Krajobrazy pustynne Sahary

advertisement
Pustynią nazywa się
rozległy, bardzo suchy
obszar. Na
„prawdziwej pustyni”
spada przeciętnie
poniżej 250mm
opadów
rocznie.Poziom
opadów różni się
znacznie w
poszczególnych latach
i jest trudny do
przewidzenia
SAHARA
Największa, gorąca
pustynia na Ziemi,
rozciąga się w płn.
Afryce po obu
stronach zwrotnika
Raka.Powierzchnia
Sahary wynosi około
9 mln km2, tylko o 1
mln km2 mniej niż
powierzchnia Europy.
Najważniejsze czynniki kształtujące
krajobraz Sahary to:
-gwałtowne zmiany temperatury
pomiędzy dniem i nocą;
-częste, suche, gorące wiatry
-sporadyczne, ulewne deszcze
Na Saharze występują
rozmaite typy pustyń:
• pustynia kamienista – HAMADA
• pustynia żwirowa - SERIR
• pustynia piaszczysta - ERG
Teren Sahary jest w przeważającej mierze
wyżyną o wys. od 200 do 600 m n.p.m., ale
występują na niej także depresje i samotne
masywy górskie, sięgające 3000 m
n.p.m.Pogranicze pustyni kamienistej i
żwirowej.
Piaszczyste wydmy na
Saharze
Wały
wydmowe
Zaledwie
dziesiąta
część Sahary
jest pustynią
piaszczystą.
Wydmy tworzą się
tam,gdzie wiatr naniósł warstwy
piasku.Ulegają one nieustannemu
przemieszczaniu się.
OAZY to miejsca na pustyni,
gdzie woda leży płytko pod
powierzchnią gruntu. Ziemia
może tu być dość żyzna, a woda
zapewnia wegetację roślinom.
Daktylowiec jest podstawową rośliną
uprawną w oazach. Daktyle, owoce
palm daktylowych są podobne do
wydłużonej śliwki, rosną w kiściach o
wadze 5-7kg
Daktyle są ważnym produktem
eksportowym państw saharyjskich.Z
prasowanych soczystych ,owoców
wyciska się miód daktylowy, a z
suszonych otrzymuje się mąkę.
W wyjątkowo trudnych warunkach
pustynnych żyje wiele doskonale
przystosowanych zwierząt Antylopa ADAKS
zamieszkuje ergi.Szerokie kopyta pozwalają
jej łatwiej poruszać się po piaszczystym
podłożu.Nigdy nie pije wody, lecz czerpie ją
ze zjadanych roślin.
Lis pustynny –FENEK rozprasza
nadmiar ciepła poprzez swe
ogromne uszy.
Na Saharze
żyją
również
skoczki
pustynne i
skorpiony.
Zwierzęciem najlepiej
przystosowanym do warunków pustyni
jest wielbłąd jednogarbnyDROMADER
Dromader ma szerokie
kopyta połączone fałdem
skórnym, zamykające się
nozdrza i grube futro, a
doskonale rozwinięty
system termoregulacji
dostosowuje
temperaturę jego ciała
do chłodu pustynnej
nocy i żaru w ciągu
dnia.Wielbłąd dobrze
znosi odwodnienie
organizmu, aż do 40%.
Arabowie zajmują się również
sprzedażą pamiątek, m.in.róż
pustyni
Nomadzi wykorzystują wielbłądy
do transportu
Siła wiatrów
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1. Kw
2. Kw
3. Kw
4. Kw
Download