PR-DBP-03-08-11 Kalkulator kosztów energii

advertisement
Informacja do publikacji
30 sierpnia 2011 r.
PR/03/08/11
Kalkulator kosztów energii: ile można zaoszczędzić na wymianie okien?
Nowoczesne szyby termoizolacyjnie zapewniają skuteczną izolację cieplną oraz są źródłem
pasywnego ogrzewania w zimie. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie oszczędności można uzyskać
wymieniając stare okna na nowe z energooszczędnymi szybami zespolonymi, skorzystaj z
kalkulatora Pilkingtona.
Okna to jeden z kluczowych elementów decydujących o energooszczędności budynku. Jeżeli są
nieszczelne lub mają niską izolacyjność cieplną, mogą powodować utratę nawet do ok. 25 proc.
energii. Jak wynika z szacunków firmy Pilkington Polska, producenta szkła i systemów szklenia dla
budownictwa, dzięki wymianie starych okien na okna z szybą termoizolacyjną można zaoszczędzić
nawet do 61 litrów oleju opałowego na m2 rocznie. Dobre okna chronią nie tylko przed utratą ciepła.
Dzięki odpowiedniej szybie zapewniają także źródło pasywnego ogrzewania w okresie zimowym.
Zastosowane w nich szkło niskoemisyjne zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu, a jednocześnie pozwala
na przenikanie do środka dużej ilości energii słonecznej, która podnosi temperaturę w pomieszczeniu
o kilka stopni, a tym samym zmniejsza koszty ogrzewania.
„Rosnące ceny energii oraz coraz wyższa świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska
skłaniają konsumentów do stosowania produktów o najlepszych parametrach termoizolacyjnych” –
podkreśla Jolanta Lessig z firmy Pilkington Polska. – „Szkło Pilkingtona spełnia wymogi
budownictwa energooszczędnego, a niektóre rozwiązania nawet je przewyższają. Z myślą o
właścicielach istniejących budynków, którzy chcą ograniczyć straty energetyczne spowodowane
oknami o kiepskiej izolacyjności cieplnej, przygotowaliśmy kalkulator pozwalający wyliczyć
oszczędności po wymianie starych okien na nowe.”
Aby wyliczyć ilość energii, jaką oszczędzi właściciel budynku po wymianie okien na bardziej
energooszczędne, należy podać całkowitą powierzchnię przeszkleń w m², liczbę okien planowanych
do wymiany oraz rodzaj przeszkleń zastosowany w obecnych oknach. W oparciu o średni koszt
przeszklenia kalkulator wylicza również zwrot z inwestycji w perspektywie danego okresu czasu.
Zastosowanie nowoczesnych szyb termoizolacyjnych umożliwia zwiększenie powierzchni oszklenia,
zaprojektowanie prostszego i tańszego systemu ogrzewania i zmniejszenie zużycia energii potrzebnej
do ogrzania budynku. Największe oszczędności można uzyskać stosując szkło niskoemisyjne, pokryte
niewidoczną dla oka powłoką, która odpowiada za zmniejszenie strat ciepła oraz umożliwia
dodatkowo
bierne
pozyskiwanie
energii
słonecznej.
Powłoka
przepuszcza
do
budynku
wysokotemperaturowe (krótkofalowe) promieniowanie słoneczne i zatrzymuje niskotemperaturowe
(długofalowe) promieniowanie cieplne, emitowane przez grzejniki i inne obiekty znajdujące się w
pomieszczeniu. Dla użytkownika oznacza to zmniejszenie nakładów poniesionych na ogrzewanie
pomieszczeń, a także podniesienie komfortu cieplnego.
„Przykładem
rozwiązania
przewyższającego
wymogi
budownictwa
pasywnego
jest
szkło
Pilkington Optitherm™ GS”- dodaje Jolanta Lessig. „W przypadku jego zastosowania w
dwukomorowej szybie zespolonej Pilkington Insulight™ Therm Triple uzyskaliśmy aż do 61%
całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (współczynnik g), przy bardzo niskiej wartości
współczynnika przenikania ciepła Ug równej 0,6 W/m²K.”
Kalkulator dostępny jest na stronie:
http://www.pilkington.com/europe/poland/polish/building+products/householders/energy+cost+calcul
ator.htm.
Koniec
Informacje dla wydawców:
Nazwa Pilkington jest ściśle powiązana ze szkłem od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington
została przejęta przez japońską Grupę NSG. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa
produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego. Powiększona
Grupa NSG jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów
szklanych dla branży budowlanej, motoryzacyjnej i sektora szkła specjalnego. Działalność związana
z produkcją prowadzona jest w 30 krajach na czterech kontynentach. Nasze produkty sprzedawane są
w ok. 130 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2011 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok.
5 miliardów euro. Z łącznej sprzedaży Grupy 41% zrealizowano w Europie, 29% w Japonii, 14%
w Ameryce Północnej, a 16% w pozostałych częściach świata.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.
Kontakt dla dziennikarzy:
Paulina Gadomska-Dzięcioł, Effective Public Relations, tel.: 501 241 557,
Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Polska, tel.: 22 548 75 02,
fax: 22 548 75 22,.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards