Informacja dla osób narażonych na kontakt z osobą chorą na odrę

advertisement
Informacja dla osób narażonych na kontakt z osobą chorą na odrę
podczas lotu liniami Air Baltic na trasie Sztokholm – Ryga w dniu 11.04.2014 (lot
BT110)
1. Okoliczności narażenia
Zgodnie z informacjami przekazanymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez
łotewskie służby epidemiologiczne, u jednego z pasażerów lotu linii Air Baltic na trasie
Sztokholm – Ryga w dniu 11 kwietnia 2014 r. (numer lotu: BT110) została zdiagnozowana
odra. Pasażer w trakcie lotu nie wykazywał objawów choroby, natomiast był w okresie
wylęgania choroby co również niesie ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.
2. Podstawowe informacje o odrze
Odra jest wirusową chorobą zakaźną o dużej zaraźliwości. Osoba chora na odrę jest zaraźliwa
od ok. 5 dni przed wystąpieniem objawów do ok. 4 dni po ich wystąpieniu. Choroba przenosi
się głownie drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania) lub powietrzną ponieważ
wydalony z organizmu wirus zachowuje w środowisku zakaźność w środowisku przez około
2 godziny. Zakażenie jest również możliwe przez kontakt bezpośredni z wydzieliną z nosa,
gardła
lub
moczem
chorej
osoby.
Podatny na zakażenie jest każdy, kto ma kontakt z osobą chorą na odrę, a nie przechorował
odry w przeszłości lub nie był zaszczepiony, niezależnie od wieku.
Okres wylęgania odry (tzn. od narażenia do wystąpienia pierwszych objawów choroby)
wynosi najczęściej 10-14 dni, maksymalny okres wylęgania wynosi ok. 17 dni. W typowym
przebiegu choroby na początku pojawiają się objawy charakterystyczne dla przeziębienia:
gorączka, katar, kaszel, zapalenie spojówek. Później (po ok. 3-4 dniach od pierwszych
objawów choroby) pojawia się nieswędząca wysypka plamisto-grudkowa, którą początkowo
można zaobserwować na twarzy i za uszami, a następnie rozprzestrzenia się na tułów i
kończyny. Po wystąpieniu pierwszych objawów, a jeszcze na 2-3 dni przed pojawieniem się
wysypki, na błonie śluzowej jamy ustnej w okolicach zębów przedtrzonowych i trzonowych
w większości przypadków można zaobserwować białawe plamki Koplika.
W przebiegu odry dość często występują powikłania, takie jak: zapalenie ucha, biegunka, czy
zapalenie płuc, a nawet zapalenie mózgu, dlatego w żadnym przypadku nie należy
bagatelizować
choroby.
Odra jest chorobą wirusową, w związku z tym nie istnieje leczenie o charakterze
przyczynowym. Możliwe jest jedynie stosowanie leków, które będą łagodzić dolegliwości
związane z objawami chorobowymi.
3. Zalecenia
Zaleca się wszystkim pasażerom, którzy nie byli w przeszłości szczepieni przeciwko odrze
lub nie znany jest ich status szczepień poddanie się szczepieniu przeciwko odrze. Szczepienie
przeprowadza się szczepionką MMR, która oprócz odry, zapobiega również różyczce i
śwince. Szczepionka jest dostępna wyłącznie na receptę lekarską, która może być wystawiona
np. przez lekarza pierwszego kontaktu. Skuteczność ochrony po szczepieniu jest bardzo
wysoka. W przypadku, gdy od chwili zakażenia upłynęło nie więcej niż 72 godziny (3 dni)
szczepienie zapobiega zachorowaniu również u osób już zakażonych. W przypadku, gdy od
narażenia upłynęło więcej niż 3 dni, szczepienie nie uchroni przed zachorowaniem natomiast
jest wciąż zalecane o ile nie wystąpiły objawy chorobowe. Może bowiem uchronić przed
możliwym zachorowaniem na odrę w przypadku kontaktu z osobami chorymi w przyszłości –
w
przypadku
gdy
obecne
narażenie
nie
doprowadziło
do
zakażenia.
Zaleca się również poddanie szczepieniu osób ze środowiska domowego i bliskiego
otoczenia, które nie były dotąd szczepione. Może to uchronić je przed zachorowaniem w
przypadku, gdyby zostali Państwo w wyniku narażenia zakażeni, a nie doszło jeszcze do
przeniesienia wirusa na osoby, z którymi mieliście następnie kontakt w środowisku
domowym lub pracy lub od początku tych kontaktów nie upłynęło jeszcze 3 dni.
Mając na względzie, iż są Państwo w potencjalnym okresie wylęgania choroby, należy
obserwować objawy wskazujące na odrę, tj. na początku objawami przeziębienia, a następnie
(po 2-4 dniach) wystąpieniem grudkowo-plamistej wysypki. W takiej sytuacji, należy
skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Download