plik 248886 - PORTY LOTNICZE

advertisement
PPL zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową
i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi - w Warszawie i Zielonej Górze.
Ma również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu,
Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma
udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling) oraz firmach wykonujących usługi
pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Dyrektor Biura Informatyki i Bezpieczeństwa IT
(1 etat)
Nr. Ref.: 68 /17
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
W szczególności:

Opracowanie, realizacja i aktualizacja strategii rozwoju
informatyki PPL wspierającej realizację strategii PPL.

Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
informatycznego w PPL.

Zapewnienie zgodności działania systemów informatycznych
PPL z określoną w PPL polityką bezpieczeństwa i standardami
bezpieczeństwa.

Ustalanie strategicznych kierunków rozwoju architektury
technologicznej systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych oraz opracowanie architektury
teleinformatycznej Lotniska Chopina w Warszawie.

Wdrażanie i utrzymywanie procesów i procedur
zapewniających zgodność systemu ochrony informacji w
systemach informatycznych z przepisami prawa.

Współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi PPL w
zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji i
danych osobowych.

Koordynowanie i nadzór prac związanych z modernizacją
istniejących i wdrażaniem nowych systemów informatycznych.

Określanie i przestrzeganie standardów sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, technologii
informatycznych i oprogramowania używanego w PPL.

Prowadzenie obsługi serwisowej sprzętu i oprogramowania.

Zarządzanie Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa.
OFERUJEMY



NASZE WYMAGANIA




Wykształcenie wyższe (studia II stopnia lub jednolite
magisterskie) preferowane z zakresu informatyki.
Doświadczenie zawodowe minimum 6 lat pracy w tym
doświadczenie w kierowaniu ludźmi.
Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Umiejętność sprawnego zarządzania informacją,
umiejętności analityczne, sprawność w działaniu,
doskonałe umiejętności menadżerskie i interpersonalne.
APLIKUJ
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (CV wraz
z Listem Motywacyjnym ) do dnia 01.06.2017r. na
adres: [email protected]
Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Przyjazną atmosferę pracy.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych
osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1. Dane osobowe nie będą
udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Download