Kosztorys infrastruktura edukacyjna Wilkowyja

advertisement
Załącznik nr 2
Kosztorys ofertowy do zadania polegającego na realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji
ekologiczno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Wilkowyi-etap I”.
L.p.
Nazwa
Opis
1.
Zakup i sadzenie
drzew
2.
Zakup i sadzenie
krzewów
3.
Zakup i sadzenie
bylin
Zakup i sadzenie drzew (przygotowanie gleby,
palikowanie i ściółkowanie) form piennych, gatunki
rodzime,
według poniższej specyfikacji :
- Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – 4 szt.
wysokość nie mniej niż 1,2 m
- Świerk pospolity (Picea bies)- 8 szt.
wysokość nie mniej niż 1,2 m
Zakup i sadzenie krzewów ( przygotowanie gleby,
ściółkowanie), gatunki rodzime
według poniższej specyfikacji:
- Bez czarny (Sambucus nigra) -2 szt.
wysokość powyżej 40 cm
- Jałowiec (Juniperus communis) – 16 szt.
wysokość powyżej 50 cm
- Róża dzika (Rosa canina) – 2 szt.
wysokość powyżej 30 cm
Zakup i sadzenie bylin ( przygotowanie gleby,
ściółkowanie),
według poniższej specyfikacji:
- Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) ilość 6 szt.
- Dziewanna (Verbascum chaixii ) – 10 szt.
- Mięta pospolita (Mentha arvensis) – 6 szt.
- Narecznica (Dryopteris dilatata) – 8 szt.
- Powojnik pnący (Clematis vitalba )– 30 szt.
- Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – 6 szt.
Ilość
12
Jednostka Wartość
miary
netto
szt.
20
szt.
100
szt.
Stawka VAT
Wartość
brutto
- Przywrotnik ostro klapowy (Alchemilla mollis ) – 16 szt.
- Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla )– 6 szt.
- Wrzos pospolity (Calluna Salisb) – 12 szt.
4.
Ogródek
meteorologiczny,
dydaktyczny,
szkolny ECO
Ogródek meteorologiczny – dydaktyczny –
klatka z wyposażeniem. Obudowa wykonana z drzewa
iglastego, kolor farby zewnętrznej: biały
Zestaw ten składać się będzie z klatki meteorologicznej
wyposażonej w :
- barometr mechaniczny tarczowy (aneroid)
mechanizm puszki próżniowej odkształcanie w
zależności od zmian ciśnienia;
- termometr mechaniczny, tarczowy
rozszerzalność cieplna ciała stałego – blaszki
bimetalicznej;
- termometr cieczowy, ekstremalny (MIN/MAX)
- rozszerzalność cieplna cieczy, zasada działania
tradycyjnego termometru min. z kluczową rolą napięcia
powierzchniowego menisku,
-higrometr mechaniczny, tarczowy - zmiana objętości
(długości) czujnika w zależności od zmian wilgotności
względnej powietrza
- deszczomierz manualny plastikowy 40 mm
z pierścieniem rejestrującym – sumę opadu
atmosferycznego
od ostatniego opróżnienia instrumentu
- deszczomierz manualny plastikowy 70 mm duży
precyzyjny - suma opadu atmosferycznego od
ostatniego opróżnienia instrumentu
1
szt.
Załącznik nr 2
5.
Domki dla owadów
– różne
Domki dla owadów – różne wielkości (2 duże min.
50cmx50cmx50cm i 4 małe (nie mniej 10 cmx 10 cm)
Rysunki poglądowe:
6
szt.
6.
Budki lęgowe dla
ptaków – różne
Budki lęgowe dla ptaków, przeznaczone dla różnych
gatunków wg specyfikacji:
10
szt.
7.
Tablice edukacyjne
dwustronne
Tablica edukacyjna dwustronna 150/100cm
8
szt.
Załącznik nr 2
150/100cm z
montażem
z montażem. Element wykonany z drewna iglastego.
Konstrukcja stelaża z kantówki iglastej 10 cm x 10 cm .
Tablice montowane za pomocą 4 ceowników stalowych
po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy
stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Konstrukcje
łączone na śruby i gwoździe ciesielskie. Wszystkie
elementy są szlifowane. Całość pomalowana
dwukrotnie impregnatem ochronnym.
Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy
jakościowe i wytrzymałościowe.
Część informacyjna montowana z dwóch stron - wydruk
solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne.
Dodatkowo tablica zabezpieczona jest laminatem UV,
który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć, jest to
blacha ocynk o gr. 0,6 mm.
8.
Tablice edukacyjne
jednostronne
150/100cm z
montażem
Tablica ścieralna do pisania jednostronna 150/100cm
z montażem.
Element wykonany z drewna iglastego. Konstrukcja
stelaża z kantówki iglastej 10 cm x 10 cm . Tablice
montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2
szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy stelaża
ze sklejka wodoodpornej 10 mm. Konstrukcje łączone
na śruby i gwoździe ciesielskie. Wszystkie elementy są
szlifowane. Całość pomalowana dwukrotnie
impregnatem ochronnym.
Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy
jakościowe i wytrzymałościowe.
Część do pisania: Powierzchnia sklejki wodoodpornej gr.
10 mm malowana dwukrotnie farbą zewnętrzną
tablicową.
1
szt.
Załącznik nr 2
9.
Tablica edukacyjna
jednostronna
150/100 z
montażem
Tablica edukacyjna jednostronne 150/100cm z
montażem. Element wykonany z drewna iglastego.
Konstrukcja stelaża z kantówki iglastej 10 cm x 10 cm .
Tablice montowane za pomocą 4 ceowników stalowych
po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy
stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Konstrukcje
łączone na śruby i gwoździe ciesielskie. Wszystkie
elementy są szlifowane. Całość pomalowana
dwukrotnie impregnatem ochronnym.
Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy
jakościowe i wytrzymałościowe.
1
szt.
5
szt.
Część informacyjna montowana z jednej strony wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki
atmosferyczne. Dodatkowo tablica zabezpieczona jest
laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Podłożem elementów informacyjnych i
zdjęć, jest to blacha ocynk o gr. 0,6 mm.
10.
Tablice edukacyjne
poziome 200/90 powierzchnia gry
150/100
z nogami
i montażem
Tablice edukacyjne poziome 200 cm /90 cm - pow gry
150 cm /100 cm z nogami i montażem. Wolno stojąca.
Tablica wykonana z grubej tarcicy 7,5 cm.
Długość 200 cm, szerokość ok. 90 cm, wysokość ok. 80
cm. Do wyniesionej powierzchni płaskiej
przymocowana gra planszowa o tematyce związane z
ekologią, dendrologią, ekosystemem,
energooszczędnością i przyrodą – 5 różnych gier.
Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki
atmosferyczne. Dodatkowo tablice zabezpieczone są
laminatem UV, który chroni tablice przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Podłożem elementów
informacyjnych i zdjęć jest blacha ocynk o gr. 0,6 mm.
11.
Gra edukacyjna
terenowa
– 3 rodzaje
- Układ 3 kostek obrotowych 25 cm x 23 cm
przymocowanych do bala o przekroju okrągłym o
średnicy 25 cm zamocowanego do ceowników
stalowych zabetonowanych w gruncie. Daszek
czterostronny. Elementy drewniane pomalowane
impregnatem. Elementy wykonane z drewna iglastego.
Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone
na śruby i gwoździe ciesielskie. Całość pomalowana
dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie
elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i
wytrzymałościowe. Podłożem elementów
informacyjnych i zdjęć jest PCV 2mm. Wydruk
solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne.
Dodatkowo tablice zabezpieczone są laminatem UV,
który chroni tablice przed uszkodzeniami
mechanicznymi – szt.1
- Gra o tematyce dendrologii . Konstrukcja z drewna
iglastego z kantówki 12 cm x 12 cm, montowane za
pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną
podporę i zabetonowana.
Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem .
Daszek dwustronny. Przed grą umieszczona ławka
160cm zamontowana w gruncie ceownikami stalowymi.
Na tablicy umieszczone są opisy najpopularniejszych
gatunków rodzimych drzew.
Obok obrotowe kostki ze zdjęciami 4 gatunków drzew (
dąb, buk, sosna, świerk). Poniżej umieszczone zostały
przekroje drzew występujących na terenie Polski - 6
gatunków. Montaż za pomocą kotew stalowych i
betonu. Elementy wykonane z drewna iglastego.
Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone
3
szt.
Załącznik nr 2
na śruby i gwoździe ciesielskie. Całość pomalowana
dwukrotnie impregnatem ochronnym. Plecy tablicy
wykonane z wodoodpornej płyty OSB 12mm. Wszystkie
elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i
wytrzymałościowe.
Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć jest blacha
ocynk o gr. 0,6 mm. Wydruk solventowy 720 dpi
odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablice
zabezpieczone są laminatem UV, który chroni tablice
przed uszkodzeniami mechanicznymi – szt.1
- Gra interaktywna – zamocowana w gruncie, której
działanie opiera się na łączeniu zdobytych informacji i
składaniu je w ciągi logiczne / Koło wiedzy / 1 poziom w
postaci obracanego koła o średnicy 80/85 cm. Elementy
wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są
szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby i gwoździe
ciesielskie. Całość pomalowana dwukrotnie
impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy
konstrukcji spełniają normy jakościowe i
wytrzymałościowe. Podłożem elementów
informacyjnych i zdjęć jest płyta PCV o gr. 4 mm.
naklejona na sklejkę wodoodporną grubości 15mm.
Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki
atmosferyczne. Dodatkowo gra zabezpieczona jest
laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Obok umieszczona tablica
dwustronna na jednym balu o średnicy 25 cm
z pytaniami i odpowiedziami.
Nogi gry o bal o przekroju okrągłym o średnicy ok 25
cm montowana za pomocą 2 ceowników stalowych
i zabetonowane. Drewno nie może mieć kontaktu
z podłożem. – szt.1
Ławki
Ławki - wykonana z grubej tarcicy ok. 7,5 cm gr. i 30 cm
szerokości. Nogi ławki z grubej tarcicy. Długość 2 metry.
Wolnostojąca bez oparcia. Elementy drewniane
pomalowane dwukrotnie impregnatem ochronnym.
Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie
elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby
i gwoździe ciesielskie. Wszystkie elementy konstrukcji
spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
13
szt.
Punkty
obserwacyjnodydaktyczne
mocowane do
gruntu z
przekrojem
poprzecznym
i podłużnym–
pieńki wysokość
40cm.
Punkty obserwacyjno – dydaktyczne, mocowane do
gruntu z przekrojem poprzecznym i podłużnym
przedstawiające różne gatunki drzew leśnych i
owocowych – pieńki wysokość 40 cm, średnica
minimum 25 cm.
10
szt.
Kompostownik
dydaktyczny z
pokrywą 80/80/60
Kompostownik dydaktyczny z pokrywą
80cm/80cm/60cm – konstrukcja drewniana ażurowa z
elementów drewnianych grubości 2,5cm. Elementy
drewniane pomalowane dwukrotnie impregnatem
ochronnym. Elementy wykonane z drewna sosnowego,
świerkowego. Wszystkie elementy są szlifowane.
Konstrukcje łączone na śruby i gwoździe ciesielskie.
Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy
jakościowe i wytrzymałościowe.
1
szt.
12.
13.
14
Zabezpieczone lakierem szkutniczym.
Załącznik nr 2
15
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny – średnica tarczy 22cm wykonana z
miedzi lub brązu, gnomon 11cm, postument ok. 75/85
cm
1
szt.
16
Powierzchnie
demonstracyjne
pod ekologiczną
hodowlę roślin
8
szt.
17
Utworzenie łąki
kwietnej z nasion
traw łąkowych
Przygotowanie wydzielonej powierzchni
demonstracyjnej pod ekologiczną hodowlę roślin – 8 pól
120/120cm
Dzielone elementem drewnianym, deska grubości 2,5
cm.
Przygotowanie podłoża pod siew z nawożeniem gruntu,
wysiew nasion traw łąkowych w skład mieszanki mają
wchodzić m.in. czerwony mak, błękitny chaber, białe:
rumian i maruna, kremowa wyka, żółty złocień polny
oraz różowy kąkol, zagrabienie.
18.
Zestaw
edukacyjnodemonstracyjne do
segregacji śmieci z
oznakowaniem
(papier, szkło,
plastik)
Zestaw edukacyjno – demonstracyjny do segregacji
śmieci z oznakowaniem (papier, szkło, plastik) o
wymiarach 90cm/150cm/50cm dzielone na 3 elementy
z oznakowanymi klapami zamykającymi. Elementy
wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są
szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby i gwoździe
ciesielskie. Całość pomalowana dwukrotnie
impregnatem ochronnym.
1
zestaw
19
Wiatromierz
(anemometr)
ręczny do pomiaru
prędkości wiatru
Wiatromierz (anemometr) ręczny do pomiaru wiatru.
Anemometr wyposażony jest dodatkowo w termometr
elektroniczny. Urządzenie posiada opcję zmiany
jednostek prędkości wiatru.
1
szt.
20
Termometr
bezkontaktowy
Termometr bezkontaktowy (pirometr) do pomiaru temp
1
szt.
830
m2
21
22
(pirometr) do
pomiaru temp.
powierzchni
powierzchni .
Termometr bezkontaktowy na podczerwień. Urządzenie
przeznaczone jest do wygodnego i bezpiecznego
wykonywania pomiarów temperatury powierzchni
trudnodostępnych, gorących, itp.
Kombitester do
pomiaru
wilgotności i
zakwaszenia gleby
Płytki betonowe
chodnikowe
Komitester do pomiarów wilgotności
i zakwaszenia gleby
Wymiary 35 cm x35 cm x5 cm.
Materiał: beton + usługa montażu.
Montaż: płytki położone miejscowo/punktowo na
gruncie
1
szt.
550
szt.
Razem:
*Cena uwzględnia budowę, montaż, dostawę zakupionych materiałów na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Ważne:
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Download