Praga 2012 – nauczmy się zwyciężać

advertisement
•Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
•Burmistrz Tomasz Kucharski
•Powierzchnia: 22,4 km. kw.
•Liczba mieszkańców: 183 246
•Adres: ul.Grochowska 274
03-841 Warszawa
Centrala urzędu 022 338 00 00
[email protected]
gg: 6091631
skype: purzadpraga
WYDZIAŁ OBSŁUGI
MIESZKAŃCÓW
dla Dzielnicy Praga Południe
Praga w liczbach
- 183.565 tys. mieszkańców daje
Pradze Południe drugie miejsce
pod względem zaludnienia
- Mieszkańcy Pragi Południe
stanowią ponad 10 % ludności
Warszawy
Praga w liczbach
- Jesteśmy na 10 miejscu pod
względem wielkości powierzchni.
Nowoczesny i wygodny
Nowoczesny i wygodny
Nowoczesny i wygodny
Przyjazny dla osób
niepełnosprawnych…
…rodziców z małymi dziećmi
Kącik „małego mieszkańca”
Pracownicy w liczbach
- Na jednego pracownika referatu
obsługi bezpośredniej przypada ponad
7 tys. mieszkańców
- 91% pracowników posiada wyższe
wykształcenie
- 2 pracowników jest
przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
- 3 pracowników posługuje się
jezykiem migowym w stopniu
podstawowym
- 1 pracownik w stopniu zaawansowanym
z uprawnieniami tłumacza przysięgłego
- W ciągu miesiąca średnio pół
tysiąca spraw przypada na jednego
pracownika
Referat kancelaryjny
- Średnio miesięcznie do
kancelarii przychodzi 7
tysięcy listów
- Każdego miesiąca
wysyłamy od 24 do 30
tysięcy listów
Rozbudowany system informacji
U Dz Praga Pld
Komunikacja – sprawa nr
26DR074977 gotowa do
odbioru ZAPRASZAMY
Kontakt za pomocą
komunikatorów
internetowych.
http://www.pragapld.waw.pl/
Pokój socjalny
Placówki dodatkowe
Na terenie urzędu działają
niezależnie:
- Terenowy Punkt Paszportowy –
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie
- Oddział banku
- Agencja PZU
- Punkt Urzędu Skarbowego
- Urząd Stanu Cywilnego
Kiermasze prac dzieci
niepełnosprawnych
Wspaniałe, zielone otoczenie…
…i architektura
Dziękujemy za uwagę
Download