Technik Informatyk

advertisement
Technik Informatyk
Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca
się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we
wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł
skończywszy na rozrywce.
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń
uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży
informatycznej:
• montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
• projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami,
• tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami.
Wybierając zawód technik informatyk w naszej szkole masz
do dyspozycji:
• 3 nowoczesne pracownie
komputerowe podłączone do
Internetu
• dostęp do bezprzewodowej
sieci Internetowej
• pracę na profesjonalnym
oprogramowaniu i osprzęcie sieciowym,
• udział w szkoleniach przygotowujących do zdobycia
dodatkowych certyfikatów tj. ECDL oraz CISCO.
• Odbycie dwutygodniowego stażu zagranicznego w
Londynie
• Bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy microssoft
w ramach programu DreamSpark ( w tym wszystkich systemów
operacyjnych )
• odbycie ciekawych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach
i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem
oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis
sprzętu komputerowego, stanowiska administratora,
projektanta, bądź programisty.
Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę nie tylko
w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych,
ale także we wszystkich firmach, w których są komputery,
Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły
i uczelnie oraz firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu
komputerowego.
Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w specjalistycznych firmach informatycznych,
• działach obsługi informatycznej małych i dużych
przedsiębiorstw,
• ośrodkach obliczeniowych,
• firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją
oprogramowania komputerowego,
• punktach serwisowych,
• firmach administrujących sieci
komputerowe,
• sklepach komputerowych,
• firmach produkujących komputery,
działach informatycznych
dowolnego przedsiębiorstwa
Download