Priorytety w prowadzeniu działalności

advertisement
Priorytety w prowadzeniu działalności
Angażując się w różne działalności jak biznes, polityka, edukacja itd. ważne
jest, aby określić priorytety i długoterminowe cele. Dobrze jest to zrobić w
ujęciu moich osobistych celów i priorytetów i dla organizacji, działalności, w
którą jesteśmy zaangażowani.
Dla osób wierzących w Jezusa nadrzędnym priorytetem jest wiara, oddawanie
chwały Bogu i postępowanie zgodnie z zasadami Biblijnymi. Jednocześnie
działalności mają swoje naturalne cele – biznes generowanie zysku, edukacja
edukowanie, a służba zdrowia leczenie ludzi. Dlatego ważne jest właściwe
ustalenie priorytetów i zbudowanie równowagi w różnych sferach własnego
życia dotyczących wiary, rodziny, pracy, zdrowia, odpoczynku itd.
Niedawno spotkałem się z pytaniem „Czy stosowanie wartości
chrześcijańskich ułatwia prowadzenie biznesu, czy utrudnia?”.
Odpowiedziałem, że nie zgadzam się z pytaniem. Ale jak można nie zgadzać się
z pytaniem, skoro to nie jest stwierdzenie? W pytaniu jest określony priorytet –
co jest lepsze dla biznesu , postępowanie zgodnie z Biblią, czy nie. Priorytetem
w tym pytaniu jest biznes, a wiara na drugim planie.
Jeśli ktoś działa w biznesie zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, bo uważa,
że będzie z korzyścią dla biznesu to choć działa słusznie to ma niewłaściwie
określone priorytety, które wynikają z niewłaściwych motywacji. Jeśli ktoś
będzie działał zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, żeby miał powodzenie w
tym co robi i , żeby Bóg to błogosławił to może się rozczarować. Priorytetem
Boga nie jest to, żebyśmy mieli powodzenie we wszystkim co robimy, ale żeby
On był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Czasami właśnie porażki i
niepowodzenia przybliżają nas do Boga.
Druga kwestia to jest umiejętność łączenia priorytetów w różnych obszarach
życia. Łatwo jest zajmować się a danej sferze tylko tym zagadnieniem – w pracy
pracą, w kościele wiarą, a w domu rodziną , ale nie jest to najlepsze
rozwiązanie. Bóg chce być obecny w każdej sferze naszego a życia, a w domu
warto podzielić się ze współmałżonkiem przeżyciami, emocjami z pracy.
Wymaga to praktycznego ułożenia priorytetów w różnych sytuacjach, co jest
trudne i bardziej skomplikowane. Daje to też możliwość pełniejszego życia
poprzez otwarcie wszystkich naszych sfer życia w każdej sytuacji.
Czy odbierasz telefon , kiedy dzwoni współmałżonek w czasie pracy, gdy
jesteś na ważnym spotkaniu? Temat do przemyślenia. Jak w takiej sytuacji
ustawić priorytety względem siebie?
Ponieważ moim nadrzędnym celem jest chwalenie Boga, głoszenie ewangelii
oraz własny wzrost duchowy i innych to stanąłem przed wyzwaniem jak łączyć
to w biznesie, którego podstawowym celem jest generowanie zysku. Pierwsza
rzecz, którą wprowadziłem to działanie w biznesie zgodnie z zasadami
Biblijnymi. Druga rzecz to zacząłem mówić o Bogu, dzielić się tym co jest dla
mnie najważniejsze. Nie każdy jest gotowy i chętny o tym słuchać, dlatego
czasami mówię, że „biznes nie jest dla mnie najważniejszy”. Jeśli kogoś to
interesuje to zapyta się , co jest dla mnie ważniejsze. Wtedy mam możliwość
powiedzieć o tym. Inną formą jest dopisanie fragmentu z Biblii na kartce z
życzeniami lub dawanie płyt z reportażami o ludziach fundacji Głos Ewangelii.
Ponieważ jestem utożsamiany ze swoimi firmami i mam na nie istotne
przełożenie podjąłem decyzję o aktywnym wpływaniu na kulturę organizacji i
samoświadomość pracowników. Zacząłem organizować spotkania dla zarządów
w celu promowania określonych wartości w firmie i rozwoju osobistego,
szczególnie w zakresie zarządzania ludźmi i budowania relacji. W spółkach
rozwijane są również działania związane ze społeczną odpowiedzialnością
biznesu (CSR), które oprócz wymiernych działań dla potrzebujących ludzi
powodują aktywizowanie pracowników oraz większą ich otwartość i
samoświadomość. Przy spółce dwa lata temu zostało uruchomione
stowarzyszenie Chcemy pomóc, które daje pracownikom i ich rodzinom
większe możliwości zaangażowania się w działalności społeczne. Ponad rok
prowadzone są spotkania z ludźmi, którzy działają z pasją. Czasami są to
pracownicy , a najczęściej osoby zaangażowane w prowadzenie różnych
fundacji i stowarzyszeń.
Poza tym można też wykorzystać możliwości i kompetencje firmy,
pracowników do pomagania różnym organizacjom, służbom. Wymaga to czasu,
zaangażowania, czasami wzięcia jakiejś odpowiedzialności. Jest to trudniejsze,
niż tylko wsparcie finansowe.
Wszystkie te działania skierowane do ludzi dają też możliwość mówienia o
Bogu. W takich sytuacjach ludzie stają się bardziej otwarci , chętniej słuchają i
rozmawiają o tym co jest ważne w życiu. Własny przykład, zaangażowanie w
relacje z ludźmi, okazywanie miłości w praktyce jest jednym z najlepszych
sposobów głoszenia Ewangelii.
Osobnym zagadnieniem jest pytanie do czego ma służyć generowanie zysku w
firmie, a jest to podstawowym celem biznesu. Po co ludzie dążą , żeby zarabiać
coraz więcej , nawet jak już mają bardzo dużo? Ile pieniędzy potrzeba do
szczęścia? – zawsze troszeczkę więcej. Wiele osób na takiej zasadzie działa.
Ja widzę możliwość wydawania pieniędzy w trzech kierunkach:
- na własne utrzymanie, na własną konsumpcję
- dalsze inwestowanie w rozwój biznesu
- wspieranie Królestwa Bożego
Dobrze jest przemyśleć te kierunki wydawania pieniędzy i ustalić swoją
równowagę w tym obszarze. Pieniądze, prowadzenie biznesu dają możliwość
wpływania na ludzi dookoła. Im większe masz możliwości w tym zakresie tym
istotniejsze staje się określenie sposobu oddziaływania. W jakim celu chcesz
wpływać? Co chcesz przez to osiągnąć, zrealizować? Na kogo chcesz wpływać?
Jakimi sposobami, działaniami? Każdy z nas jest przewódcą, liderem w jakimś
obszarze, często w wielu obszarach. Warto być liderem, który wpływa na
innych w sposób świadomy i przemyślany.
Jakiś czas temu stanąłem przed dylematem, czy nie lepiej sprzedać cały biznes
i spokojnie żyć. Miałbym dużo czasu , żeby angażować się w różne służby,
fundacje , stowarzyszenia. Miałbym dużo pieniędzy do wspierania Królestwa
Bożego. Moje życie byłoby dużo prostsze. Ale czy oddziaływanie na ludzi z takiej
pozycji byłoby lepsze? Łatwo jest żyć jako rentier, bez większych
odpowiedzialności, ale na ile jest to budujące dla innych? Każda sytuacja jest
indywidualna i nie ma uniwersalnego rozwiązania w tym zakresie. Ja
zdecydowałem się dalej funkcjonować w biznesie , bo w tym obszarze widzę
możliwość swojego dalszego oddziaływania.
Jednocześnie ważne jest , żebym dbał o działalność biznesową i o działalność
społeczną. Głównym miernikiem skutecznego i efektywnego zarządzania w
firmie jest zysk i jej rozwój. Każdą pracę warto wykonywać z rzetelnością i
dbałością o jakość. To jak wykonujesz swoją pracę, realizujesz swoje obowiązki i
odpowiedzialności będzie istotnym czynnikiem przy ocenie twojej
wiarygodności, kiedy mówisz o Bogu. Nie znaczy to jednak , że zawsze będziesz
miał powodzenie w tym co robisz.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards