filozofiA

advertisement
filozofiA
O Filozofii:
• Filozofia ( umiłowanie mądrości )rozważanie na temat podstawowych
problemów takich jak np. istnienie,
wartość, umysł, język …
•
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
FILOZOFOWIE:
Trzej wielcy myśliciele starożytności:
1.Platon
2.Arystoteles
3.Sokrates
•
,,Leksykon wiedzy szkolnej’’
SOKRATES
Sokrates (469-399 p.n.e.)
„Wiem, że nic nie wiem" Sokratesa.
•
http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bogd
anowicz/trzejwielcy.html
dewiza
Zainteresowania Sokratesa skupiały
się na sprawach ludzkich. Człowiek
powinien
zabiegać
o
dobro
najwyższe, jakim jest cnota. Cnota
zaś, to według Sokratesa moralne
zalety człowieka, właściwe tylko
gatunkowi ludzkiemu, takie jak:
sprawiedliwość, odwaga, panowanie
nad sobą.
platon
•
•
•
http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bogd
anowicz/trzejwielcy.html
Platon (427-347 p.n.e.)
Filozofia Platona, szczególnie jego
nauka o duszy i niewidzialnym
świecie idei silnie oddziaływała na
chrześcijaństwo.
Platon uznawał dualizm świata:
świat idei (idealny) - niedostępny
zmysłom oraz świat materialny.
Instrumentem poznania jest
dusza. Platon jest również
autorem koncepcji idealnego
państwa, w którym władzę
sprawowaliby filozofowie, kierując
się ideami dobra, prawdy i piękna
Arystoteles
• Arystoteles (384 -322
p.n.e.)
•
http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bogda
nowicz/trzejwielcy.html
„Medem agan” - nie
przesadzaj
w niczym. Zachowując
umiar, kierując się
rozumem, panując nad
namiętnościami, żyjąc we
wspólnocie (koniecznie!),
osiągniesz szczęście.
Dziękuję
za uwagę !!!
Alicja nawara 
KORZYSTAŁAM Z :
http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bogdanowic
z/trzejwielcy.html
„Leksykon wiedzy szkolnej”
Wikipedia
Download