Technik informatyk - Kształcenie zawodowe w Białymstoku

advertisement
Szkoła Policealna Nr 4
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
w Białymstoku
ul. Świętojańska 1
Kwalifikacje zawodowe
Technik informatyk w 2 letnim cyklu kształcenia zdobywa 3
kwalifikacje zawodowe:
 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych (E.12)
 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami (E.13)
 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami (E.14)
Po zdobyciu wszystkich 3 kwalifikacji uczeń otrzymuje tytuł:
Technik informatyk
Przedmioty w kształceniu
zawodowym teoretycznym
 Systemy operacyjne,
 Urządzenia techniki komputerowej,
 Sieci komputerowe,
 Witryny i aplikacje internetowe,
 Systemy baz danych,
 Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 Język angielski zawodowy w branży informatycznej
Przedmioty w kształceniu
zawodowym praktycznym
 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki
komputerowej,
 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 Projektowanie i montaż lokalnych sieci
komputerowych
 Administracja bazami danych
 Programowanie aplikacji internetowych
Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:
 montować komputer osobisty z podzespołów;
 modernizować i rekonfigurować komputery osobiste
 instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;
 stosować polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 instalować i konfigurować sterowniki urządzeń;
 konfigurować ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 stosować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 stosować oprogramowanie zabezpieczające;
 sporządzać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 opracowywać dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 stosować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami
Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:











rozpoznawać i stosować normy dotyczące okablowania strukturalnego;
określać funkcje komputerowego systemu sieciowego;
wykonywać projekty lokalnych sieci komputerowych;
dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej oraz urządzenia i
oprogramowanie sieciowe;
montować okablowanie sieciowe;
opisywać i analizować klasy adresów IP;
sporządzać kosztorysy projektowanej sieci komputerowej;
wykonywać pomiary okablowania strukturalnego;
opracowywać dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej
konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające;
monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
Kwalifikacja E.14
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:
 tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków
znaczników;
 tworzyć kaskadowe arkusze stylów;
 wykorzystywać kaskadowe arkusze stylów do opisu formy prezentacji strony
internetowej;
 projektować strukturę witryny internetowej;
 wykonywać strony internetowe zgodnie z projektami;
 stosować reguły walidacji stron internetowych;
 projektować i tworzyć relacyjne bazy danych;
 wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych
realizujących zadania po stronie serwera;
 stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji
internetowych;
 wykorzystywać frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 testować tworzoną aplikację i modyfikować jej kod źródłowy.
Możliwości zatrudnienia
 administrator sieci
 grafik komputerowy
 informatyk wsparcia użytkowników
 konsultant/wdrożeniowiec IT
 pozycjoner stron internetowych
 programista
 robotyk
 serwisant sprzętu komputerowego
 tester oprogramowania komputerowego
 webmaster
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards