Zarządzanie strategiczne w biznesie

advertisement
Specjalność:
Zarządzanie strategiczne
w biznesie
Opiekun specjalności:
dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UE, dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet,
prof. UE
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
CHARAKTER I CELE SPECJALNOŚCI
charakter
umiejętności
Tylko rzeczy ważne
(strategiczne)
Podejmowanie decyzji
strategicznych
Podejście holistyczne
Zarządzanie zasobami
strategicznymi
Interaktywność
Zrozumienie i biegłość w
posługiwaniu się językiem
strategii
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
Program specjalności
Strategiczne zarządzanie zasobami (Katedra SiMZ)
Strategiczne relacje organizacji z otoczeniem (Katedra SiMZ)
Metody ilościowe w zarządzaniu strategicznym (prof. dr hab. J.Łyko)
Strategie w biznesie - case studies (wraz z praktykami biznesu)
Zarządzanie przez wartość (Katedra SiMZ)
Rynki kapitałowe i pieniężne (Katedra prof. dr. hab. K.Jajugi)
Konsulting gospodarczy (Katedra SiMZ)
Corporate governance (Katedra KSiMZ)
Kultura biznesu (dr Antoni Kamiński, wykład autorski)
Socjotechnika (KZK)
Kształtowanie wizerunku organizacji (Katedra PSZ)
Zarządzanie różnorodnością kulturową (Katedra KSiMZ)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
Menedżerowie najwyższego szczebla:
podwójna przynależność (kierujemy i sami jesteśmy
kierowani)
inny zakres odpowiedzialności (za działania ludzi)
zwiększona aktywność zawodowa i społeczna
(nienormowany czas pracy)
złożony, zmienny (różny rytm i częstotliwość),
interdyscyplinarny charakter pracy
b. często inny poziom aspiracji
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
Kształcimy
STRATEGÓW
ludzi myślących
projektujących
strategie, organizacje
i systemy zarządzania
nie interesują nas
bierni wykonawcy
poleceń
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
menedżerowie najwyższego szczebla w organizacjach gospodarczych
przedsiębiorcy, właściciele
specjaliści/pełnomocnicy ds. strategii, wdrażania strategii, analiz
strategicznych
samodzielni menedżerowie szczebla strategicznego i taktycznego
(szefowie pionów, działów)
doradcy i analitycy w firmach konsultingowych
specjaliści ds. kontaktów z klientami, zleceniobiorcami, kooperantami,
dostawcami; zarządzający sieciami gospodarczymi
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
KORZYŚCI Z WYBORU SPECJALNOŚCI
program dla top menedżerów
(ludzi władzy)
promotorzy z Katedry
Strategii i Metod
Zarządzania
aktywne metody dydaktyczne
Jerzy Niemczyk
Ewa Stańczyk-Hugiet
Marek Prymon
Janusz Lichtarski
spotkania i kontakty z
praktykami biznesu
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
PRACOWNICY KSiMZ
dr hab. Jerzy Niemczyk
dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
prof. dr hab. Marek Prymon
dr Janusz Marek Lichtarski
dr Bartosz Jasiński
dr Katarzyna Olejczyk-Kita
dr Sylwia Stańczyk
dr inż. Aleksandra Sus
dr Alicja Jasińska
dr inż. Katarzyna Piórkowska
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE
KONTAKT
[email protected]
[email protected]
www.ksimz.ue.wroc.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards