Program ogólny VII MDR

advertisement
Program ogólny VII MDR
Rzeszów 12-13 lutego 2015r.
12 lutego 2015 (czwartek)
12.00 – 14.00 posiedzenie Zarządu Głównego PTReh - sala La Passione
12.00 - 14.00 Sesje plakatowe - Rotunda
Sesja plakatowa A
1.
Baran Joanna, Weres Aneta, Baran Rafał, Czenczek-Lewandowska Ewelina, Pop
Teresa, Mazur Artur „Skład ciała a parametry oddechowe u młodych dorosłych”
(Rzeszów).
2.
Curyło Marta, Michalik Edyta, Stożek Joanna „Rola szkoły rodzenia w
przygotowaniu do porodu rodzinnego” (Kraków).
3.
Czenczek-Lewandowska Ewelina, Baran Joanna, Baran Rafał, Weres Aneta, Pop
Teresa, Mazur Artur „Styl życia a poziom tkanki tłuszczowej wśród ludzi młodych
pomiędzy 20 a 25 rokiem życia” (Rzeszów).
4.
Hałas Ireneusz, Ciechomski Jarosław, Kowalczyk-Odeyale Agnieszka „Porównanie
terapii tkanek miękkich i metody Kinesiology Taping u kobiet w czasie ciąży”
(Lublin, Poznań).
5.
Jandziś Sławomir, Pleśniak Andżelika, Zaborniak Stanisław „Oryginalna metoda
przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w
Kosowie” (Rzeszów).
6.
Miłkowski Krzysztof, Chmiel Elżbieta, Walicka-Cupryś Katarzyna „Podstawy terapii
w wodzie wybrane metody i koncepcje” (Rzeszów).
7.
Ogrodzka K., Ridan T., Bac A., Kwietniewska A. „Ocena poziomu przygotowania
motorycznego instruktorów narciarstwa zjazdowego a ryzyko występowania
urazów narządu ruchu” (Kraków).
8.
Podgórska-Bednarz
Justyna,
Drzał-Grabiec
Justyna,
Cichocka
Izabela,
Wyszyńska Justyna, Leszczak Justyna „Skład masy ciała a stabilność posturalna
dzieci” (Rzeszów).
9.
Podgórska-Bednarz
Justyna,
Drzał-Grabiec
Justyna,
Wyszyńska
Justyna,
Cichocka Izabela, Leszczak Justyna „Wskaźnik masy ciała a stabilność posturalna
dzieci” (Rzeszów).
10. Przysada Grzegorz, Boychuk Tetyana, Leszczak Justyna, Wyszyńska Justyna,
Podgórska-Bednarz Justyna, Kwolek Andrzej, Łącz Filip „Efektywność programu
rehabilitacji pacjentów w chorobie przeciążeniowej kręgosłupa” (Rzeszów).
11. Ridan Tomasz, Malczewska Natalia, Ogrodzka Katarzyna, Dubaj Wojciech, Hładki
Waldemar „Charakterystyka urazowości kończyny górnej w grupie osób czynnie
uprawiających wspinaczkę skałkową” (Kraków, Nowy Targ).
12. Słowik Barbara „Kształcenie specjalistycznej kadry na potrzeby rehabilitacji
medycznej w regionie podkarpackim w latach 1945 – 2014” (Rzeszów).
13. Szymczyk
Daniel,
Rachwał
Maciej,
Snela
Sławomir
„Ocena
równowagi
dynamicznej w grupie zawodniczek piłki siatkowej z wykorzystaniem testu YBalance.” (Rzeszów).
14. Śliwa Alicja, Bednorz Roman, Maliszewski Jakub, Cygoń Krzysztof, Galas Paulina,
Paleczny Janusz „Wpływ terapii z wykorzystaniem systemu tergumed700 na
poprawę koordynacji mięśni tułowia oraz wyrównanie dysbalansu mięśniowego u
pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. Doniesienia wstępne.”
15. Walicka – Cupryś Katarzyna „Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych obszaru
urogenitalnego” (Rzeszów).
16. Walicka-Cupryś Katarzyna, Drzał-Grabiec Justyna, Rachwał Maciej „Związek
pomiędzy krzywiznami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej a parametrami
stabilogramu u starszych kobiet” (Rzeszów).
17. Wąsowska Joanna, Curyło Marta, Włoch Tomasz „Aktywność fizyczna wśród
kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu – przegląd systematyczny” (Kraków).
18. Weres Aneta, Baran Joanna, Czenczek-Lewandowska Ewelina, Baran Rafał, Pop
Teresa, Mazur Artur „Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w zależności
od ilości tkanki tłuszczowej wisceralnej u młodych dorosłych.” (Rzeszów).
Sesja plakatowa B
19. Augustyniak Aldona „Ocena wpływu elektrostymulacji wysokonapięciowej na proces
gojenia odleżyn”
20. Bal-Bocheńska Monika, Kądziołka Wojciech „Ocena efektów rehabilitacji po zabiegu
metodą Ravitcha i Nussa. Opis przypadku” (Rzeszów).
21. Czarnota Michalina, Maciejczak Andrzej, Kużdżał Adrian, Magoń Grzegorz „Jakość
funkcjonowania pacjentów po zabiegu dyskektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa –
badania retrospektywne” (Rzeszów).
22. Czochara Małgorzata „Fizjoterapia w okresie przedoperacyjnym, przygotowującym
do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego” (Nowa Dęba).
23. Jedrzejko Sławomir, Śliwa Alicja, Bednorz Roman, Maliszewski Jakub, Cygoń
Krzysztof, Paleczny Janusz „Wpływ funkcjonalnej elektrostymulacji na poprawę
kondycji mięśni odnerwionych u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego”
(Sucha Beskidzka).
24. Lech Joanna, Pop Teresa, Kuźniar Agata, Majdosz Artur Pabis Maria, Wieliczko
Elżbieta „Przydatność skal: Webster Rating, Schwab and England, II i III części
UPDRS oraz Hoehn and Yahr
w ocenie zaawansowania choroby, stanu
funkcjonalnego i aktywności życia codziennego chorych z chorobą Parkinsona”
(Rzeszów).
25. Michałek Adrian, Janiszewska Natalia, Cygoń Krzysztof, Maliszewski Jakub
„Reedukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT u pacjenta po
udarze niedokrwiennym mózgu – Studium Przypadku” (Łabowa).
26. Michałek Karolina, Knapik Andrzej „Efektywność technik tkanek miękkich w
dolegliwościach bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa” (Katowice).
27. Perenc Adam, Perenc Lidia „Przypadek stwardnienia rozsianego o nietypowym
przebiegu- wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne.” (Rzeszów).
28. Prajsnar Łukasz „Centralizacja – decydujący czynnik prognostyczny w leczeniu i
profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa” (Krosno).
29. Ridan Tomasz, Guzy Grażyna, Janusz Mariusz, Legutko Angelika „Charakterystyka
występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego u kobiet po zabiegu
jednostronnej mastektomii” (Kraków).
30. Ridan Tomasz, Zdebska Sylwia „Ocena poziomu sprawności psychicznej kobiet po
zabiegu jednostronnej mastektomii” (Kraków).
31. Rusek Wojciech, Jonkisz Marcin, Bar Magdalena, Czarnota Michalina, Dudek
Joanna, Pop Teresa „Ocena efektów rehabilitacji pacjenta z niedowładem
prawostronnym po usunięciu guza kąta mostowo-móżdżkowego – studium
przypadku” (Rzeszów, Tajęcina).
32. Skalska – Izdebska Renata, Goraj – Szczypiorowska Barbara, Pilch Wanda, Kurach
Agnieszka,
Żmuda,
Pałka
Magdalena
„Zastosowanie
zabiegów
fizykoterapeutycznych w przebiegu leczeniu osteoporozy” (Warszawa, Rzeszów,
Nowy Sącz, Kraków, Pruszków).
33. Sobierajska-Rek Agnieszka „Ból barku po udarze mózgu”. Związek z czynnikami
klinicznymi oraz stanem funkcjonalnym. Doniesienia wstępne” (Gdańsk).
34. Szymura Karolina „Wpływ leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych” (Kraków).
35. Werbicka Małgorzata, Jopowicz Robert, Stolarczyk Artur, Deszczyński Jarosław
„Ocena poziomu wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów wykorzystania ultrasonografii
w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu” (Warszawa).
36. Wiśniewski Rafał, Gwóźdź Andrzej „Fizjoterapia ambulatoryjna u dorosłych po
złamaniach dystalnych części kości przedramienia” (Jarosław, Tuszów Narodowy).
37. Zwolińska Jolanta, Gąsior Monika, Kwolek Andrzej: „Skuteczności czynników
fizykalnych wykorzystywanych w leczeniu osób ze stwardnieniem rozsianym.
Analiza literatury naukowej” (Rzeszów).
Sesja plakatowa C
38. Barłóg Krystyna „Postawy nauczycieli wobec dzieci z epilepsją w edukacji
inkluzyjnej” (Rzeszów).
39. Czernicki Krzysztof „Zasady leczenia usprawniającego pacjentów z artropatią
hemofilową,
poparte
analizą
retrospektywną
niewielkiej
grupy
pacjentów
(doniesienie wstępne)”.
40. Ćwirlej-Sozańska
Agnieszka,
Wilmowska-Pietruszyńska
Anna,
Wiśniowska
Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Guzik Agnieszka „Ocena stanu funkcjonalnego osób
starszych” (Rzeszów).
41. Ćwirlej-Sozańska
Agnieszka,
Wilmowska-Pietruszyńska
Anna,
Wiśniowska
Agnieszka, Drużbicki Mariusz, Guzik Agnieszka „Wpływ 4 – miesięcznego treningu
funkcjonalnego na stan psychofizyczny osób starszych” (Rzeszów).
42. Detko Ewa, Frąckiewicz Joanna, Wądołowski Karol, Wnuk Bartosz , Durmała Jacek
„Problemy stopy w wieku dojrzałym” (Katowice).
43. Guzy Grażyna, Ridan Tomasz, Łuszczyńska Anna, Żak Marek „Ergonomia pracy a
występowanie zespołów bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wśród
strażaków” (Kraków).
44. Janusz Mariusz, Mikołajczyk Edyta, Ridan Tomasz „Postawa ciała, równowaga a
stres w sytuacjach społecznych niewidomej i słabo widzącej młodzieży” (Kraków).
45. Krupnik Szymon, Czesak Joanna, Biskup Małgorzata, Staszczak-Gawełda Izabela,
Zembaty Jakub, Żak Marek „Siła głosu jako wyznacznik aktywności funkcjonalnej w
grupie zdrowych kobiet po 60 r.ż. - badanie pilotażowe”(Kraków, Kielce).
46. Krupnik Szymon, Staszczak-Gawełda Izabela, Czesak Joanna, SzczygielskaBabiuch Anna, Stopa Agnieszka, Nowakowska Kinga, Szumiec Anna, Puzio
Grzegorz, Żak Marek „Czy masa ciała jest znaczącym predyktorem możliwości
podniesienia się po upadku u starszych kobiet ze zdiagnozowaną osteoporozą? badanie przekrojowe” (Kraków).
47. Lenart-Domka Ewa, Perenc Lidia, Trzeciak Jadwiga „Trudności w leczeniu i
rehabilitacji kompleksowego regionalnego zespołu bólowego typu II u nastolatków–
opis przypadku” (Rzeszów).
48. Mazur Tadeusz, Szczygieł Elżbieta: „Neurofizjologiczne i fizyczne uwarunkowania
stabilizacji” (Kraków).
49. Piwoński Paweł, Walicka-Cupryś Katarzyna „Ocena częstości występowania bólów
kręgosłupa u uczniów gminy Rzeszów w wieku 13-16 lat” (Rzeszów).
50. Przygoda Łukasz, Ciupińska Dorota, Sadowska Ludwika, Czenczek-Lewandowska
Ewelina „Rola fizjoterapii w pediatrycznej opiece paliatywnej” (Rzeszów).
51. Radziszewska Aneta, Karczmarek-Borowska Bożenna, Grądalska-Lampart Monika
„Analiza zachorowalności i umieralności z powodu najczęstszych nowotworów
złośliwych w województwie podkarpackim w latach 2003-2012” (Rzeszów).
52. Rycyk Małgorzata, Marczewski Krzysztof „Związek zaburzeń funkcji poznawczych i
rehabilitacji pacjentów geriatrycznych” (Zamość).
53. Topolski Adam, Samborski Andrzej, Sapuła Rafał, Trzebiński Paweł, Wolanin Marta,
Topolska
Marta
Barbara,
Marczewski
Krzysztof
“Wpływ
zmian
ciśnienia
atmosferycznego na zaburzenia równowagi pacjentów geriatrycznych” (Zamość).
54. Wójcik Anna, Rojek Radosław „Wady budowy kończyn dolnych oraz problemy
bólowe układu ruchu u osób trenujących sporty jeździeckie” (Kraków, Tarnów).
55. Zbrońska Izabela: „Fizjoterapia po artroskopii stawu kolanowego” (Kraków).
56. Zbrońska Izabela: „Fizjoterapia w leczeniu ortopedycznym po endoprotezoplastyce
stawu biodrowego” (Kraków).
Sesja plakatowa D
57. Gieysztor Ewa, Zieniewicz Iwona, Choińska Anna Maria, Markuszewska Anna,
Sadowska „Sprawność motoryczna dzieci w wieku 10-13 lat w odniesieniu do stanu
odżywienia i aktywności fizycznej” (Wrocław).
58. Graff Krzysztof, Małczak Marta, Terebińska Justyna, Stępowska Jolanta, Stępień
Agnieszka, Łukowicz Małgorzata „Ocena wskaźników ATSI i POTSI u dzieci
zdrowych
w wieku 6-12 lat. Doniesienie wstępne” (Warszawa).
59. Hynowski Marcin, Kokosz Mirosław, Furgał Witold „Wpływ treningu stabilizacyjnego
na odległość uderzenia piłki oraz siłę i wytrzymałość mięśni głębokich w dwóch
grupach piłkarzy nożnych” (Lublin, Katowice, Tarnobrzeg).
60. Jankowicz-Szymańska
Agnieszka,
Smoła
Eliza,
Wódka
Katarzyna,
Kołpa
Małgorzata „Analiza ustawienia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej u
dziewcząt i chłopców 10-, 11- i 12-letnich” (Tarnów).
61. Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Wardzała Robert, Mikołajczyk Edyta „Wpływ
stażu treningowego młodych adeptów judo na jakość wysklepienia stóp w
warunkach odciążenia i obciążenia ciężarem ciała” (Tarnów, Kraków).
62. Kołpa Małgorzata, Moździerz Kazimiera, Grochowska Aneta, Barnaś Edyta
„Znaczenie wsparcia
emocjonalno-informacyjnego
dla
pacjenta poddawanego
badaniu tomograficznemu” (Tarnów).
63. Kołpa Małgorzata, Moździerz Kazimiera, Grochowska Aneta, Barnaś Edyta „Poziom
wiedzy rodziców na temat przyczyn niedosłuchu u dzieci” (Tarnów).
64. Lebryk-Sterkowiec Elżbieta, Junger Jan: „Budowa somatyczna i rozwój motoryczny
6-latków na wsi i w mieście” (Rzeszów).
65. Matlęga Anna, Stępowska Jolanta, Stępień Agnieszka „Rehabilitacja pediatryczna w
wybranych zespołach genetycznych” (Warszawa).
66. Piwoński Paweł „Ocena sprawności i trybu życia uczniów gminy Rzeszów w wieku
13-15 lat” (Rzeszów).
67. Mikołajczyk Edyta, Janusz Mariusz, Jankowicz-Szymańska Agnieszka „Wpływ
aplikacji elastycznych taśm (kinesio taping) na obciążenie poszczególnych stref
stopy w pozycji stojącej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (Kraków,
Tarnów).
68. Nyankovskyy Serhiy, Nyankovska Olena, Iatsula Marta „Wsparcie żywieniowe
dzieci z atopowym zapaleniem skóry i alergią na mleko krowie” (Lwów).
69. Potapska Agata „Rozwój psychoruchowy dziecka z zespołem Pradera-Williego
(studium przypadku)” (Puławy).
70. Puszczałowska-Lizis Ewa, Pop Teresa, Szymańska-Smoleń Ewelina „Wpływ
choreoterapii na rozwój dzieci z opóźnieniem psychoruchowym” (Rzeszów, Mielec).
71. Sadowska Ludwika, Bejster Anna, Ziobro Monika „Ocena stanu odżywienia i
występujących wad postawy u dzieci szkolnych z Podkarpacia” (Warszawa,
Rzeszów).
72. Sapuła Rafał, Michenka Marek, Wolanin Marta, Chrzan Sebastian, Topolski Adam
„Aktywność fizyczna młodzieży zdrowej oraz upośledzonej umysłowo” (Rzeszów,
Zamość).
73. Sitarz Lucyna „Postać niemowlęca zespołu Pompego jako przykład choroby z grupy
tzw. rzadkich - opis przypadku” (Rzeszów).
74. Stępowska Jolanta, Kluz Grzegorz, Matlęga Anna, Kloze Anna, Graff Krzysztof
„Przegląd
współczesnych
metod
diagnostycznych
i
fizjoterapeutycznych
stosowanych u dzieci ze stopą płasko-koślawą oraz nadmierną koślawością stawów
kolanowych” (Warszawa).
75. Stępowska Jolanta, Matlęga Anna, Łukowicz Małgorzata, Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Grażyna „Ocena rozkładu napięcia mięśni niemowląt zdrowych i z uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego” (Warszawa).
76. Wojtanowski Wiesław „Wpływ poziomu odżywienia na występowanie wad kolan w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (Tarnów).
77. Zastawna Olga, Aravicka Maria „Objawy zaburzeń fizycznej kondycji dzieci w wieku
przedszkolnym po wszczepieniu implantów słuchowych” (Iwano Frankowsk,
Ukraina).
12.30 – 14.00 Sesja studencka - sala perłowa
Moderatorzy: prof. nadzw. UR dr Mieczysław Radochoński, dr Jolanta Zwolińska,
dr Krzysztof Kołodziej
1. Bożymowska Iwona „Powikłania w układzie ruchu u pacjentów po udarze mózgu”
(Rzeszów).
2. Flis Dominika "Zmiany parametrów kinematycznych chodu i równowagi u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, uczestniczących w treningu chodu
w warunkach dynamicznego odciążenia. Doniesienia wstępne" (Rzeszów).
3. Karcz Anna „Ryzyko upadków a jakość życia u pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Łańcucie” (Rzeszów).
4. Mroczek Małgorzata, Ochota Aleksandra, Derewiecki Tomasz „Stan wiedzy kobiet
po 40 roku życia na temat nietrzymania moczu” (Zamość).
5. Magdalena Magdoń-Szpara. Częstość występowania bólów dolnego odcinka
kręgosłupa w grupach zawodowych obejmujących lekarzy, pielęgniarki i położne,
fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych.” (Rzeszów)
6. Ochota Aleksandra, Mroczek Małgorzata, Derewiecki Tomasz „Stan wiedzy
pacjentów po 50 roku życia na temat udarów mózgowych” (Zamość).
7. Przewłocka – Gągała Marlena „Ocena ruchomości kręgosłupa po zastosowaniu
metody Kinesiology Taping w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego u kobiet
w ciąży” (Wrocław).
8. Rybka Katarzyna, Lenart-Domka Ewa „Samoocena jakości życia związanej ze
zdrowiem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w normie intelektualnej”
(Rzeszów).
9. Skóra Angelika „Jakość życia chorych po udarze mózgu leczonych w oddziale
rehabilitacji w Łańcucie" (Rzeszów).
10. Welc Michał „Ocena jakości życia u osób ze stwardnieniem rozsianym" (Rzeszów).
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa - hol przed salą kryształową i na półpiętrze
15.00 Otwarcie Konferencji – sala kryształowa
15.15 -16.00
Sesja plenarna - sala kryształowa
Moderatorzy: prof. Andrzej Kwolek, prof. Siergiej Nyankovsky, dr Julian Skrzypiec
1. Kujawa Jolanta „Stan realizacji zobowiązań w zakresie rehabilitacji wynikających
z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" (Łódź).
2. Kosmol Andrzej, Molik Bartosz, Morgulec-Adamowicz Natalia „Od rehabilitacji do
sportu niepełnosprawnych” (Warszawa).
16.15 - 17.45 Sesja I - sala kryształowa
Moderatorzy: prof. Jolanta Kujawa, prof. nadzw. UR dr hab. Artur Mazur, dr Oliver
Dörner
1. Golikova V.Victoria „Automated system for formation of the program of medical
rehabilitation for children with hereditary neuromuscular pathology” (Mińsk,
Białoruś).
2. Berndt Sonja, Preuß Rudolf „Stroke Unit: Physiotherapeutische Standards und
Prozedere in den Krankenhäusern Buchholz und Winsen” (Buchholz, Winsen,
Niemcy).
3. Dörner Oliver „Too much of a good thing? Rehabilitation in the elderly” (Winsen,
Niemcy).
4. Hagovská Magdaléna, Takáč Peter „Possibilities of influencing the cognitive and
coordination abilities in the elderly” (Możliwości wpływania na zdolności poznawcze
i koordynacyjne w podeszłym wieku) (Košice, Słowacja).
5. Srpoňová Marina, Hudáková Zuzana „The effect of early rehabilitation on patients´
independence after lumbar spine operation” (Ružomberok, Słowacja).
6. Valchuk Eduard .А. „Medical rehabilitation stages in public healthcare” (Mińsk,
Białoruś).
7. Knap, V., Ondová, P., Takáč, P. „Physiotherapy for patients with Tietze syndrome”
(Košice, Słowacja).
8. Bilyansky Oleh „Metodyka fizycznej rehabilitacji osób w starszym wieku z chorobą
Parkinsona” (Lwów, Ukraina).
17.50 – 19.00 Sesja II – sala kryształowa 1
Moderatorzy: prof. nadzw. UR dr hab. Bożenna Karczmarek-Borowska, prof. nadzw.
UR dr hab. Anna Pietruszyńska – Wilmowska, dr Marek Kiljański
1. Bac Aneta „Terapia zajęciowa w chorobach ortopedycznych i neurologicznych”
(Kraków).
2. Smrokowska-Reichmann Agnieszka „Wpływ terapii zajęciowej na seniorów
z demencją” (Kraków).
3. Ignasiak Z, Skrzek A, Pokrywka J, Rożek K, Sławińska T, Posłuszny P, Kozieł S.
„Ryzyko
upadków
osób
starszych
w
kontekście
obiektywnych
badań
funkcjonalnych” (Wrocław).
4. Olczak Anna, Kuliński Włodzisław „Równowaga dynamiczna i statyczna a szybkość
reakcji u osób starszych” (Warszawa, Kielce).
5. Dirk
Carsten,
Grensemann Jan „MBOR Rehabilitationskonzept Deutscher
Rentenversicherer in Deutschland“ (Waldklinik Jesteburg, Niemcy).
6. Karczmarek-Borowska Bożenna, Monika Tobiasz „Akceptacja choroby przez
chorych leczonych z powodu raka płuca”(Rzeszów).
7. Lipińska A., Lipińska – Stańczak M., Macek P., Jandziś S., Śliwiński Z. „Wpływ
dynamicznego plastrowania na obrzęk limfatyczny i sprawność kończyny górnej
u kobiet po mastektomii” (Kielce, Rzeszów, Zgorzelec).
8. Tchórzewska-Korba
Hanna,
Karbowska
Paulina,
Szczęśniak
Dorota
“Kompresoterapia zewnętrzna jako element zachowawczego leczenia wtórnych
obrzęków chłonnych u pacjentek po leczeniu raka piersi” (Warszawa).
17.50 – 19.00 Sesja III – sala kryształowa 2
Moderatorzy: prof. nadzw. UR dr Bartosz Korczowski, prof. Ludwika Sadowska,
dr Lidia Perenc
1. Śliwiński Zbigniew, Kufel Wojciech, Halat Bartłomiej, Michalak Beata, Śliwińska
Zofia, Śliwiński Grzegorz „Analiza postawy ciała dzieci ze skoliozą idiopatyczną w
obrazie Diers po zastosowaniu aplikacji Kinesiology Taping” (Zgorzelec, Dresden,
Kielce).
2. Choińska Anna Maria, Kotecka Daria Gieysztor Ewa, Markuszewska Anna,
Sadowska Ludwika „Dojrzałość szkolna u dzieci w wieku 6, 7, 8 lat mierzona
testami Dennisona w zależności od miejsca zamieszkania” (Wrocław).
3. Durmała
Jacek
idiopatycznych
„Miejsce
–
swoista
kinezyterapii
kinezyterapia
w
leczeniu
zachowawczym
rekomendowana
przez
skolioz
SOSORT”
(Katowice).
4. Król Maria, Paul Piotr „Porównanie spójności obszarów funkcjonowania osób z
mózgowym porażeniem dziecięcym zawartych w ICF z obszarami oddziaływania w
systemie nauczania kierowanego w modelu zamojskim” (Zamość).
5. Markuszewska Anna, Wielkoszyńska Zuzanna, Gieysztor Ewa, Choińska Anna
Maria, Sadowska Ludwika „Poziom integracji sensorycznej u dzieci szkolnych w
wieku 10, 11, 12, 13 lat w odniesieniu do rozwoju somatycznego” (Wrocław).
6. Nierojewska Małgorzata, Wolińska Olga, Paluch Alicja, Styka „Ocena efektów terapii
psychomotorycznej metodą Procus i Block u dzieci z minimalnym uszkodzeniem
mózgu-doniesienie wstępne” (Rzeszów).
7. Radochoński Mieczysław,
Perenc Lidia, Radochońska Anna
„Kompetencje
psychospołeczne adolescentów posiadających rodzeństwo z niepełnosprawnością
fizyczną” (Rzeszów).
8. Szopa Andrzej, Domagalska-Szopa Małgorzata, Gallert- Kopyto Weronika, Dawczyk
Anna „Stabilność posturalna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z
niedowładem połowiczym” (Katowice).
19.00 - 19.40 Zebranie Dziekanów kierunku Fizjoterapia – sala La Passione
20.00 Kolacja towarzyska – Restauracja Biała
13 lutego (piątek)
8.30 -9.30 Warsztaty
1. Hałas
Ireneusz,
Ciechomski
Jarosław,
Kowalczyk-Odeyale
Agnieszka
„Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich u kobiet w ciąży i w
czasie połogu. Zastosowanie terapii tkanek miękkich i metody Kinesiology Taping w
problemach z nawałami mlecznymi” (sala perłowa).
2. Pyszniak
Sławomir,
kompleksowej
Tchórzewska-Korba
terapii
fizykalnej
Hanna
obrzęków
„Protokół
MOBIDERM®
różnego
w
pochodzenia”
(sala kryształowa 2).
3. Stępowska Jolanta "Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci".
(sala alabastrowa).
4. Zielonka Katarzyna, Mazur Tadeusz: „Czy ćwiczenia aktywujące mięśnie lokalne
pozwalają na zmianę sposobu stabilizacji?” (sala rubinowa).
5. Góra Tomasz „Warsztaty Kinetic Control. Kręgosłup lędźwiowy i obręcz biodrowa”
(Rotunda).
6. Technomex Egzoszkielet (sala kryształowa 1).
9.00 Zebranie organizatorów III Seminarium Polska Niemcy Słowacja Ukraina – sala
La Passione
10.00 - 11.30 Sesja IV - sala kryształowa 1
Moderatorzy: prof. Andrzej Kwolek, prof. nadzw. UR dr hab. Bogumił Lewandowski,
dr Mariusz Drużbicki
1. Kiwerski Jerzy E. „Urazy kręgosłupa u dzieci i młodzieży” (Warszawa).
2. Ištoňová Miriam „Ergonomia w pracy pielęgniarek” (Presov, Słowacja).
3. Opara Józef, Szczygieł Jarosław, Małecka Elżbieta: „Metody niekonwencjonalne
wspomagające rehabilitację w chorobie Parkinsona” (Tarnowskie Góry, Katowice).
4. Stożek Joanna, Pustułka – Piwnik Urszula, Curyło Marta „Zastosowanie tanga
argentyńskiego w rehabilitacji chorych na chorobę Parkinsona” (Kraków).
5. Tandecka Michalina, Kowalewski Mariusz, Pieszyński Ireneusz, Szrajber Bartłomiej
"Wpływ 4. tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego na stan równowagi pacjentów
chorych na SM". (Sulinów, Łódź).
6. Wasiak Krzysztof, Tarnacka Beata, Kiwerski Jerzy „Wyniki funkcjonalne wczesnej
rehabilitacji neurologicznej u pacjentów porażonych w przebiegu urazu odcinka
szyjnego kręgosłupa” (Konstancin).
7. Wójcik Anna, Michałek Adrian, Janiszewska Natalia, Zwolińska Mirek Katarzyna,
Oleksy Łukasz, Cisoń Tomasz, Cygoń Krzysztof, Maliszewski Jakub, Mika Anna
„Wpływ treningu z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT
na zespół
zaniedbywania połowiczego, czucie głębokie i możliwości funkcjonalne pacjentów
po przebytym udarze mózgu” (Kraków, Łabowa, Nowy Sącz).
8. Jamka Krzysztof, Pieniążek Marek, Szczechowicz Jakub „Restytucja funkcji ręki w
wyniku zastosowanej fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu
łokciowego w rowku” (Kraków).
9. Szymańska Dagmara,
Przedborska Agnieszka, Szczepaniak Renata, Syrewicz
Katarzyna, Kiljański Marek „Wpływ terapii wibroakustycznej na wydolność stawów
kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową” (Pabianice, Łódź, Kielce).
10.00 – 11.30 Sesja V – sala kryształowa 2
Moderatorzy: prof. nadzw. UR dr hab. Janusz Cwanek, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew
Śliwiński, dr Jolanta Zwolińska
1. Cwanek Janusz, Ciećkiewicz Anna „Znaczenie prowadzonego kompleksowego
leczenia na kształt krzywizn kręgosłupa w IV okresie zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa” (Rzeszów).
2. Chrzan Sebastian, Sapuła Rafał, Soboń Marta „Wpływ terapii manualnej na zakresy
ruchomości w odcinku szyjnym u osób ze spondylozą szyjną” (Zamość).
3. Ridan Tomasz, Kołodziej Katarzyna, Wasiuk Dagmara, Zowada Sebastian, KulesaMrowiecka Małgorzata „Charakterystyka dolegliwości bólowych u pacjentów z
dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego” (Kraków, Sosnowiec, Czeladź).
4. Frąckiewicz Joanna, Wądołowski Karol, Detko Ewa, Wnuk Bartosz, Durmała Jacek,
Bilewicz Tomasz „Przywracanie funkcji tkankowych w obszarach restrykcji
spowodowanych interwencją chirurgiczną lub urazami” (Katowice).
5. Szczepanik Magdalena, Jabłoński Jarosław, Majewska Joanna, Jarmuziewicz
Agnieszka, Snela Sławomir „Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu
pacjentów po operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego” (Rzeszów).
6. Król Tomasz, Franek Andrzej, Błaszczak Edward, Dolibog Paweł, Durmała Jacek,
Dolibog Patrycja, Król Barbara, Król Piotr „Fala uderzeniowa w leczeniu objawowej
ostrogi piętowej” (Katowice).
7. Kuliński Włodzisław, Olczak Anna „Wybrane metody fizykalne w profilaktyce
osteoporozy” (Warszawa, Kielce).
8. Zwolińska
Jolanta,
Kwolek
Andrzej
„Przydatność
tradycyjnych
metod
elektrodiagnostycznych w ocenie efektów leczenia zachowawczego pacjentów z
zespołem cieśni kanału nadgarstka” (Rzeszów).
9. Żaba Ryszard „10-cio letnia obserwacja pacjentki po alloplastyce czterech dużych
stawów kończyn dolnych” (Zakopane).
11.45 – 13.15 Sesja VI – sala kryształowa 1
Moderatorzy: prof. Tatyana Boychuk,
prof. nadzw. UR dr hab. Sławomir Snela,
dr Grzegorz Przysada
1. Aravitska Mariia, Tetyana Boychuk„Acupuncture as a method of rehabilitation of
patients with obesity” (Iwano Frankowsk, Rzeszów).
2. Kopytok Anna „Need for medico-social rehabilitation in invalids in the Republic of
Belarus” (Mińsk, Białoruś).
3. Madarász Štefan. Danihel Libor, Hudáková Zuzana „BEMER – FYZIKÁLNA
CIEVNÁ TERÁPIA” (Ružomberok, Słowacja).
4. Valchuk Eduard „Organ transplant rehabilitation (heart, liver, kidneys)” (Mińsk,
Białoruś).
5. Krasuski Marek, Tederko Piotr, Nyka Izabella “ICF w fizjoterapii” (Warszawa).
6. Szymańska
Dominika,
Sobota
Grzegorz
„Próba
oceny
asymetrii
napięć
mięśniowych przy pomocy nowej metody analizy sygnału elektromiograficznego”
(Katowice).
7. Mazur Tadeusz, Szczygieł Elżbieta: „Neurofizjologiczne i fizyczne uwarunkowania
stabilizacji” (Kraków).
8. Wolanin Marta, Sapuła Rafał, Topolski Adam, Wolanin Antoni, Marczewski Krzysztof
„Wpływ płci na skuteczność rehabilitacji osób po 60 roku życia leczonych powodu z
zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa z towarzyszącą depresją” (Zamość).
11.45 - 13.15 Sesja VII - sala kryształowa 2
Moderatorzy: prof. nadzw. UR dr hab. Teresa Pop,
dr Joanna Grzegorczyk,
dr Ewa Puszczałowska-Lizis
1. Hudáková Zuzana, Srpoňová Marina, Madarász Štefan „Education about
respiratory gymnastics in case of asthmatic patients” (Ruzomberok, Słowacja).
2. Ivasуk Nataliуa „Wybór ćwiczeń według objawów choroby oskrzelowo-płucnych
u dzieci” (Ukraina).
3. Jastrzębski Dariusz, Kozielski Jerzy “Rehabilitacja oddechowa w innych chorobach
płuc niż POChP. Doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa” (Zabrze).
4. Kiper Aleksandra, Kołodziej
Magdalena, Rachel Marta, Maciejczak Andrzej,
Skrzypiec Julian „Wpływ podwyższonego ciśnienia na wybrane parametry
oddechowe oraz krążeniowe” (Rzeszów).
5. Rojek Radosław, Wójcik Anna „Wpływ treningów oddechowych za pomocą
SpiroTiger’a na stabilność posturalną” (Tarnów, Kraków).
6. Żaba Ryszard „PubMed, Medline własne prace nad patogenezą zaburzeń
oddechowych u dzieci i młodzieżą ze skoliozą” (Zakopane).
7. Wądołowski Karol, Frąckiewicz Joanna, Detko Ewa, Wnuk Bartosz, Durmała Jacek,
Bilewicz
Tomasz
„Twardzina
układowa
–
techniki
mięśniowo-powięziowe
wspomagające leczenie” (Katowice).
8. Kruszyński Marek „Aktywność fizyczna z komputerem w tle – możliwe?”
(Warszawa).
13.30 Poczęstunek– hol koło sali kryształowej i na półpiętrze
14.00 Zakończenie Konferencji. Wręczenie nagród i wyróżnień- sala kryształowa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards