nasilenia choroby, umiejscowienia zmian oraz
stanu ogólnego chorego
współpraca zespołu lekarzy: diabetolog,
ortopeda, chirurg naczyniowy i specjalnie
wyszkolona pielęgniarka
trudne, długotrwałe i wymaga ścisłej
współpracy ze strony chorego
Leczenie stopy cukrzycowej

Leczenie ogólne:
•
insulina,
antybiotyki,
leki poprawiające ukrwienie kończyny,
leki zmniejszające lepkość krwi,
leki poprawiające gojenie i bliznowacenie ran
•
•
•
•
Leczenie stopy cukrzycowej

•
•
•
•
Leczenie miejscowe ma na celu:
ocenę rozległości zmian,
zaopatrzenie ran i ropni,
usunięcie tkanek martwiczych,
pobranie treści ropnej na posiewy
bakteriologiczne
Leczenie stopy cukrzycowej

Leczenie chirurgiczne:
•
amputacja chorej stopy
•
protezowanie poamputacyjne
http://www.biosynchron.com.pl/images/pred_po/diabet/pred.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/ULCERC
ELLULITIS1.JPG/300px-ULCERCELLULITIS1.JPG
http://www.pacjentpolski.pl/images/stopa_cukrzycowa.jpg
Dziękuję za uwagę
Download