pobierz - przedsiębiorstwo państwowe "porty lotnicze"

advertisement
PPL zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową
i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi - w Warszawie i Zielonej Górze.
Ma również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu,
Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma
udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling) oraz firmach wykonujących usługi
pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Zastępca Dyrektora Portu im. F. Chopina
(1 ETAT)
Nr. Ref 55/17
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
W szczególności:

Kształtowanie polityk w zakresie prowadzenia operacji
lotniskowych, zapewnienia ich bezpieczeństwa, ochrony
infrastruktury Lotniska Chopina , zabezpieczenia technicznego
eksploatacji obiektów Lotniska i innej infrastruktury PPL,
zgodności działania Lotniska Chopina z przepisami prawa
lotniczego oraz obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi,
zarzadzania kryzysowego, realizacji zadań obronnych,
zarządzania infrastrukturą krytyczna PPL, a także nadzór nad ich
wdrażaniem i stosowaniem przez jednostki organizacyjne Portu;

Nadzór nad zarzadzaniem i realizacją operacji lotniskowych, w
tym polityki obsługi pasażerów;

Nadzór nad zarządzaniem i realizacją procesów: zapewnienia
bezpieczeństwa
operacji
lotniskowych,
medycznego,
przeciwpożarowego w trybie ciągłym, całodobowym;

Nadzór nad zarzadzaniem ochroną obiektów Lotniska oraz
prowadzeniem procesów kontroli bezpieczeństwa;

Nadzór nad zarzadzaniem i realizacją technicznej obsługi
eksploatowanych obiektów Lotniska Chopina oraz innych
obiektów PPL;

Nadzór nad procesami certyfikacji Lotniska oraz zgodnością jego
działania z przepisami prawa lotniczego i obowiązującymi
normami krajowymi i unijnymi;

Zarządzanie podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym
koordynowanie
współpracy
podległych
jednostek
organizacyjnych z komórkami organizacyjnymi innych pionów
organizacyjnych Przedsiębiorstwa w zakresie realizacji
przedmiotu odpowiedzialności Portu.
NASZE WYMAGANIA





Wykształcenie wyższe (studia II stopnia lub jednolite
studia magisterskie), preferowane z zakresu
bezpieczeństwa, ochrony, obronności, zarządzania;
Doświadczenie zawodowe minimum 6 lat pracy, w tym
doświadczenie w kierowaniu ludźmi;
Bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i
międzynarodowych w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego;
Znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację;
Umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie w
sytuacjach kryzysowych, planowanie i bardzo dobra
organizacja pracy.
APLIKUJ
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV do
dnia 22.05.2017r. na adres: [email protected]
OFERUJEMY:



Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Przyjazną atmosferę pracy.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych
osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1. Dane osobowe nie będą
udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Download