bez tytułu - Żydowski Instytut Historyczny

advertisement
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Fiszman
Sygn.
347/1
Imię autora
Karyna
Tytuł
Problemy eksterminacji i ruchu oporu ludności getta warszawskiego w dokumentach
Delegatury.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1965
Promotor
doc.dr Maria Turlejska
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k.1-138
j. polski, kserokopia
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Smoleńska
Sygn.
347/2
Imię autora
Helena
Tytuł
Szkolnictwo żydowskie w Łodzi w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939 - 1945.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1945
Promotor
Prof. dr Stefan Truchim
Opis formalny
k. 1 - 106
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Cieszyński
Sygn.
347/3
Imię autora
Feliks
Tytuł
Niemcy hitlerowskie od Ustaw Norymberskich do „Anschlussu” Austrii w opinii prasy
żydowskiej wydawanej w języku polskim.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1967
Promotor
Prof. dr R. Cerber
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 102
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lewinson
Sygn.
347/4
Imię autora
Jerzy
Tytuł
Sytuacja prawna Żydów w Księstwie Warszawskim.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1970
Promotor
Prof. dr B. Leśnodorski
Opis formalny
k. 1 - 79
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Głodowski
Sygn.
347/5
Imię autora
Włodzimierz
Tytuł
Społeczeństwo żydowskie w Polsce w latach 1929 - 1935.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 180 + 3
j. polski, mnp.
Gdańsk 1976
Promotor
Prof. dr hab. R. Wapiński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Solarska
Sygn.
347/6
Imię autora
Elżbieta
Tytuł
Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w Warszawie międzywojennej (1918 1939 ).
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1979
Promotor
dr hab. Kazimierz Piesowicz
Opis formalny
k. 1 - 75
j. polski, mnp., praca oprawiona
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zgozda
Sygn.
347/7
Imię autora
Grażyna
Tytuł
Maksymilian Baruch (1861 - 1933). Życie, działalność zawodowa, zainteresowania naukowe.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 127
j. polski, mnp.
Łódź 1979 ?
Promotor
doc. dr A. Barszczewska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kuźmicz
Sygn.
347/8
Imię autora
Adam
Tytuł
Gmina żydowska w Rzeszowie w latach 1918 - 1939
Rok i miejsce powstania
Rzeszów 1979
Promotor
doc. dr hab. Tomasz Opas
Opis formalny
k. 1 - 131
j. polski, mnp., praca oprawiona
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rymsza - Leociak
Sygn.
347/9
Imię autora
Marzanna
Tytuł
Model komunikacji w dziennikach dzieci żydowskich z czasów okupacji hitlerowskiej w Polsce.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k.1 - 64
j. polski, mnp, kserokopia
Warszawa 1985
Promotor
doc. dr hab. Zofia Mitosek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
97/1989
Uwagi
2 egzemplarze
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skowronek
Sygn.
347/10
Imię autora
Anna
Tytuł
Kształcenie młodzieży żydowskiej w XIX wiecznym Poznaniu.
Rok i miejsce powstania
Promotor
brak strony tytułowej
Opis formalny
k. 1 - 59
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
102/1989
Uwagi
kopia niekompletna, brak strony tytułowej, wstępu
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kopówka
Sygn.
347/11
Imię autora
Edward
Tytuł
Życie polityczne i kulturalne Żydów w Siedlcach w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 120 + 3
j. polski, mnp., kserokopia, 2
egzemplarz oprawiony, k. 1 - 129 + 3,
Uwagi
Siedlce 1989
Promotor
dr Bolesław Gierlach
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
22/1992
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gutterman
Sygn.
347/12
Imię autora
Bella
Tytuł
With death - a toast to life - the tale of Janowski Concentration Camp (1941 - 1943 ).
Rok i miejsce powstania
University of Tel-Aviv 1983
Promotor
Prof. Daniel Carpi
Opis formalny
k. 1 - 261
j. hebrajski, mnp., k.5, j. angielski,
mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Broniewicz
Sygn.
347/13
Imię autora
Lucjan
Tytuł
„Jutrzenka”. Tygodnik dla Izraelitów polskich (1861 - 1863 ), jako propagator asymilacji Żydów
w Królestwie Polskim.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1986
Opis formalny
k. 1 - 102 + 10
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
doc. dr hab. Sławomir Kalembka
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
40/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jędrychowska
Sygn.
347/14
Imię autora
Halina
Tytuł
Żydowscy bohaterowie „Dworu” i „Spuścizny” Isaaca Bashevisa Singera wobec własnej
tożsamości.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1986
Promotor
doc. dr Jerzy Jastrz´bski
Opis formalny
k. 1 - 100
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
37/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sarnowski
Sygn.
347/15
Imię autora
Leszek
Tytuł
Spojrzenie na ulicę polsko - żydowską z okna „Naszego Przeglądu”.
Rok i miejsce powstania
Gdańsk 1987
Opis formalny
k. 1- 78
j. polski, mnp. kserokopia
Promotor
Prof. R. Wapiński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
47/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bergman
Sygn.
347/16
Imię autora
Olaf
Tytuł
Problematyka żydowska na łamach „Kuriera Poznańskiego” w latach 1918 - 1926.
Rok i miejsce powstania
Poznań 1988
Opis formalny
k. 1 - 211
j. polski, mnp. kserokopia
Promotor
doc. dr hab. Przemysław Hauser
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
41/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Muszyńska
Sygn.
347/17
Imię autora
Danuta
Tytuł
Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi.
Rok i miejsce powstania
Poznań 1988
Promotor
dr Jan Skuratowicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 142
j. polski, mnp. kserokopia
Numer
Księgi nabytków
10/1990
44/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Duszyński
Sygn.
347/18
Imię autora
Leszek
Tytuł
Tematyka żydowska w twórczości literackiej Wilhelma Feldmana.
Rok i miejsce powstania
Wrocław1988
Promotor
dr Lesław Tatarowski
Opis formalny
k. 1 - 76
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
48/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Karczyńska
Sygn.
347/19
Imię autora
Mirosława
Tytuł
„Kurier Poznański” wobec kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1933 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 134
j. polski, mnp., kserokopia
Poznań 1988
Promotor
doc. Przemysław Hauser
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
39/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żurek
Sygn.
347/20
Imię autora
Janusz
Tytuł
Kwestia żydowska w prasie polskiej w latach: I 1987 - V 1989.
Rok i miejsce powstania
Katowice 1989
Promotor
doc. dr hab. Jerzy MikułowskiPomorski
Opis formalny
k. 1 - 84
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
49/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bieganowska-Lipman
Sygn.
347/21
Imię autora
Ewa
Tytuł
Henryk Lipman - poeta po holokauście.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 83
j. polski, mnp., kserokopia
Katowice 1989
Promotor
prof. Jerzy Paszek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
38/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lewalski
Sygn.
347/22
Imię autora
Krzysztof
Tytuł
Konwersja Żydów w Królestwie Polskim w latach 1866 - 1914.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1990
Promotor
doc. dr hab. Hanna Dylàgowa
Opis formalny
k. 1 - 228
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
42/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kniaź
Sygn.
347/23
Imię autora
Waldemar
Tytuł
Ludność żydowska w średniowiecznej Wielkopolsce.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 123
j. polski, mnp.
Poznań 1990
Promotor
prof. Brygida Kürbis
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
45/1991
Uwagi
praca w oprawie
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kierski
Sygn.
347/24
Imię autora
Tomasz
Tytuł
Działalność Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami Żydowskimi „CENTOS” 1924 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1990
Promotor
Prof. dr hab. St. Mauersberg
Opis formalny
k. 1 - 95
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
24/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wincławska
Sygn.
347/25
Imię autora
Berenika
Tytuł
Assimilation of Jews in Polish Society as Solution for Improving Polish-Jewish Relations - an
Analysis of Isaac Bashevis Singer’s Historical Novels.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 36
j. angielski, mnp.
Michigan 1990.
Promotor
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
50/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Faber
Sygn.
347/26
Imię autora
Stanisław
Tytuł
Najstarsze przywileje dla Żydów w Europie Środkowej do końca XIII wieku. Studium
źródłoznawczo-porównawcze.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1990
Promotor
Prof. dr hab. J. Wyrozumski
Opis formalny
k. 1 - 63
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
46/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wieczorek
Sygn.
347/27
Imię autora
Katarzyna
Anna
Tytuł
Problem asymilacji Żydów polskich w XIX wieku na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 76
j. polski, mnp.
Sosnowiec 1988
Promotor
Prof. dr hab. Jerzy Paszek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
52/1991
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wartalska
Sygn.
347/28
Imię autora
Ewa
Tytuł
Drobnomieszczaństwo żydowskie Warszawy w latach kryzysu wielkiego 1929 - 1935.
Rok i miejsce powstania
Promotor
Prof. J. ˚arnowski
Opis formalny
k. 1 - 103
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
brak strony tytułowej
Numer
Księgi nabytków
53/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pinker
Sygn.
347/29
Imię autora
Mariola
Tytuł
Portret Żyda w dramacie polskim XIX wieku (do 1863 r. ). Zarys problematyki.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 277 + 10
j. polski, mnp.
Gdańsk 1987
Promotor
dr Jan Ciechowicz
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
54/1991
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Adelson
Sygn.
347/30
Imię autora
Józef
Tytuł
Elita kahalna w gminach żydowskich pierwszej połowy XVII wieku.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1978
Promotor
Prof. dr hab. Antoni Màczak
Opis formalny
k. 1 - 140
j. polski, mnp., poszyt
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
55/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kowalski
Sygn.
347/31
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Rola Koła Żydowskiego w pracach konstytucyjnych Sejmu Ustawodawczego 1919 - 1921.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 68 + 4
j. polski, mnp. kserokopia
Warszawa 1989
Promotor
Prof. Michał Pietrzak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
56/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rozenkranc
Sygn.
347/32
Imię autora
Henryk
Tytuł
„Pozostanę tym, kim miałem być”. (Poszukiwanie tożsamości narodowej i kulturowej przez
bohatera prozy Henryka Grynberga).
Rok i miejsce powstania
Łódź 1990
Promotor
doc. dr hab. A. Kowalczykowa
Opis formalny
k. 1 - 169
j. polski, mnp., luźne
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
57/1991
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skrzypczak
Sygn.
347/33
Imię autora
Alina
Tytuł
Żydzi w Łańcucie.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 152 + 7
j. polski, mnp., kserokopia
Rzeszów 1990
Promotor
doc. dr hab. Józef Półźwiartek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
64/1991
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lerska
Sygn.
347/34
Imię autora
Barbara
Tytuł
Podłoże społeczne antysemityzmu w Polsce po 1945 roku.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1990
Promotor
Prof. Jan Malanowski
Opis formalny
k. 1 - 102
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
1/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Paradzińska
Sygn.
347/35
Imię autora
Renata
Tytuł
Opieka nad dzieckiem żydowskim w Warszawie i okolicach w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 151
j. polski, mnp., kserokopia
Warszawa 1990
Promotor
Prof. dr hab. Józef Miàso
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
2/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Galas
Sygn.
347/36
Imię autora
Michał
Tytuł
Ewolucja idei mesjańskiej w judaizmie w koncepcji Gershoma Scholema.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1990
Promotor
doc. dr hab. Jerzy Ochman
Opis formalny
k. 1 - 110 + 3
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
3/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lubliński
Sygn.
347/37
Imię autora
Ryszard
Tytuł
Organizacja i funkcjonowanie kibucu.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1990
Opis formalny
k. 1 - 51
j. polski, mnp.
Promotor
Prof. dr hab. Roman Tokarczyk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
4/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Likowska
Sygn.
347/38
Imię autora
Ewa
Tytuł
Problem bycia Żydem w diasporze w świetle wybranych utworów literatury światowej.
Rok i miejsce powstania
Białystok 1990
Promotor
dr hab. El˝bieta Feliksiak
Opis formalny
k. 1 - 107
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
5/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Borzych
Sygn.
347/39
Imię autora
Jacek
Tytuł
Sytuacja ludności żydowskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1933 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1987
Opis formalny
k. 1 - 112 + 5
Promotor
Prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
6/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Sygn.
347/40
Nazwisko autora
Imię autora
MadeyskaAnna
Pilchowa
Tytuł
„Dybuk” Sz. An-skiego. Próba monografii.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1987
Promotor
doc. dr hab. Marta Fik
Opis formalny
k. 1 - 77
j. polski, mnp. kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
7/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tołczyk
Sygn.
347/41
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Obraz Żydów w powieści polskiej, a obraz Polski i Polaków w powieści żydowskiej na
przełomie XIX i XX wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 111 + 3
j. polski, mnp.
Warszawa 1986
Promotor
doc. dr hab. Stanisław Frybes
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
8/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wolfram
Sygn.
347/42
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Kwestia żydowska w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1985
Promotor
doc. dr hab. Ewa Nowicka
Opis formalny
k. 1 - 98
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
9/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jasińska
Sygn.
347/43
Imię autora
Barbara
Tytuł
„Jestem Żydem”. Dynamika poczucia tożsamości etnicznej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - ?
Warszawa 1990.
Promotor
doc. dr hab. Anna Zadro˝yńska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
10/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Berendt
Sygn.
347/44
Imię autora
Grzegorz
Tytuł
Sytuacja ludności żydowskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1933 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Gdańsk 1990
Promotor
Prof. dr hab. Stanisław Mikos
Opis formalny
k. 1 - 133
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
11/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rewiś
Sygn.
347/45
Imię autora
Paweł
Tytuł
Położenie prawne Żydów na ziemiach polskich w przededniu odzyskania niepodległości.
Pierwsze próby nowych rozwiązań.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 78
j. polski, mnp. kserokopia
Warszawa 1990
Promotor
doc. dr Jerzy Sankowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
12/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kaśków
Sygn.
347/46
Imię autora
Robert
Tytuł
Porównanie polskich i żydowskich przysłów biblijnych.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1990
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Woronczak
Opis formalny
k. 1 - 195
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
13/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Sygn.
347/47
Nazwisko autora
Imię autora
Jaroszkiewicz Beata
Dąbrowa
Tytuł
Nowy rodzaj antysemityzmu na ziemiach Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1987
Opis formalny
k. 1 - 74
j. polski, mnp.
Promotor
prof. J. J. Wiatr
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
14/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Młodożeniak
Sygn.
347/48
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Żydowski ruch oporu na ziemiach polskich 1939 - 1943.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1988
Opis formalny
k. 1 - 139 + 3
j. polski, mnp.
Promotor
doc. dr hab. Franciszek Połomski
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
15/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kruszona
Sygn.
347/49
Imię autora
Michał
Tytuł
Chasydyzm na ziemiach polskich. Przyczyny, rozwój i charakter zjawiska w drugiej połowie
XVIII wieku i na początku wieku XIX.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 136
j. polski, mnp.
Poznań 1989
Promotor
prof. dr hab. Zygmunt Boras
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
16/1992
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jóźwiak
Sygn.
347/50
Imię autora
Ewa
Tytuł
Istota relacji między żydowskim a chrześcijańskim Izraelem w katolickiej refleksji teologicznej
po Soborze Watykańskim II.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1988
Promotor
ks. doc. dr hab. Michał
Czajkowski
Opis formalny
k. 1 - 102
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
17/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rusek
Sygn.
347/51
Imię autora
Marzena
Tytuł
Emigracja ludności żydowskiej w latach 1945 - 1948 ze szczególnym uwzględnieniem
województwa śląsko-dąbrowskiego.
Rok i miejsce powstania
Katowice 1990
Promotor
prof. dr A. Werblan
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 82
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
18/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szaynok
Sygn.
347/52
Imię autora
Bożena
Tytuł
Pogrom Żydów w Kielcach 4 VIII 1946.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1989
Promotor
prof. Wojciech Wrzesiński
Opis formalny
k. 1 - 186
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
19/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bogusz
Sygn.
347/53
Imię autora
Monika
Tytuł
Wizja nowego społeczeństwa żydowskiego w Palestynie w świetle dziennika „Nasz Przegląd”
z lat 1923 - 1935.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1990
Promotor
prof. Marcin Kula
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 249
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
20/1992
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Myćko
Sygn.
347/54
Imię autora
Joanna
Tytuł
Polskie rodowody bohaterów w twórczości Isaaka Bashevisa Singera.
Rok i miejsce powstania
Białystok 1990
Promotor
prof. Helena Karwacka
Opis formalny
k. 1 - 75
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
21/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sellin
Sygn.
347/55
Imię autora
Jarosław
Tytuł
Kwestia żydowska w Polsce w dobie Sejmu Czteroletniego.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 156
j. polski, mnp.
Gdańsk 1988
Promotor
prof. dr hab. Stanisław
Gierszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
23/1992
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sierdzińska
Sygn.
347/56
Imię autora
Hanna
Tytuł
Przyjęcie Ustaw Norymberskich i ich odzwierciedlenie w prasie polskiej (01.09.1935 - 1936 ).
Rok i miejsce powstania
Toruń 1989
Promotor
prof. dr hab. Karol Grünberg
Opis formalny
k. 1 - 113
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
24/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bażański
Sygn.
347/57
Imię autora
Edwin
Tytuł
Teatr żydowski w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1989
Promotor
doc. dr hab. Józef Keler
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 97
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
25/1992
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gasek-Ardelli
Sygn.
347/58
Imię autora
Elżbieta
Tytuł
Stereotyp Żyda w świadomości społeczeństwa polskiego.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1987
Promotor
prof. E. Ciupak
Opis formalny
k. 1 - 144
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
26/1992
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wysiecka
Sygn.
347/59
Imię autora
Joanna
Tytuł
Niezwykły świat wyobraźni (o montażu „Akacje kwitną” Debory Vogel).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 110
j. polski, mnp.
Kraków 1990
Promotor
prof. dr hab. Wiesław Paweł
Szymański
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
27/1992
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Małkowska - Bieniek
Sygn.
347/60
Imię autora
Ewa
Tytuł
Wielka Synagoga Warszawska.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1988
Promotor
prof. dr hab. T. S. Jaroszewski
Opis formalny
k. 1 - 72
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
11/1990
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Chodowiec
Sygn.
347/61
Imię autora
Jadwiga
Tytuł
Sprawy narodowościowo - wyznaniowe i działalność filantropijna burżuazji warszawskiej w XIX
wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 106 + 10
j. polski, mnp.
Warszawa 1971
Promotor
doc. dr Ireneusz Ihnatowicz
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Łozinka
Sygn.
347/62
Imię autora
Tytuł
Żydzi Wielkiego Księstwa Poznańskiego w I połowie XIX wieku.
Rok i miejsce powstania
1956
Promotor
Opis formalny
k. 1 - 78
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
na końcu adnotacja autora, że jest to skrót jego pracy
magisterskiej z 1938 r.
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tollet
Sygn.
347/63
Imię autora
Daniel
Tytuł
Les activites econimioues des Juifs a Grodzisk Wielkopolski dans la Pologne des wasa de
1588 á 1668.
Rok i miejsce powstania
1973
Opis formalny
k. 1 - 44
j. francuski, mnp.
Promotor
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
z załączonego listu autora do prof. M. Horna wynika,
że jest to artykuł, który będzie drukowany w zbiorze
materiałów do historii Wielkopolski
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tondys
Sygn.
347/64
Imię autora
Marzena
Tytuł
Szkolnictwo żydowskie w Polsce w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Siedlce 1991
Opis formalny
k. 1 - 82
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Mieczysław Iwanicki
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Białostocki
Sygn.
347/65
Imię autora
Izrael
Tytuł
Wojewódzki Komitet Żydów Polskich w Szczecinie 1946 - 1950. (Formowanie się środowiska,
praca gospodarcza, społeczna, kulturalna, oświatowa i sportowa.)
Rok i miejsce powstania
Szczecin 1969
Promotor
prof. dr Antoni Czubiński
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 175
j. polski, mnp
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
brak stron 6 - 66
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wojnar
Sygn.
347/66
Imię autora
Wiesława
Tytuł
Kwestia żydowska w twórczości Orzeszkowej.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1956
Promotor
prof. H. Markiewicz
Opis formalny
k. 1 - 61
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wincenciak
Sygn.
347/67
Imię autora
Anna
Tytuł
Traktaty Miszny - Berachot i Sukka - wstęp, przekład i komentarz.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1986
Promotor
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 124
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
brak w pudle; zapis na podstawie karty inwentarzowej
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zębik
Sygn.
347/68
Imię autora
Dorota
Tytuł
Opieka nad dzieckiem żydowskim w powiecie częstochowskim w latach 1939 - 1945.
Rok i miejsce powstania
Częstochowa 1991
Promotor
dr Zbigniew Gràdzielski
Opis formalny
k. 1 - 124
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
1/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Malski
Sygn.
347/69
Imię autora
Jakub
Tytuł
Doktryna syjonizmu politycznego Teodora Herzla.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1992
Opis formalny
k. 1 - 121
j. polski, mnp.
Promotor
prof dr hab. Karol Jonca
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
2/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jankowiak
Sygn.
347/70
Imię autora
Iwona
Tytuł
Stosunek „Słowa Pomorskiego” do kwestii żydowskiej w latach 1935 - 1939. Próba bibliografii.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1992
Opis formalny
k. 1 - 182
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Sławomir Kalembka
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
3/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Biegała
Sygn.
347/71
Imię autora
Mirosław
Tytuł
Żydzi na łamach „Siewcy Prawdy”.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 110 + 1
j. polski, mnp.
Lublin 1992
Promotor
ks. prof. Zygmunt Zieliński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
4/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Duszkiewicz
Sygn.
347/72
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Elementy autostereotypu kulturowego w twórczości pisarzy polskich pochodzenia
żydowskiego.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Promotor
dr Tadeusz Budrewicz
Opis formalny
k. 1 - 96
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
5/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Januszkiewicz
Sygn.
347/73
Imię autora
Jadwiga
Tytuł
Asymilacja Żydów na ziemiach polskich na przykładzie życia i twórczości Wilhelma Feldmana.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1992
Promotor
prof. Artur Hutnikiewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 153
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
6/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kozioł
Sygn.
347/74
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Wiktor Alter - ideolog i przywódca Bundu.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1992
Promotor
prof. dr hab. Michał Âliwa
Opis formalny
k. 1 - 56
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
7/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Budlewski
Sygn.
347/75
Imię autora
Lucjan
Tytuł
Żydzi w Ciechanowcu w XVIII - XIX wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 114 + 9
j. polski, mnp.
Białystok 1992
Promotor
prof. dr hab. Adam Dobroński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
8/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bęcal
Sygn.
347/76
Imię autora
Piotr
Tytuł
Życie społeczne, religijne i polityczne Żydów w powiecie krasnostawskim w dwudziestoleciu
międzywojennym.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1991
Opis formalny
k. 1 - 104
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
9/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jurzysta
Sygn.
347/77
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Pozostałości żydowskiej kultury materialnej na obszerze województwa kieleckiego.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 189 + 17
j. polski, mnp.
Łódź 1991
Promotor
dr Wojciech Michalski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
10/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mazurkiewicz
Sygn.
347/78
Imię autora
Piotr
Tytuł
Świat przedstawiony w opowiadaniu Szołema Alejchema „Dzieje Tewji Mleczarza”.
Rok i miejsce powstania
Zielona Góra 1991
Promotor
doc. dr hab. Czesław Dutka
Opis formalny
k. 1 - 117
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
11/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Marolewski
Sygn.
347/79
Imię autora
Adam
Tytuł
Żydzi w Toruniu w okresie międzywojennym.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 95
j. polski, mnp.
Toruń 1992
Promotor
prof. dr hab. Mieczysław
Wojciechowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
12/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Adamowicz
Sygn.
347/80
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Ocena poziomu życia ludności w Izraelu.
Rok i miejsce powstania
Poznań 1991
Promotor
prof. dr hab. Janusz Piasny
Opis formalny
k. 1 - 60
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
13/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kaczmarzyk
Sygn.
347/81
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Stereotyp własnej - polskiej i obcej - żydowskiej grupy narodowościowej w spostrzeganiu
Polaków.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 149 + 8
j. polski, mnp.
Lublin 1992
Promotor
prof. A. Biela
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
14/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Klejdysz
Sygn.
347/82
Imię autora
Natalia
Tytuł
Stereotyp Żyda w prasie wielkopolskiej okresu międzywojennego.
Rok i miejsce powstania
Poznań 1991
Promotor
doc. dr hab. Jacek Sobczak
Opis formalny
k. 1 - 203
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
15/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Drábek
Sygn.
347/83
Imię autora
Vladimir
Tytuł
Nemecka prumyslova politika v tzv. Generalnim Gouvernementu 1939 - 1945.
Rok i miejsce powstania
Praga 1996
Promotor
brak
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 131
j. czeski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
3/2000
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Basiura
Sygn.
347/84
Imię autora
Ewa
Tytuł
The world of Jewish sprituality and its individual, family and community dimensions in selected
fiction of Isaac Bashevis Singer.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1992
Promotor
Prof. J. Bedell
Opis formalny
k. 1 - 77
j. angielski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
17/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zatyka
Sygn.
347/85
Imię autora
Jacek
Tytuł
Ludność żydowska na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 142 + 16 fotografii
j. polski, mnp.
Opole 1990
Promotor
doc. dr hab. Wiesław Lesiuk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
18/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dewor
Sygn.
347/86
Imię autora
Grzegorz
Tytuł
Znaczenie religijne świąt żydowskich, ich charakterystyka historyczno - obyczajowa oraz
wpółczesne obchody wśród wyznawców judaizmu zrzeszonych w Kongregacji Wyznania
Mojżeszowego w Katowicach.
Rok i miejsce powstania
Katowice 1991
Promotor
ks. dr hab. Jan Górski
Opis formalny
k. 1 - 151
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
19/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gruszczyńska
Sygn.
347/87
Imię autora
Zofia
Tytuł
Nietolerancja wobec judaizmu w miejskiej społeczności lokalnej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 95
j. polski, mnp.
Siedlce 1992
Promotor
prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
20/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Oronowicz
Sygn.
347/88
Imię autora
Krzysztof
Tytuł
Lewica poalejsyjonistyczna w Polsce po II wojnie światowej.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1992
Promotor
doc. dr hab. Janusz Albin
Opis formalny
k. 1 - 85
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
21/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wasiewicz
Sygn.
347/89
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Kwestia żydowska w polskojęzycznej prasie łódzkiej okresu międzywojennego na przykładzie
gazety „Rozwój” (1918 - 1933 ).
Rok i miejsce powstania
Łódź 1989
Opis formalny
k. 1 - 136
j. polski, mnp.
Promotor
doc. dr Ryszard Rosin
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
22/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Korzeniak
Sygn.
347/90
Imię autora
Beata
Tytuł
Życie kulturalne Żydów w Polsce w latach 1945 - 1968.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Opis formalny
k. 1 - 142
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
doc. dr hab. Andrzej Pankiewicz
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
23/93
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kisler
Sygn.
347/91
Imię autora
Jolanta
Tytuł
Świat żydowski w powieściach galicyjskiej trylogii Juliana Stryjkowskiego.
Rok i miejsce powstania
Gdańsk 1990
Promotor
dr Ryszard Karwacki
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 143
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
24/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Głodek
Sygn.
347/92
Imię autora
Maria
Tytuł
Paralele literatura polska - literatura żydowska na przykładzie wybranych utworów Icchaka
Lejbusza Pereca.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1991
Promotor
prof. Stanisław Frybes
Opis formalny
k. 1 - 85
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
25/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Samsonowska
Sygn.
347/93
Imię autora
Krystyna
Tytuł
Zarys funkcjonowania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 175
j. polski, mnp.
Kraków 1991
Promotor
doc. dr hab. Michał Pułaski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
26/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Półgroszek
Sygn.
347/94
Imię autora
Agata
Tytuł
Konflikt polsko - żydowski na łamach tygodnika „Ster” w latach 1937 - 1938.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1990 - 1991
Opis formalny
k. 1 - 124 + 3
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
prof. dr hab. Franciszek Adamski
doc. dr hab. Bronisław Urban
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
27/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gąsiorowski
Sygn.
347/95
Imię autora
Stefan
Tytuł
Autonomia Żydów w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 169
j. polski, mnp.
Kraków 1991
Promotor
prof. J. A. Gierowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
28/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Domagalska
Sygn.
347/96
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Żydzi w „Ofensywie” Adolfa Nowaczyńskiego („Myśl Narodowa” 1929 - 1934, „Prosto z Mostu”
1938 - 1939”).
Rok i miejsce powstania
Łódź 1991
Promotor
prof. dr hab. Wiesław Pusz
Opis formalny
k. 1 - 91 + 9
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
29/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Niecikowska - Płotek
Sygn.
347/97
Imię autora
Olga
Tytuł
Kwestia żydowska w światopoglądzie Marii Dąbrowskiej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 80
j. polski, mnp.
Warszawa 1991
Promotor
prof. Tadeusz Drewnowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
30/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Michalczuk
Sygn.
347/98
Imię autora
Mariola
Tytuł
Wybrane zagadnienia wartościowania i oceny „problemu żydowskiego” ( na przykładzie
studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu ).
Rok i miejsce powstania
Opole 1992
Promotor
dr Irena Gniazdowska
Opis formalny
k. 1 - 142 + 2
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
31/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krakowian
Sygn.
347/99
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Nacjonalistyczne ugrupowania żydowskie w Łodzi w latach 1930 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1991
Opis formalny
k. 1 - 96 + 5
j. polski, mnp. kserokopia
Promotor
prof. dr hab. Barbara Wachowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
32/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kuś
Sygn.
347/100
Imię autora
Ewa
Tytuł
Syjonizm - zarys doktryny do początków XX w.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1991
Promotor
prof. dr hab. Karol Jonca
Opis formalny
k. 1 - 138 + 12 (załączniki)
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
33/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Hantkiewicz
Sygn.
347/101
Imię autora
Robert
Tytuł
Stanowisko endecji poznańskiej wobec mniejszości żydowskiej w Polsce w latach 1938 1939.
Rok i miejsce powstania
Poznań 1992
Opis formalny
k. 1 - 123 + 12
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
prof. dr hab. Zbigniew Dworecki
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
34/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gawor
Sygn.
347/102
Imię autora
Marta
Tytuł
Obraz Żyda w świadomości mieszkańców Tarnowa.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1992
Promotor
prof. A. Paluch
Opis formalny
k. 1 - 122
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
35/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Borowska
Sygn.
347/103
Imię autora
Monika
Tytuł
Dwa pokolenia inteligencji polskiej wobec Żydów. Postawy, stereotypy, uprzedzenia.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 154
j. polski, mnp.
Łódź 1992
Promotor
prof. Bogusław Sułkowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
36/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Hartman
Sygn.
347/104
Imię autora
Barbara
Tytuł
Organizacja Narodów Zjednoczonych a powstanie państwa Izrael.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1991
Promotor
ks. prof. Joachim Kondziela
Opis formalny
k. 1 - 208
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
37/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Murczkiewicz
Sygn.
347/105
Imię autora
Przemysław
Tytuł
Stosunki polsko - żydowskie w czasie II wojny światowej na podstawie materiałów
archiwalnych dotyczących terenów Polski, pochodzących z Archiwum Yad Vashem w
Jerozolimie.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 54
j. polski, mnp., kserokopia
Lublin 1992
Promotor
ks. prof. dr hab. Zygmunt
Zieliński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
38/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Leszczyńska
Sygn.
347/106
Imię autora
Ewa
Tytuł
Poznańskie synagogi na tle historii gminy żydowskiej miasta.
Rok i miejsce powstania
Poznań b. d.
Promotor
prof. Konstanty Kalinowski
Opis formalny
tom I k. 1 - 120, tom II fot. 1 - 48
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
39/1993
Uwagi
praca w 2 tomach (1- tekst, 2 - ilustracje ) oprawionych
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tołczyk
Sygn.
347/107
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Obraz Żydów w powieści polskiej a obraz Polski i Polaków w powieści żydowskiej na
przełomie XIX i XX wieku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 111 + 2
j. polski, mnp., kserokopia
Warszawa 1986
Promotor
doc. dr hab. Stanisław Frybes
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
40/1993
Uwagi
ta sama praca pod sygnaturą 347/41
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sablik
Sygn.
347/108
Imię autora
Beata
Tytuł
Judaika Bielska i Białej - ocalić od zapomnienia i wykorzystać w pracy kulturalno - oświatowej.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Promotor
doc. dr hab. Jan Samek
Opis formalny
k. 1 - 143
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
41/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Głowacz
Sygn.
347/109
Imię autora
Bożena
Tytuł
„Austeria” Juliana Stryjkowskiego - próba monografii.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Promotor
prof. Włodzimierz Maciàg
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 111
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
42/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Koźmińska
Sygn.
347/110
Imię autora
Ewa
Tytuł
Polsko-żydowskie rozrachunki wojenne. Wyzwania holocaustu. Analiza listów do redakcji
„Tygodnika Powszechnego” nadesłanych w odpowiedzi na dyskusję Błoński - Siła-Nowicki.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1992
Promotor
dr P. Âpiewak
Opis formalny
k. 1 - 377
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
43/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gładysz
Sygn.
347/111
Imię autora
Izabela
Tytuł
Życie społeczno - kulturalne Żydów lubelskich w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1991
Opis formalny
k. 1 - 186 + 32 ( załączniki )
j. polski, mnp.
Promotor
dr Józef Marszałek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
44/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gibas
Sygn.
347/112
Imię autora
Danuta
Tytuł
Ida Kamińska - reżyser i aktorka teatru żydowskiego w Polsce (1946 - 1968 ). Analiza
działalności artystycznej na przykładzie wybranych spektakli.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Opis formalny
k. 1 - 145
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
doc. dr hab. Kazimierz Nowacki
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
45/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sadowska
Sygn.
347/113
Imię autora
Joanna
Tytuł
Sylwetka parlamentarzysty żydowskiego w Drugiej Rzeczypospolitej ( Izaak Grünbaum w
latach 1919 - 1933 ).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 110
j. polski, mnp.
Warszawa 1992
Promotor
prof. dr hab. Andrzej Garlicki
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
46/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Węgrzynek
Sygn.
347/114
Imię autora
Hanna
Tytuł
Dzieje Żydów w Przemyślu do roku 1559.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1984
Promotor
prof. dr Henryk Samsonowicz
Opis formalny
k. 1 - 136 + 9
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
47/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Król
Sygn.
347/115
Imię autora
Lucyna
Tytuł
Wybrane zagadnienia z kultury Żydów polskich i ich odzwierciedlenie w piśmiennictwie w
języku polskim w XIX i XX wieku.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Promotor
prof. dr Olga Goldberg Mulkiewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 92
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
48/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Chwastek
Sygn.
347/116
Imię autora
Tatiana
Tytuł
Bożnice małopolskie z końca XVI i początku XVII wieku.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1991
Promotor
dr Szcz´sny Skibiński
Opis formalny
k. 1 - 148, fot. 1 - 63
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
49/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dobrucka
Sygn.
347/117
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Tradycja żydowska w malarstwie malarzy Żydów w Polsce okresu międzywojennego.
Rok i miejsce powstania
Cieszyn 1992
Opis formalny
tom 1 k. 1 - 118, tom 2 fot. 1 - 99
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
dr Jan Olbrycht
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
50/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krawczyńska
Sygn.
347/118
Imię autora
Dorota
Tytuł
Henryk Grynberg - świadek i artysta.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1991
Promotor
prof. Maria Janion
Opis formalny
k. 1 - 70
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Matłoka
Sygn.
347/119
Imię autora
Jarosław
Tytuł
Juliana Stryjkowskiego: „Głosy w ciemności”, „Austeria”, „Sen Azrila”, „Przybysz z Narbony”,
„Echo”. Literatura jako ocalenie.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 83
j. polski, mnp.
Poznań 1991
Promotor
prof. dr hab. Maria Adamczyk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
52/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żyndul
Sygn.
347/120
Imię autora
Jolanta
Tytuł
Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935 - 1937.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1990
Promotor
prof. Marcin Kula
Opis formalny
k. 1 - 86
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
53/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Korecka
Sygn.
347/121
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Zakłady opiekuńczo - wychowawcze mnejszości żydowskiej w Legnicy w latach 1945 - 1948.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1992
Opis formalny
k. 1 - 109
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
dr Czesław Kozak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
54/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Marciniak
Sygn.
347/122
Imię autora
Monika
Tytuł
Monografia powieści Henryka Grynberga pt. „Kadisz”.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1995
Opis formalny
k. 1 - 176
j. polski, mnp.
Promotor
dr Jerzy Zbigniew Maciejewski
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
4/2000
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kurzawa
Sygn.
347/123
Imię autora
Grażyna
Tytuł
Wzorzec rodziny żydowskiej na podstawie Pięcioksięgu.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1990
Opis formalny
k. 1 - 76
j. polski, mnp., kserokopia
Promotor
prof. dr hab. Anna Przecławska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
5/2000
Uwagi
luźne;
stara sygnatura biblioteczna - III 1041 L
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Król
Sygn.
347/124
Imię autora
Sylwia
Tytuł
Kierunki i formy recepcji w Polsce turystów z Izraela w kontekście potrzeb turystycznych
Żydów.
Rok i miejsce powstania
Kraków 1991
Promotor
dr B. Walas
Opis formalny
k. 1 - 67
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
57/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Strupińska
Sygn.
347/125
Imię autora
Monika
Tytuł
The Jews in American culture - the sources of Jewish success in the early twentieth century.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 69
j. angielski, mnp., kserokopia
Warszawa 1991
Promotor
dr Bo˝ena Chylińska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
58/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tarnowska
Sygn.
347/126
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Maurycy Trębacz. Monografia życia i twórczości.
Rok i miejsce powstania
Toruń 1991
Promotor
prof. Zygmunt Kruszelnicki
Opis formalny
k. 1 - 100
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
59/1993
Uwagi
posiadany egzemplarz nie zawiera ilustracji i katalogu
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wodziński
Sygn.
347/127
Imię autora
Marcin
Tytuł
Groby cadyków w Polsce.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 288 + 13
j. polski, mnp., kserokopia
Wrocław 1991
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Woronczak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
64/1993
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Piątkowska
Sygn.
347/128
Imię autora
Renata
Tytuł
Maurycy Gottlieb 1856 - 1879.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1986
Promotor
prof. dr Andrzej Jakimowicz
doc. dr Wiesław Juszczak
Opis formalny
k. 1 - 48
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
73/1993
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lenartowicz
Sygn.
347/129
Imię autora
Ewa
Tytuł
Pozycja prawna rabina w II Rzeczypospolitej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 78
j. polski, mnp.
Warszawa 1993
Promotor
prof. Michał Pietrzak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
83/1993
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Beier - Żylak
Sygn.
347/130
Imię autora
Sylwia
Tytuł
Stosunek katolików polskich do idei i rzeczywistości państwa Izrael na podstawie artykułów w
„Przeglądzie Powszechnym” z lat 1884 - 1953.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1991
Promotor
ks. dr Waldemar Chrostowski
Opis formalny
k. 1 - 59 + 10
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
4/1994
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kwiatek
Sygn.
347/131
Imię autora
Bogdan
Tytuł
Wola jako źródło życia w „Fons vitae” Salomona ibn Gebirola (Avicebrola).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 71
j. polski, mnp.
Lublin 1992
Promotor
ks. prof. dr hab. Stanisław
Wielgus
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
25/1995
Uwagi
praca oprawiona, streszczenie po angielsku i
niemiecku
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Solak
Sygn.
347/132
Imię autora
Anita
Tytuł
Szkolnictwo żydowskie we Włocławku w latach 1918 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Promotor
Opis formalny
k. 1 - 112
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
1/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Piotrowski
Sygn.
347/133
Imię autora
Maciej
Tytuł
„Biała Księga” Mac Donalda w sprawie Palestyny, a kwestia żydowska w prasie polskiej w
latach 1938 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1966
Promotor
prof. dr Rafał Gerber
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 121 + 5
j. polski, mnp., kserokopia
Numer
Księgi nabytków
2/1997
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żurek
Sygn.
347/134
Imię autora
Sławomir
Tytuł
Świat żydowski w twórczości Henryka Grynberga.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1991
Promotor
prof. Stefan Sawicki
Opis formalny
k. 1 - 97
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
2 egzemplarze
Numer
Księgi nabytków
3/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Świdziński
Sygn.
347/135
Imię autora
Michał
Tytuł
Koncepcja zbawienia w chasydyźmie.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 301
j. polski, mnp.
Lublin 1993
Promotor
siostra prof. Zofia Zdybicka
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
4/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pisarski
Sygn.
347/136
Imię autora
Maciej
Tytuł
Perspektywy emigracji ludności żydowskiej z Polski w latach 1945 -1951.
Rok i miejsce powstania
Promotor
Chojnowski
Opis formalny
k. 1 - 192
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
5/1997
Uwagi
praca oprawiona, zapis sporządzony na podstawie
Książki nabytków.
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Chmielewski
Sygn.
347/137
Imię autora
Marcin J.
Tytuł
Ewolucja systemu prawno - ustrojowego państwa Izraela.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 94
j. polski, mnp.
Kielce 1994
Promotor
prof. dr hab. Piotr Radzikowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
6/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Świder
Sygn.
347/138
Imię autora
Emilia
Tytuł
Spór o status Jerozolimy.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1993
Opis formalny
k. 1 - 60
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Ziemowit J. Pietraź
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
7/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wuczkowski
Sygn.
347/139
Imię autora
Piotr
Tytuł
Wizerunek Jezusa w „Mężu z Nazaretu” Szaloma Asza i w „Jezusie z Nazarethu” Romana
Brandstaettera.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1993
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 53
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
8/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wojczuk
Sygn.
347/140
Imię autora
Ireneusz
Tytuł
Bóżnica włodawska - próba monografii.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1993
Promotor
prof. dr hab. Tadeusz
Chrzanowski
Opis formalny
k. 1 - 112
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
9/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jakimczuk
Sygn.
347/141
Imię autora
Edyta
Tytuł
Ośrodek masowej zagłady w Sobiborze w opiniach okolicznych mieszkańców.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 75
j. polski, mnp.
Promotor
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
10/1997
Uwagi
brak pracy w teczce, zapis na podstawie Książki
nabytków
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Barańska
Sygn.
347/142
Imię autora
Joanna
Tytuł
Średniowieczny odłam judaizmu: karaici.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1993
Opis formalny
k. 1 - 82
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Mieczysław Boczar
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
11/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wiernicka
Sygn.
347/143
Imię autora
Anna
Tytuł
Bankierska rodzina Rosenów w świetle aktów notarialnych 1808 - 1860.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1993
Opis formalny
k. 1 - 131
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Barbara Grochulska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
12/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kawski
Sygn.
347/144
Imię autora
Tomasz
Tytuł
Życie gospodarcze mniejszości żydowskiej we Włocławku w latach 1918 - 1939
Rok i miejsce powstania
Bydgoszcz 1995
Opis formalny
k. 1 - 127 + 28 ( ilustracje )
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrz
´bski
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
13/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dzikiewicz
Sygn.
347/145
Imię autora
Urszula
Tytuł
Żeńskie szkolnictwo żydowskie w latach 1918 - 1939 - zarys problematyki.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1993
Promotor
dr Roman St´pień
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 144
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
14/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jamróz
Sygn.
347/146
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Życie kulturalne żydowskiej społeczności miejskiej Zagłębia Dąbrowskiego do 1939 roku.
( Zarys problematyki).
Rok i miejsce powstania
Katowice 1993
Promotor
prof. dr hab. Maria
Pawłowiczowa
Opis formalny
k. 1 - 144
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
15/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Groszkowska
Sygn.
347/147
Imię autora
Mirosława
Tytuł
Tożsamość bohatera prozy Henryka Grynberga.
Rok i miejsce powstania
Gdańsk 1995
Promotor
prof. dr hab. Małgorzata
Czermińska
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 151
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
16/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Starzyński
Sygn.
347/148
Imię autora
Daniel
Tytuł
Wybrane inskrypcje nagrobne z cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tekst
hebrajski i jego polski przekład.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1993
Promotor
dr Aleksander Ferenc
Opis formalny
k. 1 - 162
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
17/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Makiel
Sygn.
347/149
Imię autora
Marlena
Tytuł
Twórczość Marca Chagalla. Wątki judeo - chrześcijańskie.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1995
Promotor
dr Barbara Smoczyńska
Arch.
ŻIH
Opis formalny
tom 1 k. 1 - 119, tom 2 k. 1 - 78
(komentarz ilustracyjny)
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
w 2 tomach
Numer
Księgi nabytków
18/1997
34/1997
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szkup
Sygn.
347/150
Imię autora
Roman
Tytuł
Pozostałości kultury materialnej i martyrologii Żydów na obszarze Polski środkowej oraz ich
wykorzystanie jako walorów tutystycznych.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1993
Opis formalny
k. 1 - 289
j. polski, mnp.
Promotor
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
Numer
Księgi nabytków
19/1997
Uwagi
praca oprawiona, brak w teczce - u Jana Jagielskiego
tymczasowo
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stacherski
Sygn.
347/151
Imię autora
Remigiusz
Tytuł
Religijno - moralne aspekty dialogu chrześcijańsko - żydowskiego na podstawie
posoborowego nauczania Kościoła.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 91
j. polski, mnp.
Warszawa 1995
Promotor
ks. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
20/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skup
Sygn.
347/152
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Rewaloryzacja zabytkowego kwartału zabudowy
staromiejskiej.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1993
Promotor
prof. dr hab. Ernest Niemczyk
Opis formalny
k. 1 - 103 + 12 (fot.)
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
21/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Smierzchalski
Sygn.
347/153
Imię autora
Tomasz
Tytuł
Ogólny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” w Lublinie w latach 1935 - 1939.
Rok i miejsce powstania
Promotor
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 116
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
22/1997
Uwagi
brak pracy w teczce; zapis sporządzony na podstawie
Księgi nabytków
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Celler
Sygn.
347/154
Imię autora
Barbara
Tytuł
Status prawno - międzynarodowy Palestyny w procesie tworzenia państwa Izrael.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1992
Promotor
prof. Renata Sonnenfeld
Opis formalny
k. 1 - 110 + 46 ( załączniki )
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
23/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Cyankiewicz
Sygn.
347/155
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Świat przedstawiony filmu żydowskiego w oczach międzywojennej krytyki polskiej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 105
j. polski, mnp.
Katowice 1994
Promotor
dr hab. Eugeniusz Wilk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
24/1997
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Deka
Sygn.
347/156
Imię autora
Izabela
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne aspekty zmian w kibucach.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1995
Promotor
prof. dr hab. Stanisław Rudolf
Opis formalny
k. 1 - 95
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
25/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Sygn.
347/157
Nazwisko autora
Imię autora
KalecińskaEwa
Adamczyk
Tytuł
Religia i antysemityzm - sankcje społeczne dla zachowań uprzedzeniowych, a tendencje do
ich przejawiania.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1994
Promotor
prof. dr hab. Wiesław
Łukaszewski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1 - 81 + 5
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
26/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rejmaniak
Sygn.
347/158
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Jüdisches leben in der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis 1990 ( Am beispiel der
Städte Nürnberg und Fürth ).
Rok i miejsce powstania
Poznań 1991
Promotor
prof. dr hab. Jan Papiór
Opis formalny
k. 1 - 104
j. niemiecki, mnp., kserokopia
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
27/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jeziorny
Sygn.
347/159
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Żydzi amerykańscy wobec problemu międzynarodowej ochrony praw mniejszości w dobie
Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 178
j. polski, mnp., kserokopia
Łódź 1992
Promotor
prof. dr hab. W. Michowicz
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
28/1997
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jawor
Sygn.
347/160
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
„Dokąd?” Mordechaja Zeewa Fajerberga - trudne dojrzewanie „pokolenia zmierzchu”.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1994
Promotor
dr Aleksander Ferenc
Opis formalny
k. 1 - 148
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
29/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bajor
Sygn.
347/161
Imię autora
Witold
Tytuł
Zagadnienie judaizmu w polskiej katechezie dla młodzieży szkół średnich w świetle
najnowszych dokumentów Kościoła.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 120
j. polski, mnp.
Warszawa 1995
Promotor
ks. prof. dr hab. Roman
Murawski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
30/1997
Uwagi
praca oprawiona
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stępień
Sygn.
347/162
Imię autora
Rafał
Tytuł
Obraz Żydów w polskiej prasie katolickiej w latach 1930 - 1935.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1994
Promotor
prof. dr hab. Teresa Kulak
Opis formalny
k. 1 - 91
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
31/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Nowak
Sygn.
347/163
Imię autora
Marek
Tytuł
„Etyka” Spinozy jako program wyzwolenia z afektów.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 62
j. polski, mnp.
Kraków 1992
Promotor
doc. dr hab. Stanisław Pieróg
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
32/1997
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Janczyk
Sygn.
347/164
Imię autora
Romualda
Tytuł
Opinie polskie o Żydach Królestwa Polskiego 1815 - 1864.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1975
Promotor
prof. dr Juliusz Demel
Opis formalny
k. 1 - 246 + 10
j. polski, mnp.
Uwagi
praca oprawiona
Numer
Księgi nabytków
33/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Aleksiun - Mądrzak
Sygn.
347/165
Imię autora
Natalia
Tytuł
Emigracja Żydów z Polski w latach 1945 - 1949.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 149
j. polski, mnp.
Warszawa 1995
Promotor
prof. Marcin Kula
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
6/2000
Uwagi
luźne
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sosnowska
Sygn.
347/166
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Zagłada Żydów w prozie autorów piszących po polsku w Izraelu.
Rok i miejsce powstania
Lublin 1993
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
Opis formalny
k. 1 - 261
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
35/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kinast
Sygn.
347/167
Imię autora
Wioletta
Tytuł
„Marsz Żywych” jako peregrynacja śladami kultury żydowskiej w Polsce. Studium z zakresu
międzynarodowej turystyki etnicznej do Polski.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 157
j. polski, mnp., kserokopia
Poznań 1994
Promotor
prof. dr hab. Janusz Grell
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
67/1997
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lubczyńska
Sygn.
347/168
Imię autora
Izabela
Tytuł
Analiza porównawcza tłumaczeń „Księgi psalmów” Izaaka Cylkowa i Czesława Miłosza.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 1993
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Woronczak
Opis formalny
k. 1 - 97
j. polski, mnp.
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
68/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kozińska
Sygn.
347/169
Imię autora
Hanna
Tytuł
Typy architektoniczne synagog w XIX w. w Polsce ( ze szczególnym uwzględnieniem d.
Galicji ).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
k. 1 - 84
j. polski, mnp., kserokopia
Kraków 1984
Promotor
doc. dr hab. Piotr Krakowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
70/1997
Uwagi
do pracy dołączony jest tekst artykułu ( skrót pracy ); w
pracy brak stron 39 i 49
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zarewicz
Sygn.
347/170
Imię autora
Jacek
Tytuł
Rola Państwowego Teatru Żydowskiego na podstawie recenzji i opinii działających tam
aktorów.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1981
Promotor
doc. dr hab. Józef Półturzycki
Opis formalny
k. 1 - 131
j. polski, mnp., kserokopia
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
71/1997
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Hajduk
Sygn.
347/171
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Cmentarze żydowskie w badaniach archeologicznych. Podsumowanie dotychczasowego
stanu badań.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1993
Opis formalny
k. 1 - 132
j. polski, mnp., poszyt
Promotor
doc. dr hab. Jerzy Kruppe
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
18/2000
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szymańska
Sygn.
347/172
Imię autora
Sylwia
Tytuł
Ludność żydowska w Otwocku podczas drugiej wojny światowej.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2000.
Opis formalny
k. 1-80 + 6
jęz. polski, mnp., luźne
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
2/2001
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szczyrba
Sygn.
347/173
Imię autora
Izabela
Tytuł
Żydzi w II Rzeczypospolitej. Udział w życiu gospodarczym i kulturalnym.
Rok i miejsce powstania
Katowice 1988
Opis formalny
k. 1-142 + 7 + 6
j. polski, mnp., luźne
Promotor
prof. dr hab. Wł. Jacher
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
3/2001
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ślęzak
Sygn.
347/174
Imię autora
Zdzisława
Tytuł
Jankiel Adler - próba monografii.
Rok i miejsce powstania
Łódź 1986
Promotor
dr Kinga Szczepkowska Naliwajek
Opis formalny
k. 1 - 96
j. polski, mnp., poszyt
Uwagi
praca bogato ilustrowana
Numer
Księgi nabytków
4/2001
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Maranda
Sygn.
347/175
Imię autora
Michał
Tytuł
Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2001
Promotor
prof. Aldona Jawłowska
dr Małgorzata Melchior
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1-212
j. polski, mnp., poszyt
Numer
Księgi nabytków
3/2002
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rudzińska
Sygn.
347/176
Imię autora
Jolanta
Tytuł
Pierwsze gminy żydowskie na ziemiach polskich w średniowieczu.
Rok i miejsce powstania
Warszawa, 2000
Promotor
prof. Samsonowicz
Opis formalny
k. 1-55
j. polski, mno, poszyt
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
4/2002
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sztyma
Sygn.
347/177
Imię autora
Tamara
Tytuł
Żydzi i Stary Testament w ikonografii bizantyjskiej.
Rok i miejsce powstania
Warszawa, 1998
Promotor
prof. dr hab. Barbara DàbKalinowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
5/2002
Opis formalny
k. 1-96+47 (aneksy)
j. polski, mnp, poszyt
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Blus-Węgrowska
Sygn.
347/178
Imię autora
Danuta
Tytuł
Pogrom kielecki.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
Warszawa, 1994
(ksero), luźne
Promotor
prof. Marcin Kula
Uwagi
j. polski, mnp.
Numer
Księgi nabytków
1/2002
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rawska
Sygn.
347/179
Imię autora
Joanna
Tytuł
Siedziba Gminy Żydowskiej w Gdańsku.
Rok i miejsce powstania
Politechnika Gdańska, 1989
Promotor
prof. Marian Sztafrowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
k. 1-22+4
j. polski, mnp, luźne
Numer
Księgi nabytków
32/2002
Uwagi
Do pracy dołączono notatkę p. Hornowej na temat
negatywnej oceny tej pracy przez prof. Zygmunta
Hoffmana.
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Koszyńska
Sygn.
347/180
Imię autora
Monika
Tytuł
Monografia Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 94 - Szkoły Lauder - Morasha w Warszawie.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1995
Promotor
prof. El˝bieta Putkiewicz
Opis formalny
k. 1-54
j. polski, mnp., poszyt
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
3/2004
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tamsen
Sygn.
347/181
Imię autora
Wioletta Maria
Tytuł
Polska prasa o Powstaniu w Getcie Warszawskim w 50-tą jego rocznicę.
Rok i miejsce powstania
Warszawa, 1999
Opis formalny
k. 1-60
j. polski, mnp., poszyt
Promotor
prof. Janusz Osica
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
4/2004
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Grynfelder
Sygn.
347/182
Imię autora
Beata
Tytuł
Społeczność żydowska Okuniewa i Rembertowa w latach II Rzeczypospolitej i II wojny
światowej.
Rok i miejsce powstania
Pułtusk 2002
Opis formalny
k. 1-100
j. polski, mnp., luźne
Promotor
prof. dr hab. Janusz Szczepański
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
5/2004
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Natkowska
Sygn.
347/183
Imię autora
Monika
Tytuł
Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, “paragraf aryjski”. Antysemityzm na
Uniwersytecie Warszawskim (1931-1939).
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1999
Opis formalny
k. 1-316
j. polski, mnp., luźne
Promotor
prof. dr hab. Marian
Wojciechowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
6/2004
Uwagi
Praca została wydana w ŻIH IN-B 1999.
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Götz
Sygn.
347/184
Imię autora
Emilia
Tytuł
Problematyka ojczyźniana w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego.
Rok i miejsce powstania
Katowice, 2004
Opis formalny
k. 1-79
j. polski, mnp., poszyt
Promotor
prof. dr hab. Aleksander Wilkoń
Numer
Księgi nabytków
50/2004
Uwagi
Do pracy dołączono dyskietkę z tekstem pracy i cv
autorki.
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szulc
Sygn.
347/185
Imię autora
Urszula
Tytuł
Maksymilian Goldberg (1895-1942). Życie i twórczość.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2003
UW, Wydział Historyczny.
Instytut Historii Sztuki
Promotor
prof. dr hab. Waldemar
Baraniewski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. polski, mnp., fot., poszyt
Tom 1 s. 101
Tom 2 s. 136 (katalog obiektów)
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
6/2005
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Leończuk
Sygn.
347/186
Imię autora
Jan
Tytuł
Erotyzm w prozie i grafice Brunona Schulza.
Rok i miejsce powstania
Promotor
Opis formalny
j. polski, mnp., poszyt
s. 46
Numer
Księgi nabytków
7/2005
Uwagi
Brak danych na temat roku i miejsca powstania pracy
oraz promotora.
Przekazano z Biblioteki ŻIH, stara biblioteczna
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Nocek
Sygn.
347/187
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Ludność żydowska w Danii, Norwegii i Szwecji podczas drugiej wojny światowej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 188
Toruń 2005
Promotor
prof. dr hab. Jan Sziling
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
14/2005
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wicher
Sygn.
347/188
Imię autora
Maria
Tytuł
Żydzi w Praszce. Dzieje, kultura, stosunki z innymi mieszkańcami we wspomnieniach
praszkowian.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Opolski 1997
Promotor
prof. dr hab. Franciszek Marek
Opis formalny
j. pol., mnp., luźne, s. 109
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Furła
Sygn.
347/189
Imię autora
Joanna
Tytuł
“Deutschprachige Bekanntmachungen, Aufrufe und Anordnungen über das Warschauer
Ghetto von 1941 bis 1943 - eine sprachliche Analyse-”
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. niem., mnp, poszyt, s. 168
Warszawa 2004
Promotor
prof. dr Wolfgang Schramm
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
53/2006
Uwagi
praca napisana w Instytucie Germanistyki UW
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Petelewicz
Sygn.
347/190
Imię autora
Jakub
Tytuł
Społeczność żydowska w Łowiczu 1918-1945.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski
1999
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 135
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dymerska
Sygn.
347/191
Imię autora
Grażyna
Tytuł
Ludność żydowska w Końskich w latach międzywojennych
Rok i miejsce powstania
WSP w Kielcach 1995
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt., s. 66+10
Promotor
prof. dr hab. Mieczysław
Markowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skibińska
Sygn.
347/192
Imię autora
Alina
Tytuł
Życie gospodarcze Żydów w świetle relacji polskich XIX wieku.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski
1996
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 238+2
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stankowski
Sygn.
347/193
Imię autora
Albert
Tytuł
Emigracja ludności żydowskiej z Pomorza Zachodniego w latach 1945-1960.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 161
II egzemplarz - luźne
Uniwersytet Szczeciński
1997
Promotor
prof. dr hab. Lucyna TurekKwiatkowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lisek
Sygn.
347/194
Imię autora
Joanna
Tytuł
Sacrum w twórczości Maurycego Szymla.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski
1998
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Woronczak
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 151
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Borowiecka
Sygn.
347/195
Imię autora
Jadwiga
Tytuł
Symbolika macew żydowskich w oparciu o kirkut w Radomsku.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., fot, poszyt, s. 90
WSP Cz´stochowa 1997
Promotor
dr Z. Jakubowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szumska
Sygn.
347/196
Imię autora
Dorota
Tytuł
Nieobecni w świadomości współczesnych. Żydzi Nowego Dworu Mazowieckiego a dzisiejsza
pamięć o nich wśród miejscowych licealistów.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski
2003
Instytut Stosowanych Nauk
Promotor
dr Małgorzata Melchior
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 82
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skłodowska
Sygn.
347/197
Imię autora
Agata
Tytuł
Poznanie dziedzictwa kulturowego Żydów warszawskich jako poszerzenie wiedzy o mieście propozycja programu turystycznego.
Rok i miejsce powstania
Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie
Instytut Turystyki i Rekreacji
Promotor
dr hab. Anna PawlikowskaPiechotka
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 151+5, t. 2
załączniki
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Olszewska
Sygn.
347/198
Imię autora
Anna
Tytuł
Obyczaje i zwyczaje ludu żydowskiego na podstawie dzieł Reginy Lilientalowej.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 117
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Cybulska- Piotrowska
Sygn.
347/199
Imię autora
Anna
Tytuł
Henryk Arnold-14-letni żołnierz powstania warszawskiego, jeniec Wehrmachtu. Zarys
biograficzny.
Rok i miejsce powstania
WSP w Cz´stochowie 1998.
Filologia Polska
Promotor
prof. dr hab. Damian Tomczyk
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 37+25
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mętkowska
Sygn.
347/200
Imię autora
Grażyna
Tytuł
Style architektoniczne synagog w XIX w. na wybranych przykładach z terenu Wielkiego
Księstwa Poznańskiego.
Rok i miejsce powstania
UAM w Poznaniu, 1999
Promotor
prof. dr hab. S. Skibiński
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 86
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Orłowska -Bednarz
Sygn.
347/201
Imię autora
Maria
Tytuł
Funkcjonowanie samorządu wyznaniowego w okresie międzywojennym na przykładzie gmin
żydowskich działających w Polsce.
Rok i miejsce powstania
WSP w Bydgoszczy, 1996
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 53+3
Promotor
prof. dr hab. Ryszard Paczuski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krzewińska
Sygn.
347/202
Imię autora
Hanna
Tytuł
Zagłada społeczności żydowskiej Gąbina.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 46 +aneksy
Promotor
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bucka
Sygn.
347/203
Imię autora
Edyta
Tytuł
Żydzi staszowscy.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 101
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mielczarek
Sygn.
347/204
Imię autora
Paweł
Tytuł
Świat wobec emigracji żydowskiej z Niemiec w latach 1938-1939.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski
1998
Instytut Historyczny
Promotor
prof. dr hab. Marcin Kula
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 59
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Smoczyńska
Sygn.
347/205
Imię autora
Monika
Tytuł
Czy w Polsce możliwy jest antysemityzm bez Żydów?
Rok i miejsce powstania
WSP Warszawa 2001
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 75+57
(załączniki)
Promotor
prof. Stanisław Otok
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kopciowski
Sygn.
347/206
Imię autora
Adam
Tytuł
Żydzi w Lublinie w latach 1944-1949.
Rok i miejsce powstania
UMCS Lublin 1998
Opis formalny
j.pol., mnp., poszyt, s. 254+ 24
(aneksy)
Promotor
prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ligas
Sygn.
347/207
Imię autora
Patrycja
Tytuł
“Księga raju” Icyka Mangera a folklor jidyszowy.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 80
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Poteraj
Sygn.
347/208
Imię autora
Szymon
Tytuł
Obraz Żyda i “problemu żydowskiego” w prasie masowej na przykładzie “Kuriera Czerwonego”
i “Wieczoru Warszawskiego” w latach 1932-1939.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 150
Uniwersytet Warszawski
2001
Instytut Historyczny
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kutyła
Sygn.
347/209
Imię autora
Edyta
Tytuł
Portrety Żydówek w polskiej prozie współczesnej.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 102
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Promotor
prof. dr hab. Andrzej Zawada
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wieczerski
Sygn.
347/210
Imię autora
Marek J.
Tytuł
Demograficzne aspekty osadnictwa żydowskiego w Polsce w XVI i pierwszej poł. XVII w.
Rok i miejsce powstania
UAM Poznań 1996
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Topolski
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 83
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zielińska
Sygn.
347/211
Imię autora
Nina
Tytuł
Uczelnia mędrców Lublina - Jeszywas Chachmej Lublin (1930-1939).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 120+2
UMCS Lublin 1996
Wydział Politologii
Promotor
dr hab. Henryk Chałupczak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żółkiewska
Sygn.
347/212
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
“Księga raju” Icyka Mangera przez pryzmat humoru żydowskiego.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 85
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jarosińska
Sygn.
347/213
Imię autora
Danuta
Tytuł
“Księga raju” Icyka Mangera przez pryzmat humoru żydowskiego.Postaci kobiece w
powieściach Isaaka Bashevisa Singera.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 98
Uniwersytet Wrocławski,
Filologia Polska, 1998
Promotor
prof. Jerzy Woronczak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zieliński
Sygn.
347/214
Imię autora
Konrad
Tytuł
Życie kulturalne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej.
Rok i miejsce powstania
UMCS Lublin 1995
Zakład Historii Nowo˝ytnej
Promotor
prof dr hab. Jan Lewandowski
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 212
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żurek
Sygn.
347/215
Imię autora
Piotr
Tytuł
Język i słowiański socjolekt Żydów sefardyjskich w Bośni.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 109
Uniwersytet Âlàski
Katowice 1998
Instytut Filologii Słowiańskiej
Promotor
prof. dr hab. Iwona NowakowskaKempna
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Twardowska
Sygn.
347/216
Imię autora
Anna
Tytuł
Antysemityzm w Polsce. Analiza sepologiczna artykułów prasowych.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Warszawski.
Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych.
Promotor
prof. Jerzy Bralczyk
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 62
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Boczkowska
Sygn.
347/217
Imię autora
Anna
Tytuł
Stosunki polsko-żydowskie przed 1945 rokiem. Między pamięcią społeczną a edukacją.
Rok i miejsce powstania
UW Wydział Pedagogiczny
1998
Promotor
prof. dr hab. Wiesław Theiss
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 179 +
aneksy
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kowalska
Sygn.
347/218
Imię autora
Marta
Tytuł
Nagrobki Abrahama Ostrzegi na cmentarzach żydowskich w Warszawie i Łodzi.
Rok i miejsce powstania
Akademia Teologii
Katolickiej
Warszawa 1996
Promotor
prof. dr hab. Andrzej K.
Olszewski
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 81+aneksy
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Konopka
Sygn.
347/219
Imię autora
Piotr
Tytuł
Nieefektywność komunikacji międzykulturowej w kontaktach gospodarczych na przykładzie
narodu żydowskiego na ziemiach polskich do końca XIX w.
Rok i miejsce powstania
Szkoła Główna Handlowa
Warszawa 1998
Promotor
dr Julian Daszkowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 77
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Soszka
Sygn.
347/220
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Żydów polskich życie według wartości. Próba analizy aksjologicznej.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski
1997
Katedra Kulturoznawstwa
Promotor
dr hab. Stefan Bednarek
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 70
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lipiński
Sygn.
347/221
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Stary cmentarz jako walor turystyczny na przykładzie kirkutu w Tucznie.
Rok i miejsce powstania
AWF Poznań 1999
Katedra Geografii Turyzmu
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 66
Promotor
prof dr hab. Krzysztof Kasprzak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zdun
Sygn.
347/222
Imię autora
Paweł
Tytuł
“Liturgia Anielska z Qumran” albo “Pieśni ofiary szabatowej”. Tłumaczenie oraz omówienie
wybranych zagadnień literackich i teologicznych.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 184
Akademia Teologii
Katolickiej
Warszawa 1995
Promotor
ks. prof. dr hab. Stanisław M´dala
Uwagi
praca licencjacko-magisterska
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wielkopolan
Sygn.
347/223
Imię autora
Arilla
Tytuł
Wizerunek społeczno-kulturowy Żydów galicyjskich na przełomie wieków XIX i XX .
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski
1998
Instytut Socjologii
Promotor
prof. dr hab. Adam Paluch
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 98
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wąsowski
Sygn.
347/224
Imię autora
Krzysztof
Tytuł
Konflikt arabsko-izraelski. Lata 1881-1967.
Rok i miejsce powstania
Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie 2000
Promotor
prof. dr hab. Wojciech
Roszkowski
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 109
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kasprów
Sygn.
347/225
Imię autora
Anna
Tytuł
Rewaloryzacja domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim przy ulicy księcia Józefa
Poniatowskiego w Gliwicach.
Rok i miejsce powstania
Wydział Architektury i
Urbanistyki Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach 1998
Promotor
dr in˝. arch. El˝bieta SzponarRegulska
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 45+aneksy
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
praca dyplomowa
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kasprów - Szabla
Sygn.
347/226
Imię autora
Anna
Tytuł
Renowacja cmentarza żydowskiego przy ulicy Na Piasku w Gliwicach.
Rok i miejsce powstania
Wydział Architektury i
Urbanistyki Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach 1999
Promotor
dr in˝. arch. El˝bieta SzponarRegulska
Opis formalny
j. pol., mnp., fot., poszyt, s. 42+aneksy
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
Współautorem pracy jest mgr inż. Stanisław Szabla.
Praca powstała w Podyplomowym Studium
Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Berent
Sygn.
347/227
Imię autora
Barbara
Tytuł
Mniejszość żydowska we Włocławku w okresie międzywojennym.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika Toruń 1985
Promotor
doc. dr hab. Mieczysław
Wojciechowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. pol, mnp., luźne, s. 155 (+2 artykuły)
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
Do pracy dołączono 2 artykuły Barbary Berent:
Zagłada Żydów (s. 430-446), Żydzi we Włocławku w
Drugiej Rzeczypospolitej (s. 278-315),
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Michta
Sygn.
347/228
Imię autora
Paweł
Tytuł
Żydowskie kolonie rolnicze w dobrach Ordynacji Myszkowskich w latach 1843-1862.
Rok i miejsce powstania
WSP Kielce 1998
Promotor
dr Adam Penkalla
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 110
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Józefowicz - Zdunek
Sygn.
347/229
Imię autora
Elżbieta
Tytuł
Kultura świąt i świętowania w judaiźmie.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., luźne, s. 30
UW 1996
Promotor
prof. dr hab. Edwarda Ciupak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
Praca dyplomowa, powstała na Wydziale Filozofii i
Socjologii, Podyplomowe Studium Religioznawstwa
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gruszka
Sygn.
347/230
Imię autora
Bożena
Tytuł
Śmierć Izaaka. Rzecz o zagładzie Żydów tarnowskich.
Rok i miejsce powstania
UJ Kraków 2001
Promotor
dr Annamaria Orla-Bukowska
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s. 40
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
Praca dyplomowa, powstała na studiach
podyplomowych , kierunek Wiedza o holokauście na
UJ.
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Obruśnik
Sygn.
347/231
Imię autora
Joanna
Tytuł
Deutsche und Juden- gegenseitiges Geben und Nehmen am
Beispiel der drei deutsch-jüdischen Autoren: Heirich Heine, Kurt Tucholsky und Jurek Becker.
Rok i miejsce powstania
Uniwersytet Wrocławski
2001
Filologia Germańska
Promotor
prof. dr hab. Norbert Honsza
Arch.
ŻIH
Opis formalny
j. niem., mnp., luźne, s. 119
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zieniuk
Sygn.
347/232
Imię autora
Sławomir
Tytuł
Israel’s languages at the 3000th anniversary of Jerusalem (5756A.M.-1995/96 C.E.)
[Języki Izraela na trzechtysiąclecie Jerozolimy.]
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1997
Promotor
bd
Opis formalny
j. ang., mnp., poszyt, s. 165
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
51/2006
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Łuszczyńska
Sygn.
347/233
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Ezoteryka dla każdego. Działalność Kabbalah Centre.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
j. pol., mnp., poszyt, s.97
Warszawa. czerwiec 2006
Promotor
prof. dr hab. Anna Mikołejko
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
54/2006
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Panz
Sygn.
347/234
Imię autora
Karolina
Tytuł
Losy żydowskich mieszkańców Grójca-historia zagłady. Między pamięcią, a zapomnieniem.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2006
Promotor
dr hab. Małgorzata Melchior
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s.227
Numer
Księgi nabytków
55/2006
Uwagi
praca napisana w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych UW
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Maspero
Sygn.
347/235
Imię autora
Julia
Tytuł
Itineraires de Juifs polonais immigres en France entre 1945 et 1951.
Rok i miejsce powstania
Paryż 2005
Opis formalny
mnp., poszyt, j. franc., s.192
Promotor
prof. Hidiroglou
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
56/2006
Uwagi
praca napisana na Sorbonie
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mnich
Sygn.
347/236
Imię autora
Maciej
Tytuł
Dialog katolicko-judaistyczny oraz polsko-żydowski na łamach prasy po 1989 roku (na
podstawie tytułów: “Rzeczpospolita” i “Gazeta Wyborcza”).
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2002
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 95
Promotor
prof. dr hab. Janusz Adamowski
Numer
Księgi nabytków
80/2006
Uwagi
Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, Magisterskie Wieczorowe Studium
Dziennikarstwa
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pastuszka
Sygn.
347/237
Imię autora
Estera
Tytuł
Obóz pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej 1942-1944. Antropologia pamiętania i
zapominania.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2005
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 103
Promotor
dr hab. Barbara Engelking-Boni
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
81/2006
Uwagi
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Merin
Sygn.
347/238
Imię autora
Jehuda
Tytuł
Aiara Ba-Jaar. Makhanot Mishpakha Yehudim mi-Paliti ha-Kehilot be-Maniewicze, Povorsk,
Trojanovka liad Jehudot ha-Partizanim “Kruk” we”Max”.
A Townlet in the Forest. Family Camps of Jewish Refugees from the Maniewicze, Powórsk
and Trojanówka Communities Alongside the Partisan Units of “Kruk” and “Max”.
Rok i miejsce powstania
Ramat-Gan 1980
Promotor
bd
Opis formalny
mnp., poszyt, j. hebr. (streszczenie w j.
ang.), s. 213
Numer
Księgi nabytków
bd
Uwagi
Bar-Ilan University, Israel;
praca przekazana do Archiwum ŻIH z Biblioteki ŻIH
wraz ze spuścizną Daniela Kaca 26.04.2006;
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Müller
Sygn.
347/239
Imię autora
Christine
Tytuł
Die Diskussion um Jedwabne in der polnischen Presse.
Rok i miejsce powstania
Heidelberg 2005
Promotor
bd
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 77
Numer
Księgi nabytków
35/2008
Uwagi
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kostyra
Sygn.
347/240
Imię autora
Maria
Tytuł
Ratunek i pamięć. Ratowanie przedstawicieli społeczności żydowskiej przez Polaków na
podstawie wywiadów z osobami odznaczonymi tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2006
Promotor
dr Przemysław Piekarski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 152
Numer
Księgi nabytków
36/2008
Uwagi
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zakład
Porównawczych Studiów Cywilizacji
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Olkowicz
Sygn.
347/241
Imię autora
Sylwester
Wacław
Tytuł
Szymon Szurmiej jako kontynuator działalności artystycznej teatrów żydowskich w Polsce.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 43
Warszawa 2001
Promotor
dr Przemysław Nowogórski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
37/2008
Uwagi
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, Zaoczne Studium Nauk Historycznych;
praca licencjacka
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wieleba
Sygn.
347/242
Imię autora
Zofia
Tytuł
Der Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden und die Neuanfänge des jüdischen Lebens in
Deutschland 1945-1953. Ein Beitrag zur deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte.
Rok i miejsce powstania
Kassel 2003
Promotor
prof. dr Jens Flemming
prof. dr Ulrich Mayer
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 190
Uwagi
Universität Kassel
Numer
Księgi nabytków
34/2008
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Harpaz
Sygn.
347/243
Imię autora
Haim
Tytuł
Me-Awdut le-Khilaion. Ha-Jehudim be-Majdanek 1941-1944.
From Slavery to Annihilation. The Jews in Majdanek 1941-1944.
Rok i miejsce powstania
Tel-Awiw 1990
Promotor
prof. Daniel Carpi
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. hebr., s. 302
Numer
Księgi nabytków
75/2008
Uwagi
Tel Aviv University, Faculty of Humanities, The
Departament of Jewish History
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Palka
Sygn.
347/244
Imię autora
Edyta Monika
Tytuł
Jidełe. Czasopismo młodzieży żydowskiej.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2002
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Ol´dzki
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 99
Numer
Księgi nabytków
129/2008
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, Magisterskie Zaoczne Studium
Dziennikarstwa
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Urynowicz
Sygn.
347/245
Imię autora
Marcin
Tytuł
Żydzi w samorządzie miasta Kozienice w okresie międzywojennym 1919-1939.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2000
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 111
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
10/2009
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Siek
Sygn.
347/246
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Działalność społeczna Hilarego Nussbauma (1820-1895).
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2006
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 104
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Numer
Księgi nabytków
33/2009
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jozwikowska
Sygn.
347/247
Imię autora
Wanda
Tytuł
Polsko-angielski słownik eksplikatywny. Synagogi.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
dr Tomasz Łysak
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. ang., j. pol., s. 151
Numer
Księgi nabytków
1/2010
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki
Stosowanej
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Nowogrodzka
Sygn.
347/248
Imię autora
Ewa
Tytuł
Zagłada Żydów w Białej Podlaskiej i jej skutki
Rok i miejsce powstania
Kraków 2007
Promotor
dr hab. Leszek Hońdo
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 145
Numer
Księgi nabytków
2/2010
Uwagi
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Katedra
Judaistyki
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Laskowska
Sygn.
347/249
Imię autora
Justyna
Tytuł
Żydzi w Mińsku Mazowieckim w okresie międzywojennym
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 84
Warszawa 2005
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
3/2010
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut
Historyczny
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bażanowska
Sygn.
347/250
Imię autora
Noemi
Tytuł
To był mój dom. Żydowskie Domy Dziecka w powojennej Polsce. Krakowski Dom Dziecka w
latach 1945-1957.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2008
Promotor
dr hab. Adam Kaźmierczyk
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 200
Numer
Księgi nabytków
21/2010
Uwagi
Katedra Judaistyki, Wydział Historyczny, Uniwersytet
Jagielloński;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kotarska
Sygn.
347/251
Imię autora
Ewelina
Tytuł
Twórczość prozatorska Idy Fink.
Rok i miejsce powstania
Łódź 2009
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 165
Promotor
prof. dr hab. Barbara Bogoł´bska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
22/2010
Uwagi
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Tatar
Sygn.
347/252
Imię autora
Anna
Tytuł
Elementy rzeczywistości zlagrowanej w wybranych opowiadaniach Tadeusza Borowskiego.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
prof. dr hab. Hanna Gosk
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 126
Numer
Księgi nabytków
23/2010
Uwagi
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rutkowski
Sygn.
347/253
Imię autora
Anna
Tytuł
Glikl. Pamiętniki.
Tłumaczenie z jidysz, objaśnienia i wstęp.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2007
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 192
Promotor
prof. Edward Dàbrowa
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
24/2010
Uwagi
Uniwersytet Jagielloński;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
doktorskich im. Majera Bałabana w Żydowskim
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ciałowicz
Sygn.
347/254
Imię autora
Anna
Tytuł
Wojny chasydów arcyciekawe. Nowy Sącz - Sadogóra (1868-1869).
Rok i miejsce powstania
Kraków 2006
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 154
Promotor
prof. dr hab. Czesław Rybotycki
Numer
Księgi nabytków
25/2010
Uwagi
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział
Historyczny, Uniwersytet Jagielloński;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skorupa
Sygn.
347/255
Imię autora
Dominik
Tytuł
Między historycznością a histerycznością. O stosunkach polsko-żydowskich i ich wpływie na
współczesne relacje polsko-izraelskie.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2009
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 96
Promotor
prof. Czesław Por´bski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
26/2010
Uwagi
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischera;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
doktorskich im. Majera Bałabana w Żydowskim
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bartusz
Sygn.
347/256
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Motyw dybuka w tradycji żydowskiej i jego kulturowe przetworzenie.
Rok i miejsce powstania
Słupsk 2009
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 82
Promotor
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
Numer
Księgi nabytków
27/2010
Uwagi
Instytut Filologii Polskiej, Wydział FilologicznoHistoryczny, Akademia Pomorska w Słupsku;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zawodna
Sygn.
347/257
Imię autora
Marta
Tytuł
O znaczeniach przeszłości. Interpretacja wybranych przykładów upamiętniania Holokaustu.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 89
Poznań 2007
Promotor
dr hab. Marek Krajewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
28/2010
Uwagi
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Giemziak
Sygn.
347/258
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Mniejszość żydowska w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1926.
Rok i miejsce powstania
Toruń 2009
Promotor
prof. dr hab. Witold Wojdyło
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 90
Numer
Księgi nabytków
29/2010
Uwagi
Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Barbasiewicz
Sygn.
347/259
Imię autora
Olga Anna
Tytuł
Polityka Japonii wobec narodu żydowskiego przed powstaniem państwa Izrael (1868-1947).
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 95
Warszawa 2009
Promotor
dr hab. prof. UW Ewa Pałasz Rutkowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
30/2010
Uwagi
Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział
Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stoszek
Sygn.
347/260
Imię autora
Marek
Tytuł
Stosunki polsko-żydowskie w Myślenicach do 1939 roku a problem antysemityzmu w Polsce
międzywojennej.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Maria Flis
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 80
Numer
Księgi nabytków
31/2010
Uwagi
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
doktorskich im. Majera Bałabana w Żydowskim
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Trybulska
Sygn.
347/261
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Judaizm w pismach Simone Weil.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 135
Poznań 2008
Promotor
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
32/2010
Uwagi
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wojtasik
Sygn.
347/262
Imię autora
Bruno Marek
Tytuł
Zagłada Żydów w Ostrowcu Świętokrzyskim 1939-1945.
Rok i miejsce powstania
Kielce 2008
Promotor
prof. dr hab. Mieczysław B.
Markowski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 126
Numer
Księgi nabytków
33/2010
Uwagi
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Małczyński
Sygn.
347/263
Imię autora
Jacek
Tytuł
Modalności pamięci na przykładzie obozu zagłady w Bełżcu.
Rok i miejsce powstania
Wrocław 2009
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 91
Promotor
dr hab. prof. UWr. Stefan
Bednarek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
34/2010
Uwagi
Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Samolej
Sygn.
347/264
Imię autora
Maciej
Bartłomiej
Tytuł
Obraz getta łódzkiego w literaturze polsko-żydowskiej na podstawie Kroniki Henryka
Grynberga.
Rok i miejsce powstania
Lublin 2009
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 124
Promotor
dr hab. prof. KUL Sławomir Jacek
˚urek
Numer
Księgi nabytków
35/2010
Uwagi
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut
Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kolator
Sygn.
347/265
Imię autora
Elwira
Tytuł
Życie i zagłada Żydów z Zaręb Kościelnych.
Rok i miejsce powstania
Pułtusk 2009
Promotor
dr Roman Chymkowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 147
Numer
Księgi nabytków
36/2010
Uwagi
Wydział Filologii Polskiej, Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Góra
Sygn.
347/266
Imię autora
Anna
Tytuł
Zespół synagogalny w Międzyrzecu Podlaskim.
Rok i miejsce powstania
Lublin 2009
Promotor
dr hab. Andrzej Trzciński
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 144
Numer
Księgi nabytków
38/2010
Uwagi
Zakład Kultury i Historii Żydów, Instytut
Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kołacz
Sygn.
347/267
Imię autora
Grzegorz
Tytuł
Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2007
Promotor
prof. dr hab. Marcin Kula
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 180
Numer
Księgi nabytków
37/2010
Uwagi
Instytut Historyczny, Wydział Historyczny, Uniwersytet
Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bilewicz
Sygn.
347/268
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Negocjowanie granic tożsamości: Żydzi sefardyjscy na serwisie społecznościowym Facebook.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
dr Michał Kowalski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 170
Numer
Księgi nabytków
39/2010
Uwagi
Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dziemianowicz
Sygn.
347/269
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Życie z Zagładą w tle. Interpretacja biografii dorosłych “Dzieci Holocaustu”.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 87
Wrocław 2008
Promotor
dr hab. Witold Jakubowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
40/2010
Uwagi
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i
Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sawa
Sygn.
347/270
Imię autora
Marek
Tytuł
Pamięć o Zagładzie jako kategoria nadrzędna w opowiadaniach Michała Głowińskiego.
Rok i miejsce powstania
Lublin 2009
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 121
Promotor
dr hab. prof. KUL Sławomir Jacek
˚urek
Numer
Księgi nabytków
41/2010
Uwagi
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut
Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sęczek
Sygn.
347/271
Imię autora
Agata
Tytuł
Odbudowa życia żydowskiego we Wrocławiu. Młodzi Polacy o żydowskich korzeniach w
poszukiwaniu tożsamości.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2008
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 117
Promotor
dr Marek Tabin
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
42/2010
Uwagi
Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kołodziejska
Sygn.
347/272
Imię autora
Zuzanna
Tytuł
“Żem ani pies ja, ani wydra (...) żydowski Polak, polski Żyd” - Problem tożsamości żydowskiej
w sagach rodzinnych.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2007
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 81
Promotor
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
Numer
Księgi nabytków
43/2010
Uwagi
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mroczkowska
Sygn.
347/273
Imię autora
Alicja
Tytuł
Beit Chaim. Ekspresja żydowskiej tożsamości na przełomie XX i XXI wieku.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2008
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 145
Promotor
prof. dr hab. Magdalena Zowczak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
44/2010
Uwagi
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział
Historyczny, Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stokłosa
Sygn.
347/274
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Rzeszowszczyźnie.
Rok i miejsce powstania
Rzeszów 2008
Promotor
dr Jacek Biliński
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 74
Numer
Księgi nabytków
45/2010
Uwagi
Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Brzozowska
Sygn.
347/275
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Getto warszawskie jako Axis mundi. Desakralizacja świata żydowskiegow powieści Bogdana
Wojdowskiego “Chleb rzucony umarłym”.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 88
Lublin 2009
Promotor
dr hab. prof. KUL Sławomir Jacek
˚urek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
46/2010
Uwagi
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut
Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Meroń
Sygn.
347/276
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Dziedzictwo żydowskie Podgórza w działaniach samorządu terytorialnego.
Rok i miejsce powstania
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Jacek Purchla
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 118
Numer
Księgi nabytków
47/2010
Uwagi
Instytut Europeistyki, Wydział Stosunków
Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet
Jagielloński;
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Magdzińska
Sygn.
347/277
Imię autora
Anna
Tytuł
Odbicie “wydarzeń chojnickich” w 1900 roku w prasie poznańskiej.
Rok i miejsce powstania
Poznań 2009
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 119
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Makowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
48/2010
Uwagi
Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zawadzka
Sygn.
347/278
Imię autora
Maria
Tytuł
Wirtualni Żydzi powstający z pustki na Próżnej. Analiza mechanizmów odtwarzania
żydowskiego świata w perspektywie “Warszawy Singera” i Festiwalu Kultury Żydowskiej w
Krakowie.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
prof. dr hab. Roch Sulima
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 127
Numer
Księgi nabytków
49/2010
Uwagi
Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Grzyb
Sygn.
347/279
Imię autora
Joanna
Tytuł
Kult cadyka Elimelecha Lippmana Weissbluma z Leżajska wśród współczesnych chasydów.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 93
Tyczyn [2007?]
Promotor
prof. dr hab. Walter ˚elazny
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
50/2010
Uwagi
Wydział Socjologiczno-Politologiczny, Wyższa Szkoła
Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Król
Sygn.
347/280
Imię autora
Joanna
Tytuł
Hybrydyczność pisarstwa Hanny Krall. Omówienie zagadnienia na wybranych przykładach.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
prof. dr hab. Hanna Gosk
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 128
Numer
Księgi nabytków
51/2010
Uwagi
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stawiarski
Sygn.
347/281
Imię autora
Bartłomiej
Tytuł
“Spisek” wrocławskich Żydów. Proces i wypędzenie Żydów z Wrocławia w roku 1453.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 130
Wrocław 2006
Promotor
prof. dr hab. Marek Derwich
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
52/2010
Uwagi
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
Uniwersytet Wrocławski;
praca przysłana na konkurs prac magisterskich i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Althuber
Sygn.
347/282
Imię autora
Emanuel
Tytuł
Die Deutsche Zivilverwaltung im Distrikt Warschau 1939-1945. Eine Untersuchung am Beispiel
der Unterabteilung “Bevölkerungswesen und Fürsorge”
Rok i miejsce powstania
Wiedeń 2009
Promotor
Dr Bertrand Perz
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 190
Uwagi
Universität Wien
Numer
Księgi nabytków
54/2010
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krzysztoń
Sygn.
347/283
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Żydzi w Poznaniu
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 100
Poznań 1997
Promotor
prof. dr hab. Małgorzata
Hendrykowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
58/2010
Uwagi
Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gibaszewski
Sygn.
347/284
Imię autora
Krzysztof
Tytuł
Obóz pracy przymusowej zakładów Hasag w Skarżysku-Kamiennej (1940-1944)
Rok i miejsce powstania
Kraków 2010
Promotor
dr Andrzej K. Link-Lenczewski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 96
Numer
Księgi nabytków
67/2010
Uwagi
Katedra Judaistyki, Wydział Historyczny, Uniwersytet
Jagielloński
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pinchevska
Sygn.
347/285
Imię autora
Bogdana
Tytuł
Teoria sztuki żydowskiej w krytyce artystycznej Galicji w czasopismach Lwowa i Krakowa lat
1900-1939
Rok i miejsce powstania
Kraków 2007 - Warszawa
2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 114
Promotor
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
69/2010
Uwagi
Program Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców
Program Popierania Nauki “Kasa im. Józefa
Mianowskiego”
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kazejak
Sygn.
347/286
Imię autora
Izabela
Tytuł
Zwischen Assimilation und Emigration. Die Breslauer Jüdische Minderheit in den Jahren 1945
bis 1968
Rok i miejsce powstania
Frankfurt nad Odrà, 2007
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 118
Promotor
prof. dr Philipp Thera
prof. dr Krzysztof Ruchniewicza
Numer
Księgi nabytków
74/2010
Uwagi
Europa-Universität Viadrina, Fakultät für
Kulturwissenschaften
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Łach
Sygn.
347/287
Imię autora
Izabela
Tytuł
Historia dawnej ulicy Szerokiej na Pradze
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 118
Warszawa 2010
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
5/2011
Uwagi
Instytut Historyczny, Wydział Historyczny, Uniwersytet
Warszawski
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Markowski
Sygn.
347/288
Imię autora
Artur
Tytuł
Wasilków na przełomie XIX i XX wieku. Przestrzenie i społeczeństwo sztetł
Rok i miejsce powstania
Białystok 2003
Promotor
prof. dr hab. Daniel Grynberg
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 236
Numer
Księgi nabytków
6/2011
Uwagi
Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Czajkowski
Sygn.
347/289
Imię autora
Tomasz
Tytuł
Mała wspólnota - mieszkańcy kamienicy przy ulicy Krawieckiej 41 w Lublinie w wirach historii
XIX i XX wieku
Rok i miejsce powstania
Lublin 2002
Promotor
prof. dr hab. Stanisław
Michałowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 158
Numer
Księgi nabytków
7/2011
Uwagi
Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział
Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Olek
Sygn.
347/290
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Głosy historii w teatrze Joszui Sobola. O roli i znaczeniu historii w dramaturgii Joszui Sobola i
jej związkach ze społeczeństwem.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2005
Promotor
prof. dr hab. Lech Sokół
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 174
Numer
Księgi nabytków
5/2012
Uwagi
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze.
[z księgozbioru Ruty Sakowskiej]
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Nowicki
Sygn.
347/291
Imię autora
Przemysław
Tytuł
Filmowy obraz Holocaustu na przykładzie “Pianisty” Romana Polańskiego.
Rok i miejsce powstania
Bydgoszcz 2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 42
Promotor
prof. dr hab. Zbigniew Biegański
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
6/2012
Uwagi
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,
Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie i
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Feldman
Sygn.
347/292
Imię autora
Joanna
Tytuł
Briefe an das Warschauer Ghetto. Eine stilistische und inhaltliche Analyse. Dargestellt am
Beispiel der Dokumente aus dem Ringelblum-Archiv.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2008
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 80
Promotor
prof. dr hab. Bo˝ena Chołuj, prof.
dr hab. Karol Sauerland
Numer
Księgi nabytków
7/2012
Uwagi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut
Germanistyki.
[z księgozbioru Ruty Sakowskiej]
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stach
Sygn.
347/293
Imię autora
Stephan
Tytuł
Das Jüdische Historische Institut in Warschau 1947-1968.
Rok i miejsce powstania
Leipzig 2008
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 142.
Promotor
prof. dr Dan Diner, prof. dr hab.
Jerzy Tomaszewski, prof. dr
Stefan Troebst
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
8/2012
Uwagi
Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst und
Orientwissenschaften, Historisches Seminar.
[z księgozbioru Ruty Sakowskiej]
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zelman
Sygn.
347/294
Imię autora
Perła
Tytuł
Idelogiczne oblicze “Literarysze Trybune”.
Rok i miejsce powstania
Warszawa 1951
Promotor
prof. ˚anna Kormanowa
Opis formalny
mnp., luźne, j. pol., s. 101.
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
Uniwersytet Warszawski
[AUW nie posiada egz. tej pracy; inna kopia znajduje
się w AAN, Akta Żanny Kormanowej, sygn. 361]
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Proc
Sygn.
347/295
Imię autora
Bartłomiej
Tytuł
Angelologia perska a angelologia hebrajska
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 112.
Lublin 2011
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
40/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(pierwsza nagroda w kategorii prac magisterskich)
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pęziński
Sygn.
347/296
Imię autora
Piotr Wojciech
Tytuł
Żydowski ruch młodzieżowy w PRL 1956-1968
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 221.
Promotor
prof. dr hab. Romuald Turkowski
Numer
Księgi nabytków
41/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(pierwsza nagroda w kategorii prac magisterskich)
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stawiarski
Sygn.
347/297
Imię autora
Bartłomiej
Tytuł
Kultura materialna Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu. Wybrane problemy
Rok i miejsce powstania
Wrocław 2009
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof
Wachowski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 225.
Numer
Księgi nabytków
42/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(trzecia nagroda w kategorii prac magisterskich)
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krawczyk
Sygn.
347/298
Imię autora
Maria
Tytuł
Kobiety “złotej ery” kinematografii żydowskiej w Polsce. Bohaterki i aktorki
Rok i miejsce powstania
Kraków 2010
Promotor
dr hab. Leszek Hońdo
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 122.
Numer
Księgi nabytków
43/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(wyróżnienie w kategorii prac magisterskich)
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pajączkowska
Sygn.
347/299
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Obraz odebrany, obraz odzyskany - fotografia przed, podczas i po Zagładzie na przykładzie
zdjęć identyfikacyjnych i portretowych
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 117.
Warszawa 2009
Promotor
dr Iwona Kurz
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
44/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(wyróżnienie w kategorii prac magisterskich)
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Piątek
Sygn.
347/300
Imię autora
Anna
Tytuł
Postać Jezusa i wątki chrześcijańskie we współczesnej poezji hebrajskiej (na wybranych
przykładach)
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Promotor
dr hab. Shoshana Ronen, prof.
UW
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 105.
Numer
Księgi nabytków
45/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
(wyróżnienie w kategorii prac magisterskich)
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wójcik
Sygn.
347/301
Imię autora
Adrian
Tytuł
Wiara mimo Boga. Bluźnierstwo w zapisach Zagłady
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 90.
Warszawa 2009
Promotor
dr Jacek Leociak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
46/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kuhn
Sygn.
347/302
Imię autora
Gina Raphael
Tytuł
Poland’s 1968 Anti-Zionist Campaign in the American Jewish Press
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
prof. dr hab. Jakub Basista
Opis formalny
mnp., poszyt, j. ang., s. 172.
Numer
Księgi nabytków
47/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Podbielska
Sygn.
347/303
Imię autora
Alicja
Tytuł
Gender i kacet. Kategoria płci kulturowej w literaturze lagrowej
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 91.
Poznań 2010
Promotor
prof. dr hab. Ewa Kraskowska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
48/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Oniszczuk
Sygn.
347/304
Imię autora
Aleksandra
Ewa
Tytuł
Ludność żydowska Kalisza w latacj 1815-1914. Wybrane aspekty modernizacji
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2010
Promotor
prof. dr hab. Tomasz Kizwalter
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 245
Numer
Księgi nabytków
49/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Oliwa
Sygn.
347/305
Imię autora
Dominika
Tytuł
Śladami Nowych Chrześcijan. Dzieje diaspory portugalskich Marranów w XVI i XVII wieku
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 148
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Edward Dąbrowa
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
50/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kozłowska
Sygn.
347/306
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Dziecięca republika - próba opisana losów sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie (1926
-1942)
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
dr hab. Adam Kaźmierczyk
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 103
Numer
Księgi nabytków
51/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kwiecień
Sygn.
347/307
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie
Rok i miejsce powstania
Kraków 2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 112
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
52/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mitas
Sygn.
347/308
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Przerwane dzieciństwo - strategie literackie wobec Holocaustu
Rok i miejsce powstania
Wrocław 2011
Promotor
prof. Marcin Wodziński
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 122
Numer
Księgi nabytków
53/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Greloff
Sygn.
347/309
Imię autora
Jakub
Tytuł
Dialog chrześcijańsko-żydowski. Próba spojrzenia na lata 1961-1966
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 93
Promotor
prof. dr hab. Marcin Kula
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
54/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Księżak
Sygn.
347/310
Imię autora
Magdalena
Aleksandra
Tytuł
Doświadczenie Holocaustu w życiu i twórczości Imre Kertesza na podstawie jego “Trylogii
ludzi bez losu”
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 74
Promotor
ks. dr hab. Witold Kawecki, prof.
UKSW
Numer
Księgi nabytków
55/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mrozowicz
Sygn.
347/311
Imię autora
Kamil
Tytuł
Niezagojone blizny społeczne w Jedwabnem. Pogrom Żydów a konflikt na tle pamięci
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 75
Białystok, b.d.
Promotor
prof. dr hab. Walter ˚elazny
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
56/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szkup
Sygn.
347/312
Imię autora
Agata
Tytuł
Przestrzeń, forma, widz. O projektach Pomnika w Oświęcimiu oraz Pomnika Bohaterów
Warszawy Aliny Szapocznikow
Rok i miejsce powstania
Toruń 2009
Promotor
dr hab. Piotr Juszkiewicz
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 116
Numer
Księgi nabytków
57/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krężlewska
Sygn.
347/313
Imię autora
Hanna
Tytuł
Erinnerungen der Breslauer Juden
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. niem., s. 70
Wrocław 2011
Promotor
prof. dr hab. Anna MańkoMatysiak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
58/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lenczewska
Sygn.
347/314
Imię autora
Monika
Tytuł
Prawo karne żydowskie w czasach starożytnych i w średniowieczu
Rok i miejsce powstania
Gdańsk 2008
Promotor
prof. dr hab. Tadeusz
Maciejewski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 106
Numer
Księgi nabytków
59/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dworakowski
Sygn.
347/315
Imię autora
Krzysztof
Tytuł
Mord rytualny. Próba nowej interpretacji wydarzeń z 11 oraz 12 czerwca 1945 roku w
Rzeszowie
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 70
Rzeszów 2010
Promotor
dr hab. Walter ˚elazny, prof. UR
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
60/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wnuk
Sygn.
347/316
Imię autora
Anna
Tytuł
Przywiązanie do miasta oraz znaczenie społeczności lokalnej - studium dotyczące
mieszkańców Jerozolimy
Rok i miejsce powstania
Poznań 2011
Promotor
prof. dr hab. Augustyn Bańka
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 107
Numer
Księgi nabytków
61/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kawałko
Sygn.
347/317
Imię autora
Ewa Danuta
Tytuł
Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika “Chwila” z lat 1929-1933
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 151
Lublin 2010
Promotor
prof. dr hab. Sławomir Jacek
˚urek
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
62/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jankowska
Sygn.
347/318
Imię autora
Agata
Tytuł
Kondycja muzułmanina. Koncepcje Giorgio Agambena wobec źródeł i literatury świadectwa
Rok i miejsce powstania
Poznań 2010
Promotor
dr hab. Ewa Domańska, prof.
UAM
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 97
Numer
Księgi nabytków
63/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Grycan
Sygn.
347/319
Imię autora
Magdalena
Maria
Tytuł
Immigration et diaspora: construction d’une identite multiple. Une etude de cas polono-juiffrancais
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. franc, s. 101
Warszawa 2010
Promotor
dr hab. Krystyna WróblewskaPawlak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
64/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Góra
Sygn.
347/320
Imię autora
Anna
Tytuł
Zespół synagogalny w Międzyrzecu Podlaskim
Rok i miejsce powstania
Lublin 2009
Promotor
dr hab. Andrzej Trzciński
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 144
Numer
Księgi nabytków
65/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Chruszczewska
Sygn.
347/321
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Bóg, inny, ja. Zagrożenia podmiotowości w trzech interpretacjach “Opisu walki” Franza Kafki
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 149
Promotor
dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
66/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bobrowicz
Sygn.
347/322
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Amerykański judaizm humanistyczny. Próba analizy zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem
teorii Thomasa Luckmanna
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
dr hab. Michał Galas
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 105
Numer
Księgi nabytków
67/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bilewicz
Sygn.
347/323
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Między światem żydowskim i chrześcijańskim. Doświadczenie marranizmu jako źródło filozofii
Montaigne’a i Spinozy
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2010
Promotor
prof. Stanisław Krajewski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 148
Numer
Księgi nabytków
68/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szwabowicz
Sygn.
347/324
Imię autora
Magda
Tytuł
Hebrajskojęzyczne czasopisma literackie ukazujące się w Warszawie w okresie
międzywojennym
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2010
Promotor
dr hab. Shoshana Ronen
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 102
Numer
Księgi nabytków
69/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Parzyńska
Sygn.
347/325
Imię autora
Monika
Tytuł
Symbolika i motywy religijne w sztuce komemoratywnej upamiętnienia Shoah na terenie
Warszawy
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 90
Promotor
ks. dr hab. Witold Kawecki, prof.
UKSW
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
70/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kolasa
Sygn.
347/326
Imię autora
Justyna
Tytuł
Relacje katolicko-żydowskie w latach 1983-2011 ze szczególnym uwzględnieniem środowiska
krakowskiego
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
dr hab. Michał Galas
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 151
Numer
Księgi nabytków
71/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Turewicz
Sygn.
347/327
Imię autora
Julia
Tytuł
Fenomen dwukulturowości między Polską a Izraelem. Wpływ torowania za pomocą języka na
postawy utajone
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2009
Promotor
prof. dr hab. Paweł Boski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 81
Numer
Księgi nabytków
72/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Krankowska
Sygn.
347/328
Imię autora
Anna
Tytuł
Cmentarz żydowski przy ul. Miodowej w Krakowie - próba rekonstrukcji stanu zachowania z
1939 roku (na przykładzie 13. kwatery)
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
dr hab. Leszek Hońdo
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 75
Numer
Księgi nabytków
73/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kołodziejczyk
Sygn.
347/329
Imię autora
Marcin
Tytuł
Ekscesy antyżydowskie na ziemiach polskich w 1881 r.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 86
Kielce 2011
Promotor
prof. dr hab. Wojciech Saletra
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
74/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Malinowska
Sygn.
347/330
Imię autora
Alicja
Tytuł
Elementy architektury mieszkalnej w księgach Starego Testamentu a ich weryfikacja
archeologiczna
Rok i miejsce powstania
Poznań 2011
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 107
Promotor
dr hab. Arkadiusz Marciniak, prof.
UAM
Numer
Księgi nabytków
75/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Czuja
Sygn.
347/331
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Wspólnota Żydów w Wieliczce. Procesy adaptacji i integracji z polskim społeczeństwem od
XIII do XX wieku
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 197
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Zdanowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
76/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Połomski
Sygn.
347/332
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Społeczność żydowska powiatu nowosądeckiego w okresie międzywojennym
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
dr hab. Józef Hampel, prof. UP
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 154
Numer
Księgi nabytków
77/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Hermanowski
Sygn.
347/333
Imię autora
Paweł
Tytuł
Komparatystyka Jamim Noraim i Wielkiego Postu jako okresów nawrócenia
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 128
Warszawa 2011
Promotor
dr Aldona Piwko
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
78/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kokoszka
Sygn.
347/334
Imię autora
Urszula
Tytuł
Synagoga w Pińczowie z XVI/XVII wieku. Monografia
Rok i miejsce powstania
Lublin 2011
Promotor
dr hab. Irena Rolska-Boruch
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 119
Numer
Księgi nabytków
79/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wasilewska - Prędki
Sygn.
347/335
Imię autora
Kamila
Tytuł
Młodzież żydowska w gimnazjum św. Anny w Krakowie w latach 1867-1918
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 149
Kraków, b.d.
Promotor
dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
80/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Skudlarska
Sygn.
347/336
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Problem inkarnacji Słowa - klucz do interpretacji pojęcia Logos w Prologu Ewangelii według
św. Jana
Rok i miejsce powstania
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Karol Tarnowski
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 103
Numer
Księgi nabytków
81/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Filipowska
Sygn.
347/337
Imię autora
Kamila Maria
Tytuł
Żydzi wolsztyńscy w latach 1875-1914 na podstawie akt stanu cywilnego
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 103
Poznań 2011
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Makowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
82/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kałczewiak
Sygn.
347/338
Imię autora
Mariusz
Tytuł
Spór o charakter instytucji małżeństwa w prawie Izraela
Rok i miejsce powstania
Warszawa 2011
Promotor
prof. dr hab. Michał Pietrzak
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 84
Numer
Księgi nabytków
83/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kałczewiak
Sygn.
347/339
Imię autora
Mariusz
Tytuł
Latynoscy Żydzi. Migracje i transnarodowość
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 117
Warszawa 2011
Promotor
dr hab. Marcin F. Gawrycki
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
84/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pigoń
Sygn.
347/340
Imię autora
Mateusz
Tytuł
Wizerunek państwa Izrael w polskich tygodnikach opiniotwórczych (2000-2008)
Rok i miejsce powstania
Wrocław 2010
Promotor
prof. dr hab. B. Dobek Ostrowska
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 136
Numer
Księgi nabytków
85/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Oczkowski
Sygn.
347/341
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Społeczność żydowska na łamach miesięcznika “Przełom” w latach 1945-1949
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 136
Warszawa 2011
Promotor
prof. dr hab. Anna Weisert Magierska
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
86/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Gołkowska
Sygn.
347/342
Imię autora
Anna
Tytuł
Kronika wypadków żydowskich. O motywach żydowskich w filmach Andrzeja Wajdy
Rok i miejsce powstania
Wrocław 2011
Promotor
prof. Marcin Wodziński
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 101
Numer
Księgi nabytków
87/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kuberska
Sygn.
347/343
Imię autora
Karolina
Tytuł
Regulacje majątkowe między państwem polskim a gminami wyznaniowymi żydowskimi w
Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 76
Warszawa 2010
Promotor
dr hab. Grzegorz Rydlewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
88/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Przybysz
Sygn.
347/344
Imię autora
Zofia
Magdalena
Tytuł
Wystąpienia antyżydowskie na polskich uniwersytetach w latach 1929-1935
Rok i miejsce powstania
Łódź 2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 157
Promotor
prof. dr hab. Kazimierz Badziak
Numer
Księgi nabytków
89/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Boniecka - Stępień
Sygn.
347/345
Imię autora
Daria
Tytuł
Postać Jezusa w myśli syjonistycznej
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 79
Warszawa 2010
Promotor
dr hab. Shoshana Ronen
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
90/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Haich
Sygn.
347/346
Imię autora
Mikołaj
Tytuł
‘International Relations’ Theoretical Background for Israeli-Palestinian conflict. Game Theory
Perspective
Rok i miejsce powstania
Kraków 2011
Promotor
prof. dr hab. Janusz Teczke
Opis formalny
mnp., poszyt, j. ang., s. 121
Numer
Księgi nabytków
91/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Marszałek
Sygn.
347/347
Imię autora
Alicja
Tytuł
Religijność Żydów krakowskich w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 134
Kraków 2009
Promotor
prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
92/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lis
Sygn.
347/348
Imię autora
Daniel
Tytuł
Strach po Jedwabnem? Analiza debaty publicznej wokół “Strachu” Jana T. Grossa
Rok i miejsce powstania
Kraków 2010
Promotor
prof. dr hab. Antoni Dudek
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 132
Numer
Księgi nabytków
93/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kosior
Sygn.
347/349
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Koncepcje umiejscowienia państwa żydowskiego
Rok i miejsce powstania
Bydgoszcz 2010
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 112
Promotor
prof. Andrzej Wojtas
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
94/2012
Uwagi
konkurs prac magisterskich i doktorskich im. Majera
Bałabana w Żydowskim Instytucie Historycznym 2012
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pściuk
Sygn.
347/350
Imię autora
Kamila Julia
Tytuł
Twórczość malarzy żydowskich w getcie łódzkim w latach 1940-1944
Rok i miejsce powstania
Łódź 2012
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 155
Promotor
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
95/2012
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Bober
Sygn.
347/351
Imię autora
Dariusz
Tytuł
Gmina żydowska w Szczecinie w okresie republiki weimarskiej 1919-1933
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 137 + 8
Szczecin 1994
Promotor
prof. dr hab. Janusz Faryś
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
9/2013
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ziębiński
Sygn.
347/352
Imię autora
Jan
Tytuł
Zajścia antyżydowskie w Kielcach w dniach 11 i 12 listopada 1918 roku
Rok i miejsce powstania
Kielce 1998
Promotor
dr Adam Penkalla
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., s. 79
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
10/2013
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rak
Sygn.
347/353
Imię autora
Abram
Tytuł
Prasa żydowska w Polsce od roku 1945 do chwili obecnej [1960]
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
mnp., poszyt, j. pol., , s. 133; j. żyd., s.
131 [2 wersje językowe]
[1960?]
Promotor
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pinchevska
Sygn.
347/354
Imię autora
Bogdana
Tytuł
Teoria sztuki żydowskiej w krytyce artystycznej Galicji w czasopismach Lwowa i Krakowa lat
1900-1939 - praca dyplomowa stypendystki z Wydz. Sztuk Pięknych Instytutu Historii Sztuki,
Etnologii i Folklorystyki im. M. Rylskiego NAN Ukrainy
Rok i miejsce powstania
2007 Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opis formalny
mnp., luźne, j.pol., s. 112
Promotor
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
5/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Christianus
Sygn.
347/355
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Sprawa Grynszpana - zamach w Paryżu (7 listopada 1938 r.) i jego bezpośrednie następstwa
w świetle ówczesnej prasy żydowskiej
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
lużne, mnp., j. pol., s. 77
2012, Uniwersytet A.
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydz. Neofilologii, Katedra
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof Makowski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
29/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Lipska
Sygn.
347/356
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Klasyka nieuwspółcześniona: Koncepcja inscenizacyjna Teatru Maleńkiego z Tel Awiwu
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 103
2012, UW, Wydz.
Orientalistyczny, Zakład
Hebraistyki
Promotor
dr hab. Shoschana Ronen prof.
UW
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
30/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Antonik
Sygn.
347/357
Imię autora
Joanna
Tytuł
Współczesna, nieformalna edukacja żydowska w Polsce
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 229
2013, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w
Krakowie, Wydz.
Promotor
dr Joanna Łukasik
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
31/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Zbrożczyk
Sygn.
347/358
Imię autora
Andrzej
Tytuł
Żydowska sztuka kulinarna w ofercie gastronomicznej Warszawy
Rok i miejsce powstania
2012, Akademia
Wychowania Fizycznego J.
Piłsudskiego w Warszawie.
Promotor
dr Jakub Mosz
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 75
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
32/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Horain
Sygn.
347/359
Imię autora
Olga
Tytuł
Sądy rabinackie we współczesnym Izraelu - historia, funkcjonowanie oraz analiza systemowa
Rok i miejsce powstania
2013, UJ, Wydz.
Historyczny, Inst. Judaistyki
Promotor
dr hab. Michał Galas
Arch.
ŻIH
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 149
Numer
Księgi nabytków
33/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Przybysz
Sygn.
347/360
Imię autora
Karolina
Tytuł
Umschlagplatz w przestrzeni dziesiejszej Warszawy - miejsce pamięci czy pamięć miejsca ?
Rok i miejsce powstania
2013, Politechnika
Warszawska, Wydz.
Administracji i Nauk
Promotor
dr Krystyna Gutowska
Opis formalny
poszyt, mnp., j.pol.., s. 95
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
34/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szeląg
Sygn.
347/361
Imię autora
Martyna
Tytuł
(Do)świadczenie Zagłady. Literacka reprezentacja doświadczenia w twórczości Irit Amiel i Idy
Fink
Rok i miejsce powstania
2012, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydz. Filologii Polskiej i
Promotor
prof. dr hab. Tomasz
Mizerkiewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
s.113
Numer
Księgi nabytków
35/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dolińska
Sygn.
347/362
Imię autora
Magda
Małgorzata
Tytuł
Rosjanie w Izraelu. Problem zaprogramowania kulturowego repatriantów z ZSRR i Federacji
Rosyjskiej
Rok i miejsce powstania
2012, Uniwersytet ¸ódzki,
Wydz. Studiów Mi
´dzynarodowych i
Promotor
prof. Andrzej de Lazari
Opis formalny
Poszyt, mnp., j. pol., s. 120
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
36/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Korobczenko
Sygn.
347/363
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Obraz Polski w Izraelu a organizacja i przebieg wycieczek młodzieży izraelskiej jako czynnik
wpływający na kształtowanie wizerunku
Rok i miejsce powstania
2013, Wyższa Szkoła
Psychologii Społecznej w
Warszawie
Promotor
prof. dr hab. Halina GrzymałaMoszczyńska
Arch.
ŻIH
Opis formalny
Luźne, mnp., j. pol., s. 171
Numer
Księgi nabytków
37/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Batko
Sygn.
347/364
Imię autora
Anna
Tytuł
Kim jest brat twój, Kain ? Polska sztuka współczesna wobec Zagłady
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
Poszyt, mnp., j. pol., s. 124
2013 Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie,
Wydz. Historii i Dziedzictwa
Promotor
dr hab. Marta Leśniakowska prof.
UPJP
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
38/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dybała
Sygn.
347/365
Imię autora
Anna
Tytuł
Żydzi Kleczewscy-portret demograficzny (1815-1862)
Rok i miejsce powstania
2013, UW, Wydz.
Historyczny
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 116
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
39/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Nowak
Sygn.
347/366
Imię autora
Edyta
Tytuł
Od Błońskiego do Grossa. Analiza dyskursu prasowego na temat postaw Polaków wobec
Żydów (1987-2008)
Rok i miejsce powstania
2013, UMCS w Lublinie,
Wydz. Humanistyczny
Opis formalny
Poszyt, mnp., j. pol., s. 106
Promotor
frof. dr hab. Monika AdamczykGarbowska
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
40/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mizgalska
Sygn.
347/367
Imię autora
Magdalena
Tytuł
Problem byłych urzędników i funkcjonariuszy austriackich w Galicji Wschodniej w l. 1918-1921
Rok i miejsce powstania
2012, UW, Wydz.
Historyczny
Opis formalny
Luźne, mnp., j. pol. , s. 135
Promotor
prof.. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
41/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Grzeszczak
Sygn.
347/368
Imię autora
Marta
Tytuł
Zespół synagogalny w Lubartowie
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 174
2011, UMCS w Lublinie,
Wydz. Humanistyczny, Inst.
Kulturoznawstwa, Zak∏ad
Promotor
dr hab. Andrzej Trzciński prof. w
Zakładzie Historii Żydów
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
42/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mazurkiewicz
Sygn.
347/369
Imię autora
Joanna
Tytuł
Zgon czy zmartwychwstanie ? Współczesny teatr jidysz w Europie na tle historycznym
Rok i miejsce powstania
bd
Promotor
bd
Arch.
ŻIH
Opis formalny
Poszyt, mnp., j. pol., s. 227
Numer
Księgi nabytków
43/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kędziora
Sygn.
347/370
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Od doświadczenia ofiary/świadka do doświadczenia ucznia. Holocaust w kształceniu
polonistycznym w szkole ponadgimnazjalnej. Propozycje dydaktyczne
Rok i miejsce powstania
2012, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydz. Filologii Polskiej i
Promotor
dr hab. Beata Gromadzka
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 146
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
44/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pietrzykowski
Sygn.
347/371
Imię autora
Szymon
Tytuł
Proces Adolfa Eichmanna w Jerozolimie (1961-1962) - geneza, przebieg, oddźwięk
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 246
2012, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydz. Historyczny, Historia,
Promotor
prof. dr hab. Tomasz Schramm
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
45/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kasperek
Sygn.
347/372
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Desakralizacja jako kategoria porządkująca świat przedstawiony w prozie Józefa Baua
Rok i miejsce powstania
2012, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Inst.
Filologii Polskiej
Promotor
prof. dr hab. Sławomir Jacek
Żurek
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 74
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
46/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Rokosz
Sygn.
347/373
Imię autora
Angelika
Tytuł
Kategoria pamięci w twórczości Miriam Akavii
Rok i miejsce powstania
2013, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II,
Wydz. Nauk
Promotor
prof. dr hab. Sławomir Jacek
Żurek
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 110
Numer
Księgi nabytków
47/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szczupak
Sygn.
347/374
Imię autora
Anna
Tytuł
Pamiętnik Hany Senesz - obraz dojrzewania do misji współczesnej Estery
Rok i miejsce powstania
2013, UJ, Wydz.
Historyczny, Inst. Judaistyki
Promotor
dr hab. Leszek Hońda
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 165
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
48/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Jara
Sygn.
347/375
Imię autora
Karolina
Tytuł
Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880)
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 179
2013, Uniwersytet
Wroc∏awski, Wydz. Nauk
Historycznych i
Promotor
dr hab. Agnieszka Zabłocka Kos, prof. w Uniw. Wrocławskim
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
49/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Duszyński
Sygn.
347/376
Imię autora
Bartosz
Tytuł
Ucieczki więźniów żydowskich z KL Auschwitz-Birkenau oraz jego podobozów w latach 1941
-1945. Próba analizy
Rok i miejsce powstania
2012, UJ, Wydz.
Historyczny, Katedra
Judaistyki
Promotor
dr hab. Adam Kaźmierczyk
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 174
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
50/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Hekselman
Sygn.
347/377
Imię autora
Marta
Tytuł
Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności
Rok i miejsce powstania
2011, UW Wydz. Polonistyki
Opis formalny
Luźne, mnp., j. pol., s. 167
Promotor
dr hab. Jacek Leociak, prof. PAN
Instytut Badań Literackich
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
51/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Migalska
Sygn.
347/378
Imię autora
Kinga
Tytuł
Na fali przywracania pamięci. Rewaloryzacja synagog i domów modlitwy w Polsce od lat
osiemdziesiątych XX w. na wybranych przykładach
Rok i miejsce powstania
2012, UJ, Wydz.
Historyczny, Inst. Judaistyki
Promotor
dr hab. Stefan Gąsiorowski
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 154
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
52/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Pietrzak
Sygn.
347/379
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Relacje wywołane a Zagłada - wybrane motywy w świadectwach dziecięcych
Rok i miejsce powstania
2013, UW, Wydz. Polonistyki
Promotor
dr hab. Paweł Rodak
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 101
Numer
Księgi nabytków
53/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kowalik
Sygn.
347/380
Imię autora
Dorota
Tytuł
Włodzimierz Żabotyński - myśl i dzieło
Rok i miejsce powstania
2013, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Wydz.
Promotor
prof. UAM dr hab. Krzysztof
Makowski
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., j. hebr., s. 64
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
54/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kalisz
Sygn.
347/381
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Człowiek legenda. Obraz Janusza Korczaka w polskiej literaturze przedmiotu
Rok i miejsce powstania
2013, UJ , Wydz. Studiów
Międzynarodowych i
Politycznych Instytut
Promotor
prof. dr hab. Wiesław Kozub Ciembroniewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 112
Numer
Księgi nabytków
55/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kaleta
Sygn.
347/382
Imię autora
Klaudia
Tytuł
Powracająca diaspora. Adaptacja Żydów z byłego Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich do społeczeństwa państwa Izrael
Rok i miejsce powstania
2012, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza, Wydz.
Historyczny Instytut
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof
Pietkiewicz
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 119
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
56/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Posłuszny
Sygn.
347/383
Imię autora
Łukasz
Tytuł
Zagłąda i kultura materialna. Pamięć obozów w wywiadach biograficznych
Rok i miejsce powstania
2012, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza, Wydz. Nauk
Spo∏óecznych Socjologia
Promotor
prof. dr hab. Krzysztof
Pietkiewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 314
Numer
Księgi nabytków
57/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Sygn.
347/384
Nazwisko autora
Imię autora
Jarkowska Alicja
Natkaniec
Tytuł
Judischer Ordnungsdienst w okupowanym Krakowie w l. 1940-1945
Rok i miejsce powstania
2012, UJ Wydz. Historyczny
Katedra Judaistyki
Promotor
dr hab. Stefan Gąsiorowski
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 103
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
58/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Borowicz
Sygn.
347/385
Imię autora
Jan
Tytuł
Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy
Rok i miejsce powstania
2012, UW Wydz. Polonistyki
Promotor
prof. dr hab. Jacek Leociaki
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 106
Numer
Księgi nabytków
59/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Domagała
Sygn.
347/386
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
“Mała Jerozolima”. Gmina żydowska w wieloetnicznym i wielowyznaniowym Sarajewie
Rok i miejsce powstania
2011, UJ Wydz. Historyczny
Katedra Judaistyki
Promotor
dr hab. Adam Kaźmierczyk
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 92
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
60/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dąbrowska
Sygn.
347/387
Imię autora
Anna
Tytuł
Architektura jako odpowiedź na problem masowej migracji. Przykład osiedli mieszkaniowych w
Beer Szewie
Rok i miejsce powstania
2011, UW Wydz.
Historyczny Instytut Historii
Sztuki
Promotor
prof. dr hab. Waldemar
Baraniewski
Arch.
ŻIH
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., s. 100
Numer
Księgi nabytków
61/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Żmuda
Sygn.
347/388
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Portret wygnanej w wierszach Anny Frajlich
Rok i miejsce powstania
2013, KUL Jana Pawła II
Wydz. Nauk
Humanistycznych Instytut
Promotor
prof. dr hab. Sławomir Jacek
Żurek
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 129
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
62/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Adamczyk
Sygn.
347/389
Imię autora
Małgorzata
Joanna
Tytuł
Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie
paryskiego dziennika Helene Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg
Rok i miejsce powstania
2012, UW Wydz. Polonistyki
Instytut Kultury Polskiej oraz
Univ. Sorbonne Paris IV
Promotor
dr hab. Agnieszka Grudzińska
(UFR d’ Etudes slaves Univ.
Sorbonne Paris IV
Arch.
ŻIH
Opis formalny
luźne, mnp., j. pol., j. fr., s. 217
Numer
Księgi nabytków
63/2014
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wachuła
Sygn.
347/390
Imię autora
Michał
Tytuł
Relacja Joanny Ringel (edycja tekstru)
Rok i miejsce powstania
2014, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w
Promotor
prof. UP dr hab. Marek Buś
Opis formalny
luźne, mnp., rkps, j. pol., s. 105
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
64/2014
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Sitarek
Sygn.
347/391
Imię autora
Adam
Tytuł
Próby porozumienia polsko-żydowskiego w latach 1918-1922
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 137
2008, Uniwersytet ¸Łódzki.
Wydział Filozoficzno Historyczny. Katedra Historii
Promotor
prof. dr hab. Kazimierz Badziak
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
7/2015
Uwagi
poszyt
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Majewski
Sygn.
347/392
Imię autora
Michał
Maksymilian
Tytuł
Działalność Centralnego Komitetu dla Antyhitlerowskiej Akcji Gospodarczej w Polsce 1933
-1935
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 97
2010, Uniwersytet
Warszawski Instytut
Historyczny
Promotor
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Uwagi
poszyt
Numer
Księgi nabytków
4/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ślósarska
Sygn.
347/393
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Rachela Auerbach, Dziennik z gettta warszawskiego. Wydanie krytyczne
Rok i miejsce powstania
2011, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w
Krakowie Wydział
Promotor
dr Bogusław Gryszkiewicz
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 86
Numer
Księgi nabytków
5/2016
Uwagi
poszyt
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Stetskovych
Sygn.
347/394
Imię autora
Swiatoslav
Tytuł
Jüdische Soziale Fürsorge in Warschau im Zweiten Weltkrieg [Żydowska Samopomoc
Społeczna w Warszawie w II Wojnie Światowej]
Rok i miejsce powstania
2015, Hamburg
Promotor
bd
Opis formalny
CD, wydruk mnp., j. niem, j. pol., s.
137
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
13/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Brajner
Sygn.
347/395
Imię autora
Natalia
Bogumiła
Tytuł
Afektywny potencjał milczenia we współczesnym teatrze. Na przykładzie "Dybuka" An-skiego
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego [Affective Potencial of Silence in Contemporary
Theater]
Rok i miejsce powstania
2015 Wydz. Polonistyki UJ
Promotor
prof. dr hab. Jacek Popiel
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 63
Numer
Księgi nabytków
19/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Budlewska
Sygn.
347/396
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
Pauza
Rok i miejsce powstania
2015 Wydz. Architektury,
Politechnika Białostocka
Promotor
dr hab. inż. arch. Jerzy
Uścinowicz, prof. nzw. PB
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 102 + teka z 6
planszami (duży format) [347/396 a]
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
20/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Dulęba
Sygn.
347397
Imię autora
Agnieszka
Tytuł
Jak nas piszą - tak nas widzą. Narracje o Jonaszu Sternie w prasie krytyczno-artystyczej,
popularnej oraz autonarracja
Rok i miejsce powstania
2014 Wydz. Historyczny
UW, kierunek Historia Sztuki
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 182
Promotor
prof. dr hab. Waldemar
Baraniewski z Wydz.
Zarządzania Kulturą Wizualną
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
21/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Ferenc
Sygn.
347/398
Imię autora
Maria
Tytuł
Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji kryzysowej na
podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta warszawskiego [Changes of family
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 157
2014 Wydz. Filozofii i
Socjologii UW, Instytut
Socjologii
Promotor
prof. dr hab. Barbara Engelking
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
22/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Flisiak
Sygn.
347/399
Imię autora
Dominik
Tytuł
Powstanie i rozwój syjonizmu-rewizjonistycznego w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Działalność zwolenników Włodzimierza Żabotyńskiego w Polsce
Rok i miejsce powstania
2015 Wydz. Humanistyczny
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
Promotor
dr hab. prof UJK Grzegorz
Miernik
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 134
Numer
Księgi nabytków
23/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Golan
Sygn.
347/400
Imię autora
Paulina
Tytuł
Wartości kultury żydowskiej promowane na wybranych portalach internetowych
Rok i miejsce powstania
2015 Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II,
Wydział Nauk Społecznych
Promotor
dr Anna Sugier - Szerega
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 114
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
24/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Kołodziejczyk
Sygn.
347/401
Imię autora
Artur
Tytuł
Etty Hillesum droga do zawierzenia Bogu. Próba rekonstrukcji doświadczenia religijnego
autorki zapisków "Przerwane życie"
Rok i miejsce powstania
2015 Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
Promotor
ks. dr hab. Sławomir Szczyrba
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 137
Numer
Księgi nabytków
25/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Moszczak
Sygn.
347/402
Imię autora
Maria
Tytuł
Polska, Polacy i Żydzi w twórczości Isaaca Bashevisa Singera
Rok i miejsce powstania
2013 Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk
Promotor
dr hab. prof. UKSW Anna
Szczepan - Wojnarska
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 78
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
26/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Mroczek
Sygn.
347/403
Imię autora
Ewa
Tytuł
Tożsamość żydowska w architekturze. Projekt synagogi w Warszawie
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 32+8 plansz
2015 Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej
Promotor
prof. zw. dr hab. inż. arch.
Konrad Kucza-Kuczyński
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
27/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Piekarska
Sygn.
347/404
Imię autora
Maria Ewa
Tytuł
Koncepcja Erec Israel. Analiza dyskursu, jego ewolucji i wpływu na współczene państwo Izrael
Rok i miejsce powstania
2015 Uniwersytet
Warszawski Wydział
Dziennikarstwa i Nauk
Promotor
dr Anna Solarz Instytut
Stosunków Międzynarodowych
UW
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 88
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
28/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Slomka
Sygn.
347/405
Imię autora
Daniel
Tytuł
Koncepcja Erec Israel. Analiza dyskursu, jego ewolucji i wpływu na współczene państwo Izrael
Rok i miejsce powstania
2013 Uniwersytet
Warszawski Wydział
Dziennikarstwa i Nauk
Promotor
prof. Shewach Weiss katedra
Erazma z Rotterdamu
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. ang., s. 123
Numer
Księgi nabytków
29/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szajda
Sygn.
347/406
Imię autora
Marek
Tytuł
Trwanie czy zmiana. Organizowanie instytucji życia społeczności żydowskiej po Zagładzie na
przykładzie Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolnym Śląsku w l. 1945-1946
Rok i miejsce powstania
2014 Uniwersytet
Wrocławski Wydział Nauk
Historycznych i
Promotor
dr hab. Bożena Szaynok
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 106
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
30/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Szulejewska
Sygn.
347/407
Imię autora
Karolina
Tytuł
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o
Holokauście
Rok i miejsce powstania
2014 Uniwersytet
Warszawski Wydział
Polonistyki
Promotor
dr Iwona Kurz Instytut Kultury
Polskiej
Arch.
ŻIH
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 75
Numer
Księgi nabytków
31/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Twardak
Sygn.
347/408
Imię autora
Katarzyna
Tytuł
Żydzi sanoccy - rekonstrukcja na podstawie "Sefer zikaron le-kehilat Sanok we haswiwa" ("Księgi pamięci Sanoka i okolic" ) The Jews of Sanok - reconstruction based on
Memory Book of Sanok and Vicinity
Rok i miejsce powstania
2014 Uniwersytet
Warszawski Wydział
Orientalistyczny
Promotor
dr hab. Shoshana Ronen prof.
UW
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 92
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
32/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wardecka
Sygn.
347/409
Imię autora
Małgorzata
Tytuł
"Pieśń buntu i Zagłady" -liryczna reprezenacja Shoah w poezji Jerzego Ficowskiego i Henryka
Grynberga
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 134
2015 Universite Libre du
Bruxelles Faculte de
Philosophie et Lettres
Promotor
prof. dr Dorota WalczakDelanois z Wolnego
Uniwersytetu w Brukseli i prof. dr
Arch.
ŻIH
Numer
Księgi nabytków
33/2016
Uwagi
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wierzba
Sygn.
347/410
Imię autora
Aleksandra
Tytuł
Józef Green - producent kreatywny. Działalność producencka w okresie międzywojennym
(1918-1939)
Rok i miejsce powstania
2015 Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. Leona
Promotor
prof. dr hab. Edward Zajicek
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 108
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
34/2016
Arch.
ŻIH
PRACE MAGISTERSKIE NAPISANE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Nazwisko autora
Wróbel
Sygn.
347/411
Imię autora
Karolina
Tytuł
Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii
Rok i miejsce powstania
Opis formalny
poszyt, mnp., j. pol., s. 145
2015 Uniwersytet
Warszawski Wydział
Polonistyki kierunek
Promotor
dr hab. prof. UW Paweł Rodak
Instytut Kultury Polskiej
Uwagi
Numer
Księgi nabytków
35/2016
Download