Czytaj więcej (kliknij, by pobrać dokument)

advertisement
Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe zgodnie z Zarządzeniem Nr 2150/2012 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 29.02.2012 r. informuje o nieruchomości przeznaczonej do
najmu/ dzierżawy
INFORMACJA NR 9/2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do najmu
Wynajmujący
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Praga Południe
Adres nieruchomości
przeznaczonej do
najmu/dzierżawy
Powierzchnia
przeznaczona do
najmu/dzierżawy
Opis nieruchomości
lub jej części
przeznaczonej do
najmu/dzierżawy
Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania
Okres najmu
Minimalna wysokość
opłat za 1 godzinę
używania
Dodatkowe informacje
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska
Warszawa
działka ewidencyjna nr 3/1 obręb działki 3-05-31
339,
68,37 m² (powierzchnia dodatkowa 2,85 m2 i 2,89 m2)
Sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami zaplecza w
przyziemiu budynku, posiadająca instalację c. o. ,
elektryczną
Działalność szkoleniowo-dydaktyczna lub inna działalność
zgodna z art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (jt. Dz. U. z 2015 r. poz.618 ze zm.)
Najem okazjonalny na godziny do 5 dni
100 zł brutto za 1godz.
Umowa może być zawarta stosownie do potrzeb Zespołu oraz
pod warunkiem otrzymania zgody organu założycielskiego.
Oferty z ceną brutto za 1godz. wynajmowanej powierzchni wraz z
zaświadczeniem o prowadzonej działalności gospodarczej lub
KRS należy składać w budynku Zespołu, parter „Kancelaria
główna” pok.12 ul. Krypska 39.
Oferty z niższą ceną niż określona w informacji nie będą
rozpatrywane.
Termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa
Praga Południe w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
Projekt umowy do wglądu w pokoju 207, II piętro w siedzibie
Zespołu przy ul. Krypskiej 39 w Warszawie w godz. 8.30-15.30.
Dodatkowe informacje m.in. termin zawarcia umowy pod nr tel.
22/ 813 30 50 w godz. 830 – 1500.
Download